Vodní nádrž Lipno se skládá ze dvou částí. Samotné mohutné vodní nádrže s hrází a elektrárnou a malé vyrovnávací nádrže u Vyššího Brodu.

Myšlenka o soustavě přehrad pochází již z roku 1892. O výstavbě současné nádrže bylo rozhodnuto až po druhé světové válce. Přípravné práce probíhaly v letech 1946-1947, samotná výstavba pak v letech 1952-1959. Vznikla tak mohutná vodní nádrž o ploše 4.870 ha táhnoucí se od obce Lipno nad Vltavou až téměř k Želnavě. V největší šířce měří 5 km, průměrná hloubka je 6,5 m a u hráze pak maximální hloubka 25 m. Přes nádrž vedou tři přívozy a jeden most. V zimním období, když je silný led si někteří odvážlivci v autech krátí cestu přes zamrzlou nádrž.

Hráz je z jedné třetiny betonová gravitační a ze dvou třetin je zemní sypaná. Má délku 296 m a výšku 25 m. U hráze se nachází špičková podzemní elektrárna. Kaverna hydrocentrály je vylámana v žulovém masivu asi 200 m pod povrchem. Její rozměry se dají srovnat s hlavní lodí Svatovítského chrámu na Pražském hradě. Z vodních turbín je pak voda odváděna 3,6 km  dlouhým tunelem do vyrovnávací nádrže s názvem Lipno II. nacházející se u Vyššího Brodu.