Statistika našeho portálu

  • 102 559 Akcí v kalendáři
  • 5 390 Ubytovacích zařízení
  • 24 208 Míst a památek

Hlubiny vnějšku - výstava - Galerie Dion Praha

04.11.2013 - 20.12.2013 Praha

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy HLUBINY VNĚJŠKU, která se koná v ponděli 4.11.2013 v 18.00 hodin v galerii Dion, Na Pokraji 540/2, Praha 9.Výstava obrazů a kreseb Filipa Buryána a Ondřeje Coufala potrvá od 4.11.2013 do 20.12.2013.HLUBINY VNĚJŠKUVýstava obrazů a kreseb Filipa Buryána a Ondřeje Coufala v Galerii Dion, Praha,4. 11. – 20. 12. 2013Jedním z určujících aspektů lidské…

Adresa a kontaktní informace

Adresa:
Galerie Dion, Na Pokraji 540/2, Praha 9
Oblast
Praha
Kraj
Praha
Okres
Praha
Obec
Praha

Fotogalerie k článku

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy HLUBINY VNĚJŠKU, která se koná v ponděli 4.11.2013 v 18.00 hodin v galerii Dion, Na Pokraji 540/2, Praha 9.

Výstava obrazů a kreseb Filipa Buryána a Ondřeje Coufala potrvá od 4.11.2013 do 20.12.2013.

HLUBINY VNĚJŠKU
Výstava obrazů a kreseb Filipa Buryána a Ondřeje Coufala v Galerii Dion, Praha,
4. 11. – 20. 12. 2013

Jedním z určujících aspektů lidské osobnosti je míra imaginace, obrazotvornosti, která prostřednictvím umělecké tvorby má schopnost odkrývání nitra člověka, odhalování hlubin duše jedince i obecného vědomí společnosti. Dokladem tohoto může být výstava v Galerii Dion představující dva mladé umělce Filipa Buryána a Ondřeje Coufala, autory blízké si nejenom věkem a vyústěním tvorby do imaginativního výrazu se silným expresivním akcentem, ale i genezí svého uměleckého růstu. Oba jsou totiž autodidakti, výtvarnou činností se začali zabývat z popudu silné vnitřní potřeby, ač neprošli odborným školením, výtvarná hodnota jejich díla je dána netoliko kvalitou a autentičností malířského rukopisu, ale i výpovědní obsahovostí: upřímnosti reflexe - mnohdy s kritickým až sarkastickým pohledem - dnešního života a světa člověka.

Filip Buryán (nar. 1980, žije a tvoří v Dobrovici na Mladoboleslavsku) se uměleckou tvorbou začal zabývat na prahu dospělosti, jeho stěžejními výtvarnými technikami je kresba a malba. Pociťované rebelantství (které umělec dává najevo i stylizací svého vzhledu) vůči zatuchlosti společnosti, přes vnější osobní "look" otevřenost a citlivost jeho duše ve spojení s touhou po sebevyjádření dává v tvorbě zaznít mnoha tématům a s nimi spojeným výrazovým prostředkům. Rozprostření témat - vyjádřené názvy děl - se odvíjí v okruzích imaginárních i stylisticky transformovaných reálných krajin (obrazy V poledne; Grébovka), v odrazech vzpomínek (V baru; V mléčném baru), v kompozicích se silným sociálním cítěním (Antikrist; Kolébka), výrazově se obrazy pohybují od snových výjevů (Snílek co nikdy nespí) přes expresivní díla (Nadějný sebevrah) až k pomezí abstrakce (Tajemství; Hra na odrazy). Autorovy obrazové kompozice takto ústí do symbolických dramat, která pro diváky mohou být spouštěčem pro vytváření spontánně se objevujících představ, i fantazijních dějů. Umělec se mnohdy k tématům vrací, jeho schopnost variačního rozvoje, reprodukce obrazových dějů v nových kombinacích - i přes někdy logickou neshodu konstrukcí s reálným světem – neztrácí humánní rozměr. Buryánovy obrazy jsou výkřikem ztrápené duše směrem ke světu, stanoviskem vůči němu, mementem a výzvou k nápravě věcí člověka. V obdobném duchu se rovněž odvíjí četné umělcovy kresby, zvláště ty s tématikou městských zákoutí (Sídliště; Doprava; Průmysl) a postulovaných osudů (Chudoba), výrazově silné jsou i figurální studie lidských postaviček (Mim; August), zaujetí dějinami vyjadřují portréty historických osobností (Raskolnikov;  Amundsen; Fidel Castro), osobní vztah tlumočí portréty umělců (mezi jinými je zpodobněn Franz Kafka; Rimbaud; Gustav Klimt, ale i například náš současník F. Skála). V celé své tvorbě takto Buryán vedle reflexe každodennosti aktivuje i obrazy v duši, tlumočí svoji cestu – navzdory k vnějšímu buřičství - k harmonizaci životního stylu, čerpá pohnutky a náměty z podvědomí, nevědomí kumuluje s vědomím, prochází cestou hledání a nalézání smíru duše, totiž cestou vedoucí i k hlubšímu sebepoznání.

Ondřej Coufal (nar. 1979, žije a tvoří v České Lípě) se výtvarné tvorbě věnuje od útlého mládí, první výstavu měl již v deseti letech. Dnes představuje vyzrálého umělce s nenapodobitelným rukopisem, přísluší k zavedeným autorům mnoha čelných galerií, o čemž svědčí i skutečnost, že v roce 2002 umělci vydala monografii Galerie Vltavín, Praha, spolu s Gallery Anya Tish, Houston, USA. Coufalovy obrazy: figurální kompozice s ostrými konturami postav a jejich detailů i imaginativní zátiší jako nositelé "iracionálního konkrétna" se vyznačují zvláštní výpovědní polarizací: tlumočením dichotomie (až rozporů) vědomí a reality, odvoláváním se na vnější a vnitřní model, otevíráním a zavíráním "dvířek" ke světu. Pro umělce je rovněž typické specifické zastavení obrazových dějů v času; postihuje tím nejenom tenzi okamžiku, ale dociluje i metanarativity tlumočených příběhů. Malířské dílo se při tom dnes rozvíjí ve dvou paralelních, výrazově odlišných, avšak komplementárních proudech. První (i z hlediska časového vývoje tvorby) bychom mohli přiřadit k imaginativním tendencím, jeho snový charakter prezentuje i část do expozice zařazených obrazů (Obyvatel Gomory; Hlava G28; Zátiší Barascada). Druhou, rovněž exponovanou polohou jsou expresivní obrazy uvolněného rukopisu a tvarovou zkratkou figur, jejich existencionální vyznívání umocňuje až monochromatické zabarvení s dominancí temné modré a zelené barvy (Ženy s motýlem; Matka a dcera; Souznění). Obě zmíněné polohy spějí k integrálnímu uchopení světa, racionálních jevů i nečekaných podivností, v diváckém spojení s obrazy s nimi vstupujeme do hermeneutických okruhů: jejich části vykládají celky, povahu a smysl celých kompozic, a naopak smysl celků vykládá funkci částí. Jako diváci tak spolu s umělcem máme možnost -  v Kunderově slova smyslu - překonat pocit "nesnesitelné lehkosti bytí", povznést se, alespoň částečně, nad tíží doby.  K Coufalovu dílu neodmyslitelně patří i jeho existencionálně laděné precizní figurální kresby s tématy lásky a nenávisti, prožívání mezních stavů, až surrealistických dějů v neohraničených, do nekonečna otevřených prostorech. Prostřednictvím vizuální formy zde umělec asimiluje nevědomé obsahy snů a fantazie do životní reality, v navýsost par excellence dílech dává zaznít archetypálním dualitám typu "já a stín", "persona a obraz duše", "Erós a Thanatos". Vysoké uznání si zaslouží i Coufalovy ilustrace povídek Franze Kafky, nervní kresby odkazující k literárnímu obsahu předloh.

Spojovacím článkem tvorby a tak i výstavy obou umělců je vysoká míra imaginace a jistá příbuznost symboliky jejich děl. Buryánovy i Coufalovy obrazy svou reproduktivní imaginací přináší vazby na vzpomínky, prostřednictvím imaginace konstruktivní vytváří nové představy.
V komplexu díla tlumočí a divákům nabízí - zachycením snů, představ, pocitů a myšlenek, vykreslováním podvědomí - osvobození mysli, vytvářením a zesilováním proudu asociací posilují naše vědomí, vedou nás k ponoření do sebe, odkrývají záznamy duše. Díla umělců: transformované obrazy světa lásky, svobody a poezie, ale i reakce na společenské, filozofické, umělecké otázky a problémy doby, tak prostřednictvím prožitku odkrývají hlubší vrstvy zasutých citů a pohnutek mysli, dle C. G. Junga jsou "královskou cestou k oživení naší intuice", napojením na řeku fantazie, metodou umožňující se vypořádat s iritujícími afekty. Tato osvobozující síla obrazů obou umělců, vedle výtvarných kvalit, jim pak i dává hodnotu zasluhující si naši zvýšenou pozornost.  

                                                                                                                                  Ivo Janoušek

 

Těšíme se na vaši návštěvu.

Další akce v okolí

Bardzo fajný letní kino na Pragovce…

25.06.2024 - 25.06.2024
Max Space

Servírujeme vám již sedmý ročník letního kina na Pragovce, tentokrát se zastřešujícím tématem růst a půst. Letos budeme…

Letní slavnosti staré hudby 2024 - …

16.07.2024 - 16.07.2024
Vyšehradská 49

Hudba andělů z oltářního triptychu Hanse Memlinga

Laďka Kozderková 75 2024 - Praha

26.06.2024 - 26.06.2024
Divadlo Rokoko

26. června 2024 by se Laďka Kozderková dožila 75 let. Tento se uskuteční v pražském divadle Rokoko pořad připravený…

Sborový koncert: muzikál, film, pop

26.06.2024 - 26.06.2024
Kostel sv. Šimona a Judy

Pěvecký sbor Alexandria Singers z města Alexandria ve Virginii vystoupí pod vedením sbormistra Billa Colosimo v…

Související kategorie

« zpět na seznam položek

Sdílet

Kategorie

úterý 25. červen

Dnes má svátek Ivan

Aktuálně z Atlasu Česka

Předpověď počasí pro ČR

Počasí v České republice dnes
Počasí v České republice zítra
Počasí v České republice pozítří
Počasí v České republice popozítří

Na Atlase Česka dále najdete