Alšova jihočeská galerie (AJG), sídlící je uměleckohistorické muzeum Jihočeského kraje. Sídlí v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou a její sbírky tvoří takřka 20 tis. kusů obrazů, soch, grafických listů, keramiky a porcelánu.

AJG započala svou historii v lednu 1953. do stávajících prostor novogotické zámecké jízdárny na Hluboké přesídlila o tři roky později. Můžeme zde shlédnout jednu z nejproslulejších sbírek gotického umění u nás. K vidění jsou sochy a obrazy rané i vrcholné gotiky lucemburské doby, tvorba z okruhu Mistra vyšebrodského a Mistra třeboňského atd. Kolekce starého umění zahrnuje též české a evropské umění 16. - 19. století (především pozoruhodný soubor nizozemské malby - V. Sellaert, C. Massys, J. van Goyen, P. Claes, C. Wou aj.).

Pořádá se zde každoročně množství výstav, přehlídek a společenských akcí.

 

Stálá expozice:

  • Gotické umění, malířství a sochařství 13. - 16. století
  • Nizozemské malířství 16. - 18. století
  • České sochařství 20. století

Alšova jihočeská galerie dále spravuje Wortnerův dům v Českých Budějovicích a Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni.