O výstavbě přehrady na Divoké Orlici se rozhodovalo dlouho, nakonec padlo rozhodnutí o vybudování v těchto místech. Přehrada je situována v hlubokém údolí z něhož místy vystupují strmé skalní srázy. Výstavbou a napuštěním zanikla původní obec s asi 70 domy a kostelem. Z původních staveb zůstalo stát jenom těch několik, které se nacházejí nad hladinou přehrady. Východně od přehrady byla vystavěna nová obec. 

Účel přehrady je regulace průtoků, ochrana před povodněmi, rekreace a výroba elektrické energie. Výstavba probíhala v letech 1932-1938. Hráz dlouhá 193 metrů, vysoká 43 m je zděná z lomového kamene na cementovou maltu. Vzniklé jezero je dlouhé 7 km, plochu 110 ha a objem přibližně 11 milionů m3.

V blízkosti obce se nad přehradu klene dvouobloukový železobetonový most o výšce 25 m se dvěma oblouky o světlosti 50 m. Vystavěn byl na počátku budování přehrady.

Na přehradu Pastviny pak navazuje vyrovnávací nádrž, nazývaná také jako Nekořská přehrada. Vystavěna byla současně s pastvinskou přehradou. Hráz dlouhá 40 m a vysoká 9,5 m je gravitační, přímá a rovněž zděná, situovaná v místě úzkého skalnatého hrdla. Tato nádrž má zhruba délku 1 km a plochu 6,2 ha.

Hráz Pastviny je normálně přístupná (vede zde silniční komunikace), kolem Nekořské hráze pak vede turisticky značená cesta.