Vodní nádrž Horní Bečva se nachází na toku Rožnovská Bečva. Výstavba probíhala v letech 1933-1944, do trvalého provozu byla uvedena v roce 1947.

Zemní oblouková hráz o poloměru 220 m je dlouhá 250 m a vysoká 13,7 m. Je sypaná z místních materiálů. Celkový objem nádrže činí 0,664 mil. m3 vody. Součástí nádrže je také malá vodní elektrárna se dvěma turbínami o celkovém výkonu 0,0148 MW.

 

zt