Stálá expozice:
Citera v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - historie vývoje, výroby a užití citer.