Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni vzniklo roku 1967. Důvodem vzniku byla lokální řemeslná tradice a Mezinárodní symposium keramiky. Muzeum našlo místo v rekonstruovaných prostorách bývalého zámeckého pivovaru a také ve vedlejších hradních baštách. Pro veřejnost se každoročně otevírá v letní sezoně jak expozice z výsledků zmíněných Intersymposií tak autorské či tématické výstavy představující různé podoby současné i staré keramiky a porcelánu.

Stálá expozice

  • Od tradice k novým formám – Mezinárodní sympozia keramiky Bechyně.
  • Keramika a porcelán z Intersympozií od r. 1966 po současnost.
  • Expozice ve 2 sálech s výstavní plochou přes 1180 m.

Mezinárodní muzeum keramiky patří pod Alšovu jihočeskou galerii.