Historie tvrzi

Někdy v první polovině 14. století byla ve vsi Nepomyšl postavena gotická tvrz. Prvními známými majiteli tvrze byli rytíři Jindřich a jeho bratr Jan z Údrče, kteří tvrz drželi až do roku 1500. Posléze se v držení střídá několik šlechtických rodů. Na přelomu 14. a 15. století dochází k přestavbě tvrze, jsou zesíleny hradby a postaveno křídlo s věžovitou branou. V druhé polovině 16. století byla tvrz přestavěna na jednoduchý dvoupatrový zámek. O druhé patro přichází na počátku 19. století, kdy bylo sneseno. Posledními majiteli zámku do konce druhé světové války byly potomci Josefa z Herberštejna, kteří jej vlastnili do roku 1945.

Podoba tvrzi (zámku)

Půdorys zámku má tvar mnohoúhelníku na vnejší straně o šestnácti, v nádvoří o devíti stranách. Zámek i po přestavbě si zachoval dispozici původní renesanční tvrze. Z ní si dodnes zachoval na nádvoří půlkruhový profilovaný portál a hlavní brána s půlkruhovým profilovaným portálem. Nad portály jsou vytesány kamenné erby Šliků, nad hlavním portálem je ještě zavěšen litinový herberštejnský.

Tipy na výlet

Vypravit se můžete na gotickou tvrz Hlubany, tvrz Milčeveszříceninu hradu Křečov, barokní zámek Krásný Dvůr nebo zámek Valeč. Po kraji se můžete rozhlédnout z rozhledny Krásný Dvůr.

Ubytovat se můžete v Žatci.