Současný kostel sv. Ondřeje stojící v blízkosti centra obce byl postaven v roce 1551 na místě dřívějšího kostela o němž je zmínka z první poloviny 15. století. Až do roku 1624 sloužil jako protestantský, pak jej převzali katolíci. Dne 20.6.1895 poškodil kostel úder blesku, ale naštěstí jej nezapálil. V letech 1975-1978 prošel důkladnou opravou. V květnu 1992 byly z kostela odcizeny nenávratně tři sošky ze 17. století, po této události dostal kostelík nové zabezpečení.

Kostelík je jednolodní, loď od kněžiště odděluje nenápadný nepravidelný triumfální oblouk. Patrová oratoř byla přistavěna dodatečně. Vstup od západu je chráněn podsíní, jež chrání věřící před případnou nepřízní počasí. V interiréru se nachází vyřezávaný barokní oltář z roku 1658, masivní tesaná kamenná křtitelnice v podobě kalicha, raně barokní kazatelna, gotická soška Hodslavické Madony a kopie ztracených sošek sv. Ondřeje, sv. Josefa a sv. Ondřeje.

K bohoslužbám kostelík slouží jednou ročně na svátek sv. Ondřeje. Jinak je možno návštěvu domluvit s místní farností.