Statistika našeho portálu

  • 102 520 Akcí v kalendáři
  • 5 390 Ubytovacích zařízení
  • 24 208 Míst a památek

Národní památník na Vítkově

19.08.2013 - 31.12.2014 Praha

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ZÁJMOVÉ SKUPINY na Národním památníku na VítkověPŘÍBĚH PAMÁTNÍKU - Nechte promlouvat místa kolem násVěděli jste, že místa a budovy mohou vyprávět své příběhy? Pojďte s námi v rámci interaktivní prohlídky odhalit, proč byl "Památník" vybudován, jak se jeho význam v různých dobách měnil, a zasadit příběh této stavby do širšího kontextu československých dějin. Studenti…

Adresa a kontaktní informace

Adresa:
Národní památník na Vítkově, 1900
Oblast
Praha
Kraj
Praha
Okres
Praha
Obec
Praha

Fotogalerie k článku

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ZÁJMOVÉ SKUPINY na Národním památníku na Vítkově

PŘÍBĚH PAMÁTNÍKU - Nechte promlouvat místa kolem nás
Věděli jste, že místa a budovy mohou vyprávět své příběhy? Pojďte s námi v rámci interaktivní prohlídky odhalit, proč byl "Památník" vybudován, jak se jeho význam v různých dobách měnil, a zasadit příběh této stavby do širšího kontextu československých dějin. Studenti aktivně pracují v badatelských skupinách s písemnými a obrazovými materiály, tvoří živé obrazy a sami tak postupně odhalují příběh "Památníku".


Pro koho je program určen: 9. třída ZŠ, SŠ / Trvání: 120 min / Vzdělávací obor: D, VKO, OSZ / Klíčová slova: vznik ČSR, první odboj, legionáři, nástup komunismu, Klement Gottwald, komunistická propaganda / Výstupy – žák: užívá písemných a obrazových pramenů a uměleckých děl k poznání minulosti; učí se na základě smyslového prožitku vnímat dějinnou výpověď místa; zasadí informaci do širšího dějinného kontextu / Cena: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma. Program je nutné objednat předem – P. Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, Tel.: 224 497 327 (objednávky mezi 8-16 hod)


ČESKÝ LEV SE PROBOUZÍ…
Proč slavíme svátek 28. října? Víte, kdo jsou legionáři, jaký měli vliv na vznik Československa a proč jim byl věnován Památník na Vítkově? Lektorovaným programem využívající části stále expozice a pracovních listů žáky provází český lev, symbol České republiky.
Pro koho je program určen: 5. - 6. třída ZŠ / Trvání: 90 min / Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, VKO / Klíčová slova: vznik ČSR, státní symboly, státní svátky/ Výstupy – žák: zná státní symboly ČR a rozumí jejich významu; zná historické pozadí státních svátků a významných dnů / Cena: 60 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma. Program je nutné objednat předem - P. Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, Tel.: 224 497 327 (objednávky mezi 8-16 hod)


PŘÍBĚH VOJÁKA
Umíte si představit život vojáků? Mísí se v něm určitě různé pocity. Nebezpečí, statečnost, cizí prostředí, strach, vzdálenost od rodiny a přátel, pomoc. Přijďte se seznámit blíže s těmi, kdo se účastní zahraničních misí a staví školy v rozvojových zemích. Lektorovanému programu předchází samostatná práce studentů, jejímž cílem je seznámit se se vzpomínkami svých blízkých na povinnou vojenskou službu či válku. Program je zaměřen na skupinovou práci, schopnost klást otázky a jeho nedílnou součástí je setkání s příslušníkem Armády ČR nebo Vojenské policie, který studenty seznámí se svou prací.
Pro koho je program určen: 2. stupeň ZŠ, SŠ / Trvání: 90 min/ Vzdělávací obor: D, VKO / Klíčová slova: legionář, novodobé zahraniční vojenské mise, novodobé dějiny, orální historie, mezigenerační dialog / Výstupy - žák: konfrontuje své představy s realitou a následně je reflektuje; orientuje se v základních problémech současného světa; pokouší se klást otázky a naslouchat / Cena: 60 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma. Program je nutné objednat předem - B. Kulihová barbora_kulihova@nm.cz, Tel.: 725 811 870 (objednávky mezi 8-16 hod)


KŘIŽOVATKY ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI
Československo ve 20. století – není jednoduché jej uchopit: konec monarchie, dvě velké války, několik převratů, různé ideologie a státní ideje. Žáci pracují přímo v expozici, kde se v rámci skupinové práce zaměřují na vybrané sbírkové předměty a skrze ně odhalují významné dějinné události. Nový program připravený k expozici "Křižovatky české a československé státnosti" je doplněn o doprovodné vzdělávací materiály, které lze zařadit do výuky před či po návštěvě muzea. Pro koho je program určen: 9. třída ZŠ, odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SŠ / Trvání: 90 min/ Vzdělávací obor: D, VKO / Klíčová slova: první republika, mnichovská dohoda, komunismus, Pražské jaro, sametová revoluce / Výstupy - žák: se orientuje na časové ose dějin 20. století; využívá sbírkových předmětů k poznání dějin 20. století a interpretuje jejich výpověď /Cena: 60 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma. Program je nutné objednat předem - P. Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, Tel.: 224 497 327 (objednávky mezi 8-16 hod).


50. LÉTA V ČESKOSLOVENSKU
Lektorovaný program, zaměřený na období budování kultu osobnosti a politických procesů, zavede žáky nejen k poznání umělecké výzdoby Památníku z období socialistického realismu 50. let a osobnosti Klementa Gottwalda, ale také k poslední korespondenci Milady Horákové před její popravou ve vězení.
Pro koho je program určen: 9. třída ZŠ a studenti SŠ / Trvání: 90 min / Vzdělávací obor: D, VKO / Klíčová slova: kult osobnosti, politické procesy / Výstupy - žák: konfrontuje své představy s realitou a následně reflektuje; orientuje se v základních problémech současného světa mezigenerační dialog; pokouší se klást otázky a naslouchat / Cena: 60 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma. Program je nutné objednat předem - P. Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, Tel.: 224 497 327 (objednávky mezi 8-16 hod)


MAUZOLEUM KLEMENTA GOTTWALDA A OBJEVOVÁNÍ BALZAMOVACÍ KNIHY
Víte, k čemu sloužil Národní památník na Vítkově v 50. letech 20. století a co se stalo s tělem Klementa Gottwalda po jeho úmrtí? Program se věnuje přestavbě Památníku na Mauzoleum Klementa Gottwalda a skrze setkání s dobovými fotografiemi a dokumenty zve žáky k odkrývání okolností spojených s úmrtím prvního "dělnického" prezidenta.
Pro koho je program určen: 9. třída ZŠ, SŠ / Trvání: 90 min / Vzdělávací obor: D, VKO / Klíčová slova: Klement Gottwald, mauzoleum, propaganda, kult osobnosti, balzamace / Výstupy – žák: reflektuje, interpretuje a chronologicky řadí historické prameny z 50. let 20. století; vlastními slovy objasní funkci a využití Národního památníku na Vítkově po roce 1948; učí se nalézání společného konsenzu a spolupráci ve skupině / Cena: 60 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma. Program je nutné objednat předem - P. Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, Tel.: 224 497 327 (objednávky mezi 8-16 hod).

 

OD MNICHOVA PO LEŽÁKY

Byla Mnichovská dohoda zradou nebo záchranou míru? Byl atentát na zastupujícího říšského protektora projevem hrdinství nebo hazardem se životy nevinných lidí? Nechte promluvit předměty, zapojte svoji hlavu a udělejte si vlastní názor na klíčové otázky českých dějin.

Lektorovaný pořad se věnuje období 1938–1942, využívá pracovních listů a prvků tvořivé dramatiky.

Trvání: 90 min / Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, VKO / Klíčová slova: mnichovská dohoda, Hitler, sabotáž, uzavření vysokých škol, stanné právo, atentát, Heydrich, Anthropoid, Lidice, Libuše, Ležáky / Výstupy - žák: se orientuje v posloupnosti jednotlivých událostech a v jejich souvislostech; dokáže nezaujatě hodnotit a zamyslet se nad motivy a důsledky činů / Cena: 60 Kč/žák (školní skupina nad 20 žáků), 40 Kč/žák + 500 Kč/lektor (školní skupina 20 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků Objednávky: Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel. 224 497 327, tel. 725 773 909.

PRAŽSKÉ JARO, OKUPACE, JAN PALACH

Demokratizační změny, svoboda slova, Dva tisíce slov, důvěra v politiku a Dubčeka. To vše bylo zastaveno srpnovou okupací roku 1968. Reakce společnosti byly různé. Lektorovaný program zaměřující se na formy odporu proti srpnovým událostem studenty provede událostmi roku 1968 a seznámí je s osudem Jana Palacha.

Pro koho je program určen: 8. a 9. třída ZŠ / Trvání: 90 min / Vzdělávací obor: D, VKO / Klíčová slova: pražské jaro, srpnová okupace, protestsong, Jan Palach, Akční program, Dva tisíce slov / Výstupy – žák: zná motivy a důsledky událostí roku 1968, interpretuje texty protestsongu / Cena: 60 Kč/žák (školní skupina nad 20 žáků), 40 Kč/žák + 500 Kč/lektor (školní skupina 20 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků /

Objednávky: Mgr.  Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel.: 224 497 327, tel.: 725 773 909.

OD PRAŽSKÉHO JARA PO SAMETOVOU REVOLUCI

Jaké události předcházely pádu komunismu v Československu? Co se skrývá pod pojmy normalizace, samizdat, disent? Proč si připomínáme 17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii? Lektorovaný program zaměřený na příčiny a průběh sametové revoluce v roce 1989 i dění bezprostředně následující. Žáci využívají sbírkových předmětů v expozici Křižovatky české a československé státnosti k poznání jednoho z významných mezníků moderních dějin.

Pro koho je program určen: 8. a 9. třída ZŠ / Trvání: 90 min / Vzdělávací obor: D, VKO? / Klíčová slova: normalizace, disent, Charta 77, sametová revoluce, vznik ČR / Výstupy – žák: se prostřednictvím sbírkových předmětů NM seznamuje s událostmi spojenými s pádem komunistického režimu v Československu, promýšlí jejich příčiny, souvislosti a důsledky / Cena: 60 Kč/žák (školní skupina nad 20 žáků), 40 Kč/žák + 500 Kč/lektor (školní skupina 20 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků

Objednávky: Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel.:

224 497 327, tel.: 725 773 909.

 

Těšíme se na vás!

Další akce v okolí

Troja Festival 2024 - Praha

21.06.2024 - 23.06.2024
Zámek Troja, Botanická…

Předposlední červnový víkend, ve dnech 21. – 23. června, se uskuteční první ročník hudebního Troja Festivalu. Festival…

Pražské služby dětem 2024 – zábavná…

22.06.2024 - 22.06.2024
Ladronka

Druhá největší městská společnost po roce znovu zaplní Ladronku. Zábavný a vzdělávací rodinný den nazvaný Pražské…

Barevná party v Butky Parku 2024 - …

22.06.2024 - 22.06.2024
Galerie Butovice

Konec školního roku a začátek prázdnin představují pro děti i rodiče skvělou příležitost k oslavě. Přijďte se s námi v…

Příměstský tábor spolku Cesta Česka…

22.07.2024 - 26.07.2024
Praha

Spolek Cesta Česka pořádá letní příměstský tábor s názvem „Po stopách starých řemesel." Tábor se uskuteční v klubovně a…

Související kategorie

« zpět na seznam položek

Sdílet

Kategorie

pátek 14. červen

Dnes má svátek Roland

Aktuálně z Atlasu Česka

Předpověď počasí pro ČR

Počasí v České republice dnes
Počasí v České republice zítra
Počasí v České republice pozítří
Počasí v České republice popozítří

Na Atlase Česka dále najdete