Je nejvyšším vodopádem Hrubého Jeseníku, jeho výška dosahuje až 45 metrů. Pod vodopádem vytvořila voda erozní činností různé útvary jako jámy, mísy a hrnce. Skály oplachované vodou jsou bohatá na vzácené druhy rostlin, např. oměj šalamounek. Působivá je i cesta vedoucí od vodopádu po značené cestě směrem dolů do Bělé, podél Studeného potoka, který zde vytvořil vodní kaskády a peřeje.