Statistika našeho portálu

 • 98 914 Akcí v kalendáři
 • 5 393 Ubytovacích zařízení
 • 24 208 Míst a památek

Procházky Prahou: Letná - Praha

17.11.2020 - 31.12.2020 Praha

Trasy vhodné pro vozíčkáře mimo vyšlapané cesty.

Adresa a kontaktní informace

Oblast
Praha
Kraj
Praha
Okres
Praha
Obec
Praha

Stáhnout: Praha: čtyři přístupné procházky 2
Přestože je tato příručka určena především lidem, kteří používají ruční nebo elektrické invalidní vozíky, může ji shledat užitečnou pro kohokoli s omezenou schopností pohybu a orientace, jako jsou rodiče s kočárky, starší lidé atd.

Hodnocení obtížnosti:  Snadná až středně těžká
Délka trasy:
 2,9 km

Přestože se náhorní plošina Letná rozkládá poměrně vysoko nad řekou Vltavou, terén trasy je v podstatě rovinatý. Jsou jen dvě místa, kde se setkáváme se svahy a poklesy - na trase mezi Národním technickým muzeem a zámkem Letná a zadruhé na stezce pod pražským metronomem. Na širokých chodnících převládá povrch asfaltové a mozaikové dlažby.

POPIS TRASY

| → Letenské náměstí → Ovenecká ulice → Národní technické muzeum a Národní zemědělské muzeum

Další osvěžující procházka po zřetelné pražské čtvrti tvořené rozlehlou zelenou plání začíná na Letenském náměstí na přístupné tramvajové zastávce ve vídeňském stylu.

Odbočíme do Ovenecké ulice, která před druhou světovou válkou představovala pomyslnou páteř takzvané Letné Montmartre. S otevřením Akademie výtvarných umění na počátku 20. století, která se nachází na severním konci ulice, začala čtvrť vzkvétat se sochařskými dílnami a malířskými ateliéry. Ačkoli většina z nich byla přeměněna na luxusní apartmány, bohémská atmosféra zůstává.

Podél fasády secesního činžovního domu U města Prahy na rohu ulice Milady Horákové se vydáme směrem k Národnímu technickému muzeu. Když půjdeme po širokém pravém chodníku s plochou mozaikovou dlažbou, můžeme již na jižním konci Ovenecké ulice rozeznat jeho ostře hranaté tvary.

Letohradskou ulicí přejdeme po přechodu pro chodce se sníženými obrubníky a po zadní fasádě budovy muzea
přejdeme do ulice Muzejní, kde se hladký asfaltový povrch mění na drsnější mozaikovou dlažbu. Tento malý ulice odděluje budovy Národního technického muzea a méně známá, ale neméně zajímavý Národního zemědělského muzea.

Obě funkcionalistické budovy navrhl architekt Milan Babuška ve druhé polovině 30. let a jsou téměř plně přístupné. Podlahy jsou propojeny výtahy a k dispozici je také upravené sociální zařízení pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavy jsou chytré a hravé - rozhodně stojí za návštěvu.

Ačkoli Národní zemědělské muzeum na rozdíl od svého souseda neobsahuje kavárnu, kde by si mohli odpočinout, nabízí jedinečnou rozhlednu z prostorné, částečně zatravněné střešní terasy, snadno dostupné výtahem - výhled na město je vynikající .

Z Kostelní ulice naproti Národnímu technickému muzeu stoupá asi 20 metrů dlouhý dlážděný chodník se sklonem 6% směrem k parku Letná. Na začátku si všimněte chodníku, který je téměř 4 cm vysoký - na tomto místě může být užitečná nějaká osobní asistence. Na naší levé straně si můžeme všimnout dřevěný pavilon s tvarem dodecagon, dřevěnou konstrukcí a pyramidální střechou. Jedná se o nejstarší dochovaný kolotoč v Evropě, který v posledním desetiletí 19. století vyrobil pražský mistr tesař Matěj Bílek.

→ Park Letná → Ulice Milady Horákové → Letenské náměstí → |

Část Letenských sadů, která se táhne po obzoru od zámku Letná do Badeniho ulice, je přirozeně plochá se dvěma hlavními promenádními trasami.

Kolem novorenesančního zámku Letná (Letenský zámeček) s dvoupatrovou věží je v přízemí budovy živý společenský prostor s částečně přístupnou restaurací, velkou pivní zahrádkou a dětským hřištěm. Prostor má plochý, pevný povrch se střídavou mozaikovou dlažbou, asfaltem a zhutněnou špínou. Zde se můžeme zastavit, občerstvit se nejoblíbenějším českým
nápojem a pořídit dechberoucí panorama, které z Letné dělá
jedinečné místo.

Z zámku Letná jsme se vydali v osvěžujícím stínu vzrostlých stromů po levé promenádní trase na konci náhorní plošiny Letná, kde na několika místech ještě atraktivnější výhledy na řeku Vltavu a její mosty, Staré Město a přilehlé čtvrti a dokonce i moderní struktury čtvrti Pankrác se táhnou před námi na obzoru. Cesta má rovný asfaltový povrch bez nepříjemných překvapení a vede nás jen mírným poklesem k Metronomu. Konstrukce je vysoká 25 metrů a váží 7 tun. Mechanismus je skryt v trojúhelníkové krabici - s rozsahem 60 stupňů je kyvadlo vyváženo vahadlem a 2tunovým závažím.

Místo, kde enormní metronom, navržený Vratislavem Karlem Novákem, tiká dál nad Prahou a kde kdysi stál pomník sovětského diktátora Stalina, je pro pražské skateboardisty téměř ikonickým místem. Zde začátečníci i profesionálové předvádějí své triky v atmosféře kamarádství. Na plošinu metronomu se bohužel dalo dostat pouze po schodech vedoucích tam ze všech stran nebo po velmi strmé rampě. V prostoru níže se však během léta odehrává mnoho zajímavých akcí.

Pokračujeme mírným stoupáním do severozápadního rohu parku, kde najdeme Hanavský pavilon , který se vyznačuje dekorativními neobarokními tvary. Byl postaven jako výstavní prostor a propagační místo komárovských železáren pro Jubilejní výstavu v roce 1891 a je první stavbou z litiny a betonu postavenou v Praze. Vede k němu dlážděný, téměř 100 metrů dlouhý chodník se sklonem 6% - na druhé straně však existuje další přístupová cesta dvakrát tak strmá (od Metronomu). Pro vstup do samotného pavilonu bychom museli překonat schodiště, ale malá terasa před ním, s výhledem na velkou část Starého Města a Malou Stranu, se počítá za jednu z nejkrásnějších rozhleden z Letenské sady.

Ať už se vydáme oklikou, abychom se podívali z terasy pavilonu, zahneme doprava a pokračujeme na sever. Oblast u "mariánských" zdí mezi baštami sv. Máří Magdalény a sv. Tomáše je po většinu roku klidná. Každý srpen posledních patnáct let však tato oblast na dva týdny ožívá novým cirkusovým festivalem Summer Letná, který hostí špičkové soubory z celého světa. Pokud se chystáte akce zúčastnit, nezapomeňte si rezervovat vstupenky s dostatečným předstihem.

Na křižovatce u bašty svatého Tomáše opět odbočíme doprava a rovnou cestou s občasně popraskaným asfaltovým povrchem míříme na východ. Tato část procházky bude obzvláště zajímavá pro děti, které ocení velké kreativní hřiště, které se zde nachází. Na přilehlém občerstvení Na Baště s venkovní terasou a částečně přístupnou umývárnou si může celá rodina odpočinout.

Chodníkem podél budovy Ministerstva vnitra se dostáváme do ulice Milady Horákové, kde můžeme se sníženými obrubníky přejít na křižovatku řízenou světelnou křižovatkou a vrátit se na začátek procházky na Letenské náměstí.

Doporučené orientační body na trase

Národní technické muzeum
Kostelní 1320/42, Praha 7, www.ntm.cz

 • hlavní vchod není přístupný (3 + 9 schodů)
 • boční vstup přes úroveň -1 (dvoukřídlé dveře: šířka 2 x 73 cm)
 • přístup přes externí třívětvovou rampu (1. segment 9% sklon, délka 500 cm; 2. a 3. segment 7% sklon, délka 900 cm, šířka všech segmentů 239 cm)
 • uvnitř dostatek manévrovacího prostoru
 • průchody: minimální šířka 70 cm
 • výtah (automatické dveře: šířka 80 cm; klec: šířka 129 cm, hloubka 115 cm) spojovací úroveň -1 až úroveň 3
 • výstavní prostor v mezipatře je přístupný po diagonální schodišťové plošině (nosnost 250 kg; rozměry plošiny: šířka 80 cm, hloubka 80 cm) a vertikální plošině (nosnost 380 kg; rozměry plošiny: šířka 110) cm, hloubka 140 cm)
 • přístupné WC ve zvýšeném přízemí (šířka dveří 80 cm; kabina: šířka 173 cm, hloubka 172 cm)
 • přístupné WC na úrovních 1–3 (šířka dveří 80 cm; kabina: šířka 193 cm, hloubka 175 cm)

Národní zemědělské muzeum
Kostelní 1300/44, Praha 7, www.nzm.cz

 • přístupové schodiště (3 + 7 schodů) se čtyřvětvovou rampou (1. – 3. segment 12% sklon, šířka 150 cm, délka 300 cm; 4. segment 10% sklon, šířka 150 cm, délka 220 cm)
 • přístup hlavním vchodem (dvoukřídlé dveře: šířka 2 x 78 cm)
 • druhý upravený vchod ze zadní strany budovy se svislou zvedací plošinou (nosnost 260 kg; šířka dveří 96 cm; rozměry šířky zvedací plošiny 96 cm; rozměry zvedací plošiny 96 cm, hloubka 140 cm)
 • uvnitř dostatek manévrovacího prostoru
 • průchody: minimální šířka 78 cm
 • dva výtahy (automatické dveře: šířka 90 cm; šířka klece 110 cm, hloubka 140 cm) spojující suterén a všechna patra se střešní terasou
 • výstavní prostor v 1. patře je přístupný po diagonální schodišťové plošině (nosnost 250 kg; rozměry zvedací plošiny: šířka 80 cm, hloubka 90 cm)
 • přístupné WC ve zvýšeném přízemí (dveře: šířka 89 cm; kabina: šířka 222 cm, hloubka 198 cm)
 • částečně přístupné WC ve zvýšeném přízemí (šířka dveří 90 cm; kabina: šířka 180 cm, hloubka 140 cm)

Zámek Letná
Letenské sady 341, Praha 7, www.letenskyzamecek.cz

 • přístup do restaurace v přízemí (dvoukřídlé dveře: šířka 2 x 70 cm; výška prahu 4 cm)
 • ostatní patra přístupná pouze po schodišti
 • průchody: minimální šířka 70 cm
 • částečně přístupná toaleta v přízemí (šířka dveří 80 cm; kabina: šířka 159 cm, hloubka 144 cm)
 • přístupná zahradní restaurace

WC

Veřejné umývárny Na Baště

 • toalety jsou součástí občerstvení
 • přístup hlavním vchodem (jednokřídlé dveře: šířka 120 cm) přes vyvýšenou dřevěnou terasu (výška 7 cm)
 • stísněný vchod
 • částečně přístupná toaleta (šířka dveří 90 cm; kabina: šířka 157 cm, hloubka 176 cm)
 • postačuje prostor vedle záchodové mísy (šířka 93 cm)
 • záchodová mísa vybavená jedním pevným madlem a jedním sklopným madlem

Další akce v okolí

Mikuláš a předvánoční tvoření - Pra…

03.12.2022 - 04.12.2022
OC Šestka

Krátké a leckdy chmurné dny vybízejí buď se zachumlat pod peřinu, nebo zajít někam do tepla za zábavou. V Obchodním…

Adventní tvoření - Praha

04.12.2022 - 04.12.2022
Kavárna InKafe…

Zveme vás do kavárny InKafe na vánoční tvoření pro děti i dospělé. Budeme vyrábět adventní věnce, svícny na stoly a…

Mikulášská zábava - Praha

04.12.2022 - 04.12.2022
Manifesto Market Anděl

Přijďte si užít nedělní Mikulášskou pohodu s rodinou v Manifesto Anděl!

Mikulášská nadílka - Praha

04.12.2022 - 04.12.2022
Beachklubu Ládví

Večer v neděli 4. prosince můžete dorazit do Beachklubu na Mikulášskou nadílku. Od 16.30 na vás bude čekat dětská…

Související kategorie

« zpět na seznam položek

Sdílet

Na Atlase Česka dále najdete