Židovský hřbitov se nachází na jihozápadním okraji obce za obytným domkem (čp. 2).

Hřbitov byl založen na zvlněném terénu ve druhé polovině 17. století a využíván až do druhé světové války. Na ploše 1183 m2 se dochovalo zhruba 100 náhrobků, nejstarší pochází z roku 1687. Márnice hřbitova byla zbořena. Několik náhrobků je zazděno v ohradní zdi z lomového kamene.

Nepříliš velký hřbitov je obklopen polem, zahradami a remízkem. Vstupní vrata na hřbitov jsou v současné době směrována do soukromé zahrady a nelze tedy tudy projít. Ohradní zeď není v příliš dobrém stavu a tak není příliš velký problém se na hřbitov dostat.