Poutní místo Dřižina se nachází v malém tichém údolí Vojenického potoka, asi 1,5 km severozápadně od obce Vojenice, z nějž sem vede značená cesta. Nejbližším větším městem je Opočno, odkud sem rovněž vede značená cesta.

Zdější místo se původně jmenovalo Křížovka, podle kříže, který zde stával odnepaměti. V roce 1883 nechal zdejší kaplan Alois Mádr pořídit železný kříž v gotickém stylu, který byl odlit v huti ve Slezsku. Ku příležitosti 40. výročí panování císaře Františka Josefa I. byla v roce 1889 zde postavena kaple, zasvěcená Panně Marii Lurdské. V místech dnešní lurdské jeskyňky od pradávna vyvěrá pramen čisté vody, jemuž někteří lidé připisují zázračná uzdravení. Od postavení kaple se zdejšímu místu začalo říkat Dřízna a stalo se posvátným poutním místem. Spolu s kaplí bylo postevano ve stráni nad údolím 14 kapliček Křížové cesty ukončené Božím hrobem vytesaným ve skále. Celý areál byl postaven z darů věřících a z iniciativy již zmíněného kaplana, jemuž pak věřící z úcty postavili zde pomník. V roce 2001 byl v jižním cípu areálu postaven dřevěný altánek. V roce 2003 byl pak celý areál mimo kaple zrenovován a doplněn krytým podiem, kde jsou slouženy mše svaté.