Židovský hřbitov se nachází zhruba 1 km jihovýchodně od obce. Vede k němu polní cesta vycházející z jihovýchodního okraje obce.

Hřbitov byl založen pravděpodobně v 16. století ve svahu klesajícímu k jihu. Poprvé je doložen v roce 1724. Dnes se na jeho ploše 1744 m2 nachází zhruba 100 náhrobních kamenů z 19. století a začátku 20. století.

Hřbitov je bez obtíží přístupný.