Při silnici vedoucí z Adamova do Blanska, na jižním okraji města stojí bývalá huť Klamovka. Svým vzhledem spíše než huť, připomíná starší hrad. Huť byla vystavěna v roce 1855 a do provozu uvedena roku 1857. Později ještě přibyl hamr a válcovna plechů. Roční produkce byla 60.000 q surového železa. Na konci 90. let byl provoz již ztrátový a tak huť prošla restrukturalizací. V roce 1895 byla zahájen provoz nové slévárny. Hlavním artiklem byla komerční litina a odlitky z ní. Kolem roku 1912 zde pracovalo 153-180 zaměstnanců. Komerční litina měla svůj odbyt v rakouských zemích, Chorvatku a Srbsku. Roštnice, bílá litina a odlitky byly vyváženy do Bulharska, Rumunska, Itálii a Španělska. Huť byla sice malá, přesto dokázala vytvořit ročně na 350 vagónů odlitků. Provoz slévárny byl ukončen roku 1923 a provoz přesunut do Starohraběcí huti. Následně zde byla do 90. let 20. století zkušební stanice vodních turbin. V roce 1991 prošel objekt rekonstrukcí a zřízena prodejní expozice umělecké litiny.

Z původních staveb se zachovalo těméř vše, z hlavních staveb byla zbořena jen vysoká koksová pec.