Zříceniny věžovité tvrze s renesančním přístavkem se nachází v západní části obce Čachrov, ležící přibližně 14 na jih od Klatov. Tvrz není přístupná.

Historie tvrzi

Z Čachrova pochází rytířský rod Čachrovských z Čachrova, který zde sídlil do poloviny 15. století. Čachrovská tvrz byla založena ve druhé polovině 14. století jedním z nich, pravděpodobně Vilémem, který je v pramenech poprvé zmiňován roku 1362. V polovině 15. století se stal čachrovský statek součástí velhartického panství, z něhož se vyčlenil až roku 1555, kdy se jeho majitelem stal Jan Rendl z Úšavy. Po jeho smrti jej zdědil Jan Bohuchval z Hrádku.

Počátkem 17. století na Čachrově sídlil rod Sofmanů z Hamrlesu, po nichž se zde vystřídalo mnoho rodů, např. Morzinové, Kocové z Dobrše, Khuenové z Belassi, Frühweinové z Podolí, Horové z Ocelic a další. Posledními majiteli statku s tvrzí před rokem 1949, kdy byl znárodněn, byla rodina Faltysů, jimž byl majetek v restituci vrácen.

Podoba tvrzi

Mohutná věž tvrze byla postavena ve druhé polovině 14. století a byla rozdělena do pěti podlaží, z nichž tři nejvyšší byla obytná a nacházel se zde i sál a roubená komora. Obklopena byla hradbou a příkopem. V druhé polovině 16. století tvrz zpustla, jak nás zpravují písemné prameny, a obnovena byla až kolem roku 1600. Někdy koncem 16. století byl k tvrzi přistavěn obdélný renesanční objekt, jehož polozříceniny, stejně jako věž, zde návštěvník nalezne i dnes. Nestojí zde však již barokní zámecká budova, jež byla k tvrzi přistavěna okolo roku 1740. Zámek dvakrát vyhořel a v roce 1977 byl stržen. Ve druhé polovině 18. století byla tvrz upravena na sýpku, vnější vzhled objektu však nebyl pozměněn. V současnosti je tvrz renovována.

Tipy na výlet

M obci se nachází Muzeum drezín. Nedaleko odsud najdete hrad Velhartice a ve Velharticích i Muzeum hornictví. O něco dál na sever hrad Klenová.

Ubytování najdete hned ve Velharticích.

M.K.