První muzeum v Ostravě vzniklo již v roce 1872. Založil jej ve Slezské Ostravě učitel, osvětový pracovník a sběratel, Karel Jaromír Bukovanský. Roku 1904 vzniklo v Moravské Ostravě "Industrie und Gewerbe Muzeum", které mělo podporu německého vedení města. Téhož roku vzniká i české Průmyslové a živnostenské muzeum.

Po první světové válce byla všechna tři ostravská muzea spojena v jedno, se sídlem ve staré poště. Ta však musela být po roce 1924 vyklizena pro městské úřady. Díky starostovi města Janu Prokešovi a správci muzea profesoru Aloisi Adamusovi jsou sbírky dočasně umístěny v budově bývalé radnice v Mariánských Horách do doby, než bude dostavěna budova nové ostravské radnice. Dne 4. října 1931 je muzeum slavnostně otevřeno v jedné z nejstarších budov Ostravy, ve staré radnici na Masarykově náměstí, kde se nachází dodnes. Dnem 2. 8. 1993 se stává majetkem města Ostravy. Sbírkové fondy v současné době čítají kolem 600 000 předmětů značné historické hodnoty.

Nejrozsáhlejší část tvoří společenskovědné sbírky, dále pak přírodní vědy a samostatnou část tvoří bohatá knihovna se starými tisky a fotoarchív s fotografiemi a pohlednicemi staré Ostravy. K nejoblíbenějším exponátům patří unikátní Maškův orloj a 200 let starý orchestrion.

V letech 2004-2005 proběhla rekonstrukce, při níž byla instalována nová zvonkohra, kterou tvoří 22 zvonů o hmotnosti od 5 do 220 kg. Zvony nesou jména starostů a primátorů města. Největší a nejtěžší zvon má 234 kg a má nápis Urbs in mótu (Město v pohybu). Zvonkohra hraje denně za 2 minuty celá hodina, a to v době 8-20 hod. Hrají se melodie typické pro Ostravu, mezi nejoblíbenější patří: V jednym dumku na Zarubku., nebo jedna z písní Rudolfa Kubína Děvčátko z kolonie. Instalována byla také skleněná podlaha, pod níž lze zhlédnout zbytky domu ze 14. stol.

 

Stálá expozice

  • uměleckohistorické sbírky
  • historie města
  • prehistorie
  • geologie
  • mineralogie
  • příroda a krajina Ostravska