Zdálo by se, že kamenná vyhlídka stojící na Dobětické výšině v Ústí nad Labem, vzdává svým názvem hold klasikovi české literatury. Zmýlená ovšem neplatí, svůj název dostala podle Alexandra Erbena, předsedy ústeckého spolku. Ovšem nepředbíhejme a začněme od začátku. Dějiny vyhlídkových staveb na této výšině jsou pestré a dlouhé. Roku 1888 slavil císař František Josef I. 40 let panování. Spolek pro České středohoří a Krušné hory přišel s nápadem oslavit jubileum stavbou vyhlídkové věže. Stavitelem dřevěné trámové rozhledny, vysoké 20 metrů, byl Alwin Köhler. Věž však sloužila turistům jen 9 let. Za prudké zimní bouře na počátku roku 1898 se její dřevěná část zřítila. Rok nato zde byla vztyčena stejným stavitelem rozhledna nová – trámová, aby lépe odolala větru. Vydržela však jen 5 let. V roce 1903 ji strhla vichřice. I přesto rozhledna tvořená kamennou podezdívkou sloužila dále. Její osud zpečetil roku 1911 úder blesku.

V první polovině 30. let se vedení ústeckého spolku rozhodlo, že na výšině, které se také říká Brand, postaví novou věž. Stavitel Köckert vybudoval hranolovou věž s otevřenou vyhlídkovou plošinou. Osmimetrová kamenná věž byla pojmenována Erbenova na počest již zmíněného někdejší předsedy spolku. Za komunistů volný přístup, vandalové a macešský postoj té doby k rozhlednám zhoršovl její stav a také vzrostlé stromy zhoršovaly výhled. Drobnější opravy proběhly na počátku 80. let a také v 90. letech. Snahy o zvýšení a opravu rozhledny narážely na finanční těžkosti a také na snahu ochránců přírody a občanských iniciativ. Snahy nakonec vyústily k opravě a navýšení věže o 7 metrů, které proběhly v létě 2006. Upravená věž byla znovuotevřena 15. října 2006 a je volně přístupná.