Empírový zámek Fryštát stojí na Masarykově náměstí, vedle farního kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné-Fryštátě. Fryštát, významná kulturní památka Karviné, se stal po rozsáhlé obnově v 90. letech 20. století vyhledávaným místem kulturní veřejnosti. 

Zakladatelem zámku byl rod těšínských Piastovců, který si Fryštát zvolil po Těšínu za druhé rezidenční sídlo. Knížecí hrad je poprvé písemně doložen v roce 1450. Po požáru v roce 1511 byl hrad za knížete Kazimíra přestavěn na raně renesanční sídlo. Těšínská knížata vlastnila zámek do roku 1572, pak se majitelé Fryštátu rychle střídali. Na přelomu 17. a 18. století bylo panství za Gašínských z Gašína barokně upraveno a rozšířeno. Když roku 1781 zámek při požáru města vyhořel, přestěhoval se jeho tehdejší vlastník rod Taafů, do barokního zámku v sousedním Ráji. Provizorně opravené sídlo bylo načas využíváno pro úředníky vrchnostenské hospodářské správy panství. Na konci 18. století, za majitelů Larisch-Mönnichů, byl zámek empírově přestavěn. V majetku rodu byl Fryštát do roku 1945. Díky vlivnému postavení rodu Larisch-Mönnichů se zámek těšil mnoha významným návštěvám. Zdejší panství navštívil v letech 1887 - 1916 korunní princ Rudolf, následník rakouského císařského trůnu František Ferdinand d'Este, německý císař Vilém II., arcivévoda Bedřich Habsburský, ale také náčelník generálního štábu rakouské armády Conrad von Hoetzendorf, i bulharský car Ferdinand.

Fryštátský zámek je jednopatrová stavba, která byla zvýšena o atikové patro a opatřena bočními krátkými křídly. K hlavní zámecké budově přibyla vedlejší budova zámku, zvaná Lottyhaus. Obě budovy vytvořily jeden stavební celek s velkým nádvořím, volně otevřeným do náměstí. Zámek je obklopen nádherným přírodně krajinářským, anglický parkem z roku 1804 a je nejnavštěvovanějším památkovým objektem zdejšího regionu a Slezska vůbec.   

Prostory empírového zámku Fryštát nám nabízejí rozsáhlou expozici šlechtického nábytku a uměleckých sbírek od renesance do 20. století, které z větší části tvořily původní mobiliář zámků Fryštát, Ráj a Solca, výstavu loveckého a orientálního salónu, soubor značkového porcelánu, dobové oblečení a další zajímavé a umělecké artefakty. Na zámku se nachází také jedna z našich nejvýznamnějších zámeckých knihoven na našem území vůbec, která obsahuje vzácné rukopisy, prvotisky, vědecké knihy a encyklopedie. Reprezentační zámecké interiéry zároveň nabízejí možnost uspořádání svatebních obřadů v nádherném stylově zařízeném sále, ale i konání komorních koncertů a jiných příležitostních kulturních akcí.