Zámeček Belveder patří mezi mnohé stavby Lednicko – Valtického areálu, který je od roku 1996 součástí světového a kulturního dědictví UNESCO. Zámeček stojí asi 1 km severně od Valtic, v nádherné přírodě v těsné blízkosti Bezručovy aleje. 

Empírová bažantnice     

Belveder byl vystavěn Josefem Hardmuthem (je také autorem Minaretu či Janova hradu) z příkazu knížete postavit bažantnici. Hospodářský objekt byl navrhnut dokonale. Šlechta, která sem občas zavítala, byla okouzlena překrásným výhledem, kde bylo vidět jako na dlani nedaleký Mikulov, obklopený lány vinic a skalami Pálavy. Empírová budova zámku byla vystavěna na Liščím vršku v roce 1802. Prameny popisují interiér hlavního salonku, upraveného jako čínskou síň. Při zdech stály černé židle, vykládané perletí. Pokoj zalívalo tlumené světlo lampionů, které bývalo zvýrazněno světlem orientálního lustru s čínskými draky. Stěny zdobily originální hedvábné obrazy.

V některých pokojích Belvederu byly uloženy sbírky cenného porcelánu, před branami ve voliérách bylo chováno množství pávů, perliček a zlatých bažantů. V roce 1928 se plánovalo zámeček ještě víc zkrášlit. Měly sem přijít hedvábné tapety z nedaleké Lednice, původně pocházející z Versailles. K obnově Belvederu však nikdy nedošlo, kníže nečekaně zemřel a práce byly zastaveny. Později tu bylo založeno pracoviště Akademie věd a architektura objektu značně utrpěla.

V současnosti je zámeček v rekonstrukci a jednou snad bude přístupný pro veřejnost.

Tipy na výlet

Ve Valticích můžete navštívit Muzeum zahradnictví a životního prostředí. V nedaleké Břeclavi stojí zámek, Městské muzeum a galerie, kostel navštívení Panny Marie, kostel sv. Václava, synagoga a židovský hřbitov. Podívat se můžete také na zámek Pohansko.

Ubytovat se můžete třeba v Lednici.