Andrlův chlum, 559 m vysoký kopec, vypínající se nad Ústím nad Orlicí, poskytuje neobyčejný pohled na toto okresní město. Není proto divu, že dnešní železná rozhledna je v pořadí již třetí vyhlídkovou stavbou na tomto místě.

Současná věž měla tedy dvě dřevěné předchůdkyně. Ta první vznikla na popud ústeckého okrašlovacího spolku. Stavitel Henrych se nechal inspirovat rozhlednou, která tehdy stála v moravském Bouzově. Tato 30 metrů vysoká rozhledna, se zastřešenou vyhlídkou, sloužila návštěvníkům až do roku 1918, kdy z nejasných příčin shořela. Za krátkou dobu své existence se stala velmi oblíbenou a bylo nemyslitelné, aby vrchol Andrlova chlumu zůstal bez rozhledny.  Do příprav na její zbudování se pustil místní spolek KČT a Zeměpisný ústav ČR. Bylo vypracováno několik plánů a projektů, ovšem samotná věž spatřila světlo světa až v roce 1941. Ovšem válečné události dovolily postavit jen věž provizorní, která sloužila zároveň turistům a zeměměřičům.  Sloužila až do 60. let.

Na další rozhlednu si museli příznivci dalekých výhledů počkat takřka třicet let. Dočkali se v roce 1996, kdy byl dokončen společný projekt města a několika firem, které na Andrlově chlumu vybudovaly 50 m vysokou víceúčelovou komunikační věž a rozhlednu. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 34,6 metrů a nabízí překrásný kruhový výhled od Jeseníků až po Krkonoše.