V roce 1909 byl v Třeboni vystavěn nový vodovod, jelikož původní zásobování vodou již nestačilo tehdejším potřebám. V souvislosti s ním byla vybudována i vodárenská věž v lokalitě Na kopečku, východně od centra Třeboně. Jejím autorem je známý architekt Jan Kotěra. Postavena v secesním stylu je jednou z pouze dvou staveb tohoto druhu, které architekt vyprojektoval. Tou druhou je o něco starší vodárna v Praze nedaleko Pankráce a jsou si velmi podobné. Původně se do věže pumpovala voda z 10 m hluboké studně pomocí benzinového čerpadla. V letech 1922-1925 byl změněn zdroj vody a současně i pohon na elektrický. Po druhé světové válce byla odstavena z provozu.

Ve věži by se měla nacházet technická expozice ohledně vodárenství v Třeboni, ale v době návštěvy (srpen 2012) tomu nic nenasvědčovalo a věž byla co se týče interiéru nepřístupná.