V muzeu jsou stálé expozice: Expozice „Zelinářství“ ukazuje ve zkratce vývoj tohoto oboru od středověku až po moderní velkovýrobu. Návštěvník se může seznámit se starým nářadím na obdělávání půdy i s předměty používanými při pěstování speciálních druhů zelenin (chřest). Expozice „Ovocnářství“ je převážně zaměřena na zpracování ovoce. Dominuje unikátní drtič ovoce sestávající z dřevěného žlabu a kamenného kola a domácí pálenice kořalky. Zaujme i veliká líska na sušení švestek i půvab nepostrádající dřevěný lis.

Expozice „Vinařství“ a „Historické vinařské lisy“ zaujme především návštěvníky z nevinařských oblastí, u nichž tento obor vzbuzuje pochopitelný zájem. Vždyť víno je nápoj všeobecně požívaný jak při domácích oslavách, tak i při společenských příležitostech. Stařičká dřevěná zátkovačka z r. 1842 svědčí o tom, že naši předci dokázali i praktické nářadí chápat jako součást denní kultury. Expozici „Botaniky a květinářství“ tvoří především ukázky historických druhů semen zelenin a květin, výřezů dřev, mechů a šišek. Samozřejmostí jsou vystavené herbáře, které má muzeum ve své sbírce rovněž začleněny. Prostor je tu věnován i pomůckám k aranžování květinových vazeb. Součástí této expozice je i nově upravené muzejní nádvoří s expozicí trvalek a travin, která je každoročně doplňována návštěvnicky velmi oblíbenou výstavou letniček a balkónovek. Návštěvnicky atraktivní expozicí jsou také „Ptáci Lednicko-valtického přírodního komplexu“.

Národní zemědělské muzeum ve Valticích nabízí i mimosezonní prohlídky po předchozí dohodě, možnost rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů a možnost pronájmu prostor pro kulturní a společenské akce.

Muzeum se nachází v Jihomoravském kraji, vzdušnou čarou 10 km západně od města Břeclav, v turisticky atraktivní oblasti nedaleko Lednicko-valtického areálu.

 

Stálá expozice

 

  • Historický vývoj zelinářství, ovocnářství a vinařství v českých zemích, vinný sklep s lisy.
  • Venkovní expozice: invazní rostliny, okrasné dřeviny a cibuloviny.
  • Vývoj květinářství se zaměřením na vazbu květin ze suchých rostlin, herbáře.
  • Botanika - sbírka semen, parafinové modely ovoce a zeleniny.