Statistika našeho portálu

  • 101 005 Akcí v kalendáři
  • 5 393 Ubytovacích zařízení
  • 24 207 Míst a památek

Otrokovické Svahy

29.10.2022 Otrokovice

OTROKOVICKÉ SVAHY 29. 10. 2022, 6. ročník veřejného závodu v přespolním běhu na tratích 5 a 10 km s dětskými závody s centrem na Novém stadionu TJ Jiskra Otrokovice. Otrokovické svahy se konají pod záštitou paní starostky města Otrokovice Bc. Hany Večerkové, DiS. Konání akce umožňuje podnik Lesy ČR s.p. Závod je jednou z akcí projektu „Tipsport Sportuj s námi“, které jsou zaštítěny Českou unií sportu (ČUS).

Adresa a kontaktní informace

Adresa:
Sport. areál TJ Jiskra 1297, 765 02 Otrokovice okres Zlín, Zlínský kraj, Česko
Oblast
Střední Morava
Kraj
Zlínský kraj
Okres
Zlín
Obec
Otrokovice
Web a přihlášky
otrokovicke-svahy.wz.cz
E-mail
oesvahy@seznam.cz
Facebook
https://www.facebook.com/otrokovicke.svahy
Facebook - událost
www.facebook.com/.../

Fotogalerie k článku

Propozice závodu Otrokovické svahy
OTROKOVICKÉ SVAHY 29. 10. 2022, 6. ročník veřejného závodu v přespolním
běhu na tratích 5 a 10 km s dětskými závody s centrem na Novém stadionu TJ Jiskra
Otrokovice. Otrokovické svahy se konají pod záštitou paní starostky města
Otrokovice Bc. Hany Večerkové, DiS. Konání akce umožňuje podnik Lesy ČR s.p.
Závod je jednou z akcí projektu "Tipsport Sportuj s námi", které jsou zaštítěny
Českou unií sportu (ČUS).
Pořadatel
TJ Jiskra Otrokovice oddíl běžeckého lyžování
Termín
Sobota 29. 10. 2022
Místo
Sport. areál TJ Jiskra 1297
765 02 Otrokovice
okres Zlín, Zlínský kraj, Česko
Startovné
Na tratích 10 a 5 km při internetové registraci předem – 150 Kč, na místě 250 Kč
Na trati na 1000 m – 50 Kč nezáleží na čase registrace.
Na trati na 400 m – startovné zdarma, i přesto prosíme o registraci předem, abychom
věděli, kolik nachystat odměn.
Novinkou pro letošní rok je vložený Nordic walking závod o délce 6,5 km – 50 Kč
nezáleží na čase registrace.
Registrace a pokyny k platbě
Registrovat se můžete předem do 23. 10. 2022 na adrese otrokovicke-svahy.wz.cz,
nebo v den konání závodu.
Platbu posílejte na účet č.ú.670100-2210959534/6210. Do zprávy pro příjemce
uveďte jméno, příjmení, ročník narození a trať závodníka za kterého platíte.
V případě placení startovného za skupinu osob (sportovní klub, ...), souběžně s
odesláním startovného na výše uvedený bankovní účet, odešlete kompletní seznam
(tabulku v excelu) závodníků, za které je placeno, na e-mail: oesvahy@seznam.cz.
Do seznamu uveďte jméno, příjmení, datum narození a kategorii, ve které dotyčný
startuje.
Splatnost startovného je do 5 dnů od odeslání přihlášky, pokud platbu neobdržíme
nebudete uveden/a ve startovní listině.

Tratě
• Běh 10 km (ročníky narození 2007 a dříve)
• Běh 5 km (ročníky narození 2007 a dříve)
• Dětské závody 1000 m (ročníky narození 2008 – 2012)
• Dětské závody 400 m (ročníky narození 2013 – 2022)
• Nordic walking 6,5 km (bez věkového omezení)
Kategorie
10 km
• M20 (ročníky narození 1983 – 2007)
• M40 (ročníky narození 1963 – 1982)
• M60 (ročníky narození 1962 a dříve)
• Ž20 (ročníky narození 1983 – 2007)
• Ž40 (ročníky narození 1963 – 1982)
• Ž60 (ročníky narození 1962 a dříve)
5 km
• M20 (ročníky narození 1983 – 2007)
• M40 (ročníky narození 1963 – 1982)
• M60 (ročníky narození 1962 a dříve)
• Ž20 (ročníky narození 1983 – 2007)
• Ž40 (ročníky narození 1963 – 1982)
• Ž60 (ročníky narození 1962 a dříve)
1 000 m
• H10 (ročníky narození 2011 – 2012)
• H12 (ročníky narození 2009 – 2010)
• H14 (ročník narození 2008)
• D10 (ročníky narození 2011 – 2012)
• D12 (ročníky narození 2009 – 2010)
• D14 (ročník narození 2008)
400 m
• HDR rodiče můžou běžet se svými dětmi narozenými po roce 2013
• H6 (ročníky narození 2015 – 2016)
• H8 (ročníky narození 2013 – 2014)
• D6 (ročníky narození 2015 – 2016)
• D8 (ročníky narození 2013 – 2014)
Nordic walking 6,5 km
• OPEN (bez věkového rozlišení startujících)

Vyhlášení vítězů a ceny
Na tratích 10 km, 5 km, vyhlašujeme pouze vítěze v jednotlivých kategoriích. Na
dětských tratích 1000 m a 400 m vyhlašujeme v každé kategorii první tři nejlepší, na
kategorii HDR dále budou drobně odměněny všechny děti. Máme pro Vás připraveny
hodnotné ceny!
Harmonogram
Čas Událost
8:00 začátek prezentace
9:00 konec prezentace dětských závodů
9:30 start dětského závodu na 400 m
10:00 start dětského závodu na 1000 m
start vloženého závodu Nordic walking
10:30 konec prezentace závodů na 10 a 5 km

vyhlášení dětských závodů
výklad tratí

11:00 start závodu na 10 km
11:05 start závodu na 5 km
12:30 vyhlášení závodů na 10 a 5 km
Pozn: V případě velkého počtu závodníků, bude start dětských kategorií rozdělen do
skupin.
Prezence
Na prezenci budou závodníci rozděleni na dvě skupiny. Závodníci s již zaplaceným
startovným budou obslouženi u jednoho stolu.
Nové registrace budou vyřizovány u stolu druhého. U tohoto stolu závodníci
odevzdají vyplněný registrační formulář "přihláška na závod" a uhradí startovné. U
dohlášek doporučujeme dostatečnou časovou rezervu.
Následně závodníci obdrží startovní číslo a na vyžádání bude vystaven doklad o
zaplacení.
Startovné zahrnuje
Změření času čipovou časomírou, občerstvení po závodě, šatnu, wc, bezplatné
parkování.

Občerstvení
Občerstvení pro závodníky v cíli zajišťuje Restaurace Maxima (K. H. Máchy 1230,
76502 Otrokovice – Kvítkovice).
Časové limity
Časový limit pro dokončení závodu na 5 km je stanoven na 50 min.
Časový limit pro dokončení závodu na 10 km je stanoven na 100 min.
U dětských startů nejsou časové limity.
Časový limit pro dokončení nordic walking závodu na 6,5 km je stanoven na 120 min.
Technické zázemí
Místnost pro prezentaci závodníků, šatny (odděleně muži a ženy), sprchy, WC v
areálu Stadionu a bufet s možností drobného občerstvení.
Dopravní spojení a parkování
Doporučujeme využít autobusového spojení (zastávka: Otrokovice Štěrkoviště).
Parkování na parkovišti před stadionem.

Pravidla
Startovné se hradí na účet (zlevněné startovné) nebo v den závodu u prezentace.
Každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 5. dne od registrace, v
případě že poplatek není včas uhrazen, registrace bude zrušena.
Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsání na účet
pořadatele v plné výši.
Registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a nevratný.
V případě placení startovného za skupinu osob (sportovní klub, ...), souběžně s
odesláním startovného na výše uvedený bankovní účet, odešlete kompletní seznam
závodníků, za které je placeno na email. Do seznamu uveďte jméno, příjmení, datum
narození a kategorii, ve které dotyčný startuje.
Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci se startovním
číslem viditelně a pevně umístěným na hrudi.
Pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození bez ohledu
na to, zda již věku před závodem dosáhl v daném roce, nebo teprve dosáhne.
Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel
právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě
nevrací.
Po celé délce tratě je doprovod na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích
přísně zakázán.
V rámci fair play je zakázáno, jakkoliv zkracovat závodní trať.
Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou
účastí v závodě nebo jeho sledováním.
Organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez
předchozího oznámení.
Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení.
Podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení
vítězů.
Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
Každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla
tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a
riziko. Je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny
pořadatele a pořadatelské služby a účastní se dobrovolně.
Účastník závodu mladší 18 let musí při registraci nebo prezenci do závodu na 10 km
přinést vyplněný a podepsaný Souhlas zákonného zástupce účastníka do 18 let.
Účastník potvrzuje, že pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít
za následek diskvalifikaci ze závodu.

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po
vyhlášení či vyvěšení výsledků na výsledkové tabuli.
Protesty se podávají u ředitele závodu s 500 Kč.
Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které
pořadatel zveřejní před závodem.
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování
veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89
zákona č. 89/2012 sb. Občanského zákoníku.
Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, zejména z
vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním,
oznamte to prosím při prezentaci.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny programu, propozic a těchto pravidel bez
předchozího oznámení.
Hlavní činovníci závodu
Ředitel závodu: Pavel Tomášek
Velitelé tratí: David Zentrich a Libor Müller
Organizace: Erika Müllerová, Jan Netuka, Dušan Zentrich a Tomáš Müller
Přihlášky
Na webu otrokovicke-svahy.wz.cz
Pokyny ke COVID-19
Závod proběhne v souladu s nařízeními Vlády ČR a dle aktuálního vývoje situace
kolem epidemie COVID-19. V případě, že bude závod zrušen, startovné bude
převedeno na příští ročník, nebo bude na vyžádání vráceno.
Kontakt na pořadatele
otrokovicke-svahy.wz.cz
oesvahy@seznam.cz

Mapa

Další akce v okolí

Dobročinný knihotrh pro Samuela 202…

29.09.2023 - 29.09.2023
Zlaté jablko

Podzimní KnihoTrh se uskuteční již tento pátek 29. září v hlavní galerii obchodního a zábavního centra Zlaté jablko ve…

Den architektury v Památníku Tomáše…

30.09.2023 - 30.09.2023
nám. T. G. Masaryka 2570

Pro letošní ročník festivalu Den architektury připravuje Památník Tomáše Bati ve Zlíně speciální prohlídkový den, a to…

Komentovaná prohlídka zahradou Zikm…

01.10.2023 - 01.10.2023
Zikmundova vila

V neděli 1. října v 11:00 hodin se uskuteční speciální komentovaná prohlídka zahrady s architektem Petrem Všetečkou.…

„Setkání na koži“ s historikem Ondř…

04.10.2023 - 04.10.2023
Zikmundova vila

Jednou z příležitostí, jak nyní nahlédnout do části prostor Zikmundovy vily, je nově také účast na besedách s hosty z…

Související kategorie

« zpět na seznam položek

Sdílet

Kategorie

pátek 29. září

Dnes má svátek Michal

Aktuálně z Atlasu Česka

Předpověď počasí pro ČR

Počasí v České republice dnes
Počasí v České republice zítra
Počasí v České republice pozítří
Počasí v České republice popozítří

Na Atlase Česka dále najdete