Stálá expozice:
Dějiny města - rodák Petr Figulus Jablonský (spolupracovník a zeť J. A. Komenského). Výstavní síň: předměty z hospodářství, domácnosti, spolkové činnosti a života občanů 19. a 20. století.