Renesančně barokní zámek Lanškroun najdeme přímo ve stejnojmenném městě v podhůří Orlických hor. Na zámku, jenž je dominantou města, nalezneme městské muzeum se stálou expozicí o historii Lanškrounu. Město Lanškroun je veřejnosti známé především jako rodiště olympijského vítěze a světového a evropského šampióna Romana Šebrleho.

Historie zámku

Zámek Lanškroun byl vybudován koncem 14. století jako augustiniánský klášter, již roku 1425 se však dostal spolu s Lanšperkem do světských rukou. Za husitských válek byl klášter vypálený a od roku 1451 přešel do vlastnictví Kostků z Postupic, kteří ho upravili pro občasný pobyt. Toto kostkovské sídlo, které v sobě konzervovalo část klášterní stavby, tvoří západní trakt dnešního zámku. Objekt je nazýván zámkem od roku 1507, kdy ho získal rod Pernštejnů. Ti jej roku 1588 prodali Adamu Hrzánovi z Harasova, kdy zde byla umístěna správa rozsáhlého lanškrounsko-lanšperského panství. Adam Hrzán významně zasáhl do stavebního vývoje zámku, přistoupil k renesanční přestavbě a Lanškroun sloužil i jako sídlo majitele.

V roce 1622 zakoupili zámek Lichtenštejnové. Za třicetileté války byl poškozen Švédy a později také velkým požárem. Jeho obnova byla ukončena až v roce 1716. K jižnímu křídlu byla přistavěna jednopatrová barokní budova a přízemní stavby v nádvoří za zámkem. Opravený zámek už sloužil jen jako sídlo správy panství a obydlí úředníků. Po roce 1858 byla většina budov zbořena a celý areál upraven jako náměstí. Ze západního křídla původní klášterní stavby byla postavena budova školy. V roce 1928, v rámci pozemkové reformy po 1. světové válce, získalo zámek od Jana II. z Lichtenštejna město Lanškroun, v jehož vlastnictví je dodnes.

V roce 1934 byly v části zámecké budovy umístěny sbírky městského muzea a městský archív. Muzejní prostory se však podstatně rozšířily až po roce 1951, kdy bylo celé sídlo zpřístupněno veřejnosti. Při generální opravě zámku (1940 - 1971) dostala zámecká budova novou hladkou fasádu, v níž byly zdůrazněny gotické a renesanční prvky stavby. V nově upravených gotických prostorách západního křídla se nachází obřadní síň, v prvním patře byla zřízena výstavní a koncertní síň, v jižním křídle městské muzeum.

Dispozice zámku

Zámek Lanškroun, stojící na Jiráskově náměstí, je dvoukřídlá budova, upravená z původní čtyřkřídlé stavby kláštera, krytá nízkou valbovou střechou. Západní křídlo je jednopatrové, jižní dvoupatrové. K východnímu konci jižního křídla přiléhá jednopatrový přístavek. Na severní straně sousedí se zámkem kostel.

Tipy na výlet

V Lanškrouně můžete navštívit městské muzeum se sklářskou expozicí nebo vystoupit na rozhlednu Lázek. U Rudoltic najdete Nový zámek, u Tatenic pozdně renesanční zámek Tatenicezříceninu kláštera Koruna Panny Marie nebo kostel sv. Jana Křtitele v Damníkově.

Ubytovat se můžete v Lanškrouně.