Vodní nádrž Karolinka se nachází na vodním toku Stanovice. Jejím účelem je akumulace vody a její zásobování oblastí Vsetínska.

Hráz je sypaná, kamenitá se středním těsnícím jádrem. Délka hráze činí 391,5 m a výška 35,5 m. Výstavba probíhala v letech 1977-1985 a trvale do provozu byla roku 1987. Objem nádrže je 7,65 mil. m3 vody a je jednou z nejkvalitnějších v povodí Moravy. Od roku 1995 je součástí vodního díla i malá vodní elektrárna se dvěma turbínami.

 

zt