Statistika našeho portálu

  • 96 081 Akcí v kalendáři
  • 5 390 Ubytovacích zařízení
  • 24 199 Míst a památek

Vlastivědné vycházky Prahou

01.12.2012 - 31.12.2012 Praha

1. so. CLAM-GALLASŮV PALÁC. Dnes sídlo Archivu hl. m. Prahy. Prohlídka jednoho z nejkrásnějších pražských barokních paláců, který byl vybudován pro neapolského místokrále Jana Václava Gallase a od r. 1747 se tento honosný palác stal hlavní rezidencí celého rodu Clam-Gallasů. Během prohlídky vstoupíme nejen na nádvoří, ale hlavním schodištěm vystoupáme do vyšších pater a prohlédneme si i…

Adresa a kontaktní informace

Fotogalerie k článku

1. so. CLAM-GALLASŮV PALÁC. Dnes sídlo Archivu hl. m. Prahy. Prohlídka jednoho z nejkrásnějších pražských barokních paláců, který byl vybudován pro neapolského místokrále Jana Václava Gallase a od r. 1747 se tento honosný palác stal hlavní rezidencí celého rodu Clam-Gallasů. Během prohlídky vstoupíme nejen na nádvoří, ale hlavním schodištěm vystoupáme do vyšších pater a prohlédneme si i reprezentační sály. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 a ve 12:00 před vchodem do paláce (ul. Husova 20/158, Praha 1, Staré Město). Jednotná cena 100 Kč. Milada Racková2. ne. BÍLKOVA VILA. Prohlídka stavby s unikátní symbolistickou koncepcí v kontextu vilové zástavby hradčanských bašt, jejíž interiérové vybavení dokonale souzní s umělcovou představou chrámu i dobovým duchem "Gesamtkunstwerku". Připomeneme si osobnost svébytného českého umělce a náboženského myslitele i nově zřízené Bílkovo centrum. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do objektu 40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová5. st. MIKULÁŠSKÝ BAZAR. Prohlídka kostela sv. Anny na Starém Městě. Vyprávění o historii kostela a jeho obnově z iniciativy Nadace Vize 97, spojené s výkladem o Anenské čtvrti a její templářské minulosti. Po ukončení vycházky doporučujeme navštívit mikulášský charitativní bazar v kostele. POZOR - omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:30 před vchodem do Divadla Na zábradlí (Anenské náměstí 209/5, Praha 1, Staré Město). Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková7. pá. KAROLINUM A HISTORICKÉ KOLEJE KARLOVY UNIVERZITY. Během prohlídky vybraných  prostor budovy Karolina, které je dnes sídlem rektorátu UK a místem, kde se odehrávají slavnostní ceremonie, se dozvíte o  okolnostech vzniku Karlovy univerzity, o tom, kde se nacházely historické koleje, či o vnitřním řádu této instituce. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před budovou Karolina (Ovocný trh 541/3, Praha 1, Staré Město). Jednotná cena 100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková8. so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. V 10:30 prohlídka v angličtině. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč. (průvodci PIS).

MUCHOVO MUZEUM. Prohlídka muzea věnovaného životu a dílu proslulého, světově známého představitele secese Alfonsu Muchovi, které je umístěno v barokním Kaunickém paláci. Výběr přibližně 100 děl skládající se z olejomaleb, kreseb, pastelů, soch, fotografií a osobních předmětů poskytuje jedinečný pohled do světa slavného autora plakátů pro Sarah Bernhardt, legendární pařížskou herečku konce 19. století. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do objektu Kaunického paláce (ul. Panská 7, Praha 1, Nové Město). Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do muzea 30 Kč. PhDr. Jana Jebavá

LUCIE, AMBROŽ, BARBORA A TI DRUZÍ VE VÁNOČNÍ PRAZE. Vánoce nejsou jen jesličky, ale také mnoho světců, kteří jsou tradičně spojováni s adventním časem: sv. Mikuláš, sv. Barbora, sv. Dorota a jiní. Pojďte se projít adventními ulicemi, vstupte do zšeřelých kostelů a udělejte si čas na zastavení u objektů, soch či maleb, které tyto světce připomínají nebo zobrazují. Objevíme některé zajímavé souvislosti mezi lidovou tradicí a domnělými či skutečnými osudy těchto světců zmiňovanými v křesťanských legendách, seznámíme se s jejich ikonografií, postojíme před díly velkých umělců Karla Škréty či P. P. Rubense. Začátek akce ve 13:30 před kostelem sv. Mikuláše na horním Malostranském náměstí (Praha 1, Malá Strana). Cena 100/70 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová

SOKOL PRAŽSKÝ. Mimořádná příležitost navštívit historickou budovu pražského Sokola, která se od r. 1863 stala domovem všech vlasteneckých přátel sportu. Podle projektu architekta Ullmanna si ji Sokolové sami zbudovali a dodnes slouží svému účelu. Návštěva této pseudorenesanční budovy zahrnuje prohlídku vybraných prostor např. Fügnerova či Historického sálu. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před budovou Sokola pražského, vstup z ulice Sokolské (Praha 2, Nové Město; spojení: metro C nebo tram. č. 4, 10, 16, 22 zastávka "I. P. Pavlova"). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská9. ne. ZA SV. ANEŽKOU DO KLÁŠTERA CHUDÝCH PANÍ. Akce pro děti v rámci vycházek "Zábavný dějepis". Minulý měsíc jsme poznali Anežku Přemyslovnu jako královskou dceru, kterou nijak neoslnila krása panovnických dvorů. Dnes se za Anežkou vydáme do kláštera, který založila u vltavského břehu zároveň se špitálem, kde poskytovala pomoc nejen nemocným, ale také starým lidem či sirotkům. Z princezny se stala "chudá paní". Stále však byla sestrou českého krále Václava I., který ji v tomto klášteře navštěvoval a nejednou si k Anežce přišel pro radu. Když se Václavův syn, princ Přemysl Otakar, vzbouřil proti vládě svého otce, odehrály se v tomto klášteře opravdu dramatické okamžiky. Jaké? To se dozvíte, pokud se do Anežského kláštera s námi vypravíte. Na děti čekají interaktivní hry, pracovní list s kreativním domácím úkolem a pracovní sešitek na celý rok strávený se "Zábavným dějepisem". S námi zjistíte, že dějiny nejsou žádná nuda! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! - omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vstupem do objektu Národní Galerie (ul. Anežská 12, Praha 1, Staré Město). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková, Mgr. Bojana Škaroupková

FRANTIŠEK KUPKA: CESTA K AMORFĚ. Komentovaná prohlídka výstavy, která připomíná sto let od otevření Podzimního salonu r. 1912, kde český malíř Fr. Kupka vystavil Amorfu. Tento rok se také považuje za zrod abstraktního malířství. Výstava se nachází v prostorách Salmovského paláce, klasicistního objektu, který byl původně koncipován jako luxusní bytový dům. Po mnoha letech neutěšeného stavu se mu dostalo řádné renovace a nyní se otvírá veřejnosti. Příležitost se potěšit malířským uměním ve zbrusu novém výstavním prostředí. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do objektu 180/90 Kč. PhDr. Jana Jebavá

PRAŽSKÉ ROMÁNSKÉ DOMY. Co zbylo z raně středověké zástavby Prahy zjistíme při prohlídce několika zajímavých podzemních prostor: pod Staroměstskou radnicí a navštívíme dům pánů z Kunštátu. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před vstupem do turistického informačního centra Staroměstské radnice. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do objektů 25 Kč a 50 Kč. PhDr. Jarmila Škochová11. út. KRÁLOVSKOU CESTOU III – MALÉ NÁMĚSTÍ. Volné pokračování listopadové vycházky. Okolí Malého náměstí je plné historie a příběhů, se kterými se seznámíte na této vycházce. Čekají na vás bohaté historické události i domy, které nám připomenou zajímavé osudy těch, kdo v nich žili v průběhu staletí. Začátek akce v 15:00 v podloubí domu U Minuty (Staroměstské náměstí 2/3, Praha 1, Staré Město). Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková12. st. ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. Komentovaná prohlídka. Alfons Mucha (1860–1939), světově nejproslulejší český moderní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, jež považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 1912–1926. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vstupem do Veletržního paláce (zastávka tram. č. 12, 17, 24 "Veletržní palác"). Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do objektu 90 Kč. Marie Hátleová13. čt. DO DEJVIC ZA DVĚMA KONFESEMI. Navštivte s námi seminární kostel sv. Vojtěcha v areálu Arcibiskupského semináře v Dejvicích a poté si pojďte prohlédnout modlitebnu Církve československé husitské v nedaleké Kafkově ulici. Trojlodní bazilika sv. Vojtěcha, kterou nelze přehlédnout, byla vysvěcena r. 1927 jako velkokapacitní sakrální prostora pro potřeby seminaristů i rozrůstající se nové pražské čtvrti. Naopak husitská modlitebna zůstává ukryta ve vnitrobloku a je třeba vědět, kde ji hledat. Vstoupíme do dvou sakrálních prostorů, do dvou světů, do dvou moderních objektů se zajímavou výzdobou. Začátek akce v 15:00 před vstupem do areálu KTF UK (ul. Kolejní 4, Praha 6, Dejvice; spojení: zastávka tram. č. 5, 20, 26 "Thákurova"). Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová14. pá. KOVY, ZVONY, ZVONAŘSTVÍ – PŘEDNÁŠKA (s návaznou akcí Zvonice katedrály sv. Víta). Vánoce v Praze si jistě nelze představit bez hlaholu zvonů a cinkání zvonečků. Po půl roce je zde opět příležitost navštívit přednášku historika umění, PhDr. Jana Mohra, který nás seznámí nejen se stručnými dějinami českého zvonařství, ale i se základy technologie výroby. POZOR! – omezená kapacita na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Zakoupená vstupenka je platná i na akci Zvonice katedrály sv. Víta (tato akce je přístupná od 15 let). Začátek přednášky v 17:00 v  sále PIS, Arbesovo náměstí 4, Praha 5, v přízemí. Cena 140/100
VYPRODÁNO - max. kapacita naplněna15. so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. V 10:30 prohlídka v angličtině.Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč. (průvodci PIS).

MALOSTRANSKÁ BESEDA. Prohlídka vybraných prostor (např.: spolkový sál, hudební a divadelní klub, galerie, trick bar, videokavárna) bývalé Malostranské radnice. Rozsah navštívených prostor se může změnit v závislosti na programu Malostranské besedy. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do Malostranské besedy (Malostranské náměstí 21, Praha 1, Malá Strana). Cena 100/70 Kč (%). Lenka Petráková

KOSTEL P. MARIE ANDĚLSKÉ, KONVENT KAPUCÍNŮ A JESLIČKY. Nechte se okouzlit vánoční atmosférou a vstupte s námi do kapucínského kostela P. Marie Andělské, který byl vystavěn na počátku 17. století pod vedením sv. Vavřince z Brindisi. Využijte možnosti společně s pastýři a mudrci projít okolo bublajícího potůčku až ke slavným "kapucínským jesličkám" z počátku 18. století. Po prohlídce jesliček a kostela nám zcela mimořádně otevře brány kapucínského konventu bratr Josef OFMCap. a provede nás vybranými prostory kláštera. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:30 u sochy E. Beneše na Loretánském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek16. ne. ZVONICE KATEDRÁLY SV. VÍTA. Prohlídka zvonice, která je domovem majestátního zvonu Zikmunda, a dalších zvonů Jana, Josefa, Václava, Ježíše, Marie a Dominika. Hlavní zvoník katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Mgr. Tomáš Stařecký, nás provede zvonicí a společně s dalšími zvoníky nám ukáže, jak se na zvony zvoní. Mnohé pražské zvony již rozeznívají stroje - poznejte práci zvoníků, lidí, kteří rozumí srdcím zvonů! POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 10 osob. Vstup pouze se vstupenkou z přednášky ze dne 14.12.2012 Kovy, zvony, zvonařství. Samostatně neprodejná akce. Akce přístupná od 15 let. Doporučujeme vzít si s sebou špunty do uší. Začátek akce v 9:15 a v 11:30 v areálu Pražského hradu. Markéta Gausová Zörnerová

FRANTIŠEK KUPKA: CESTA K AMORFĚ. Komentovaná prohlídka výstavy, která připomíná sto let od otevření Podzimního salonu, r. 1912, kde český malíř Fr. Kupka vystavil Amorfu a tento rok se také považuje za zrod abstraktního malířství. Výstava se nachází v prostorách Salmovského paláce, klasicistního objektu, který byl původně koncipován jako luxusní bytový dům. Po mnoha letech neutěšeného stavu se mu dostalo řádné renovace a nyní se otvírá veřejnosti. Příležitost se potěšit malířským uměním ve zbrusu novém výstavním prostředí. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do objektu 180/90 Kč. PhDr. Jana Jebavá

ADVENTNÍ SETKÁNÍ U JEZULÁTKA. Čas Vánoc – čas zázraků! Vstupte do kostela Panny Marie Vítězné, v němž se můžete zaposlouchat do příběhu zázračného obrazu P. Marie Mantovanské, uslyšet v ozvěně dávných dob výkřik z bělohorské pláně "Ukaž se být Matkou!" či pohledět do tvářičky vyšňořeného Jezulátka. Zmíníme zajímavosti z historie tohoto kostela, zastavíme se před obrazy Petra Brandla, navštívíme malé muzeum Ježíškových šatiček. Začátek akce v 15:00 před vchodem do kostela (ul. Karmelitská, Praha 1, Malá Strana; zastávka tram. č. 12, 20, 22 "Hellichova"). Cena 100/70 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová18. út. PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍM STROMKEM. Prohlídka interiérů Libeňského zámku vás provede nejen bohatě zdobenými sály, ve kterých pobývaly korunované hlavy, ale seznámí vás také s počátky novodobých vánočních tradic, mezi které se řadí i zdobení vánočního stromečku, který byl nazdoben poprvé v Čechách právě zde. Začátek akce v 15:00 před vchodem do Libeňského zámku (ul. Zenklova 35, Praha 8, zastávka tram. č. 3, 10 "Stejskalova"). Cena 100/70 Kč (%). Monika Koblihová19. st. BIBLE PRAŽSKÁ ČILI KDE SE TISKLY MINUCÍ ČI ARTIKULE. Roku 1488 nás prameny zpravují, že " ...práci této a diela knih těchto zákona božieho konec učiněn jest šťastně v slavném Městě Starém". O jakou práci šlo? Byla vytištěna první česká Bible. Navštivte s námi románské prostory domu U Rotta, které snad bývaly propojeny s domem U Bílého lva, v němž vznikl tento cenný tisk a vydejte se s námi po stopách dávných tiskařů a jejich dílen. Začátek akce v 15:00 před domem "U Rotta" (Malé náměstí 3, Praha 1, Staré Město). Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková22. so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč. (průvodci PIS).

KDE SE PIVO VAŘÍ ANEB ZA ZLATÝM MOKEM K MEDVÍDKŮM. Udělejte si s námi hezké předvánoční dopoledne v staropražském duchu a pojďte se seznámit s vyhlášenými podniky, kde tekl nebo ještě stále teče zlatý mok. Zastavte se U Ježíška, U Brejšků, před Louvrem, Metrem či Vagonem a vyprávění o těchto podnicích zakončete návštěvou pivovaru U medvídků, jehož tradice sahá až do roku 1466. Z těch dob až do dnešních dnů se U medvídků vaří pivo, mimo jiné také nejsilnější ležák na světě. POZOR! - omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před kavárnou Slavia (ul. Národní 1012/1, Praha 1, Staré Město).Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

OD NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE KE SV. LONGINOVI. Kostel Nejsvětější Trojice i rotunda sv. Longina jsou dnes ve správě řeckokatolické církve, my budeme ale také mluvit o řádu trinitářů či o lazariánech, které byste dnes již v Praze marně hledali, ale s těmito svatyněmi byli úzce spojeni. Vstupte s námi do interiérů těchto kostelů, prohlédněte si jejich jedinečnou výzdobu, pokochejte se jejich architekturou. Začátek akce ve 14:00 před kostelem Nejsvětější Trojice (ul. Spálená, Praha 2, Nové Město). Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová23. ne. VYŠEHRAD A JEHO TAJEMNÉ LEGENDY. Prohlídka areálu včetně hřbitova a kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti.Připomeneme si také nejznámější legendy, Šemíka se statečným Horymírem, kněžnu Libuši a Přemysla Oráče i záhadu čertova sloupu. Vycházka je vhodná i pro rodiny s dětmi. Začátek akce v 10:00 před kostelem sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do kasemat 50/30 Kč. Alena Plíšková26. st. STAROMĚSTSKÁ RADNICE. Celková prohlídka nejvýznamnější budovy Starého Města pražského, včetně radniční kaple, historických sálů, románsko-gotického podzemí a věže. Začátek akce v 10:00 a ve 14:00 před vstupem do turistického informačního centra Staroměstské radnice. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do radnice 25 Kč a do věže 25 Kč. (průvodci PIS).27. čt. PERNÍKOVÝ BETLÉM. O Vánocích najdeme kostel sv. Matěje v Dejvicích i se zavázanýma očima. Dovede nás k němu vůně perníku, z kterého je upečený zdejší Betlém. Prohlídku jesliček pak spojíme s prohlídkou okolí. Na místním hřbitově zavzpomínáme na některé známé osobnosti, projdeme kolem vily Lídy Baarové k nově upravenému zámečku Hanspaulka. Začátek akce ve 13:00 na zastávce autobusu č. 131 "U Matěje" (jede ze zastávky "Hradčanská" nebo "Bořislavka"). Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská28. pá. NORDIC WALKING OD SV. JOSEFA KE SV. MÁŘÍ MAGDALÉNĚ. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování "Nordic walking", upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté se s "holemi", průvodkyní a instruktorem vydáme na trasu. Vyrazíme z náměstí Kinských nejen k části středověké gotické hradební zdi, ale i k baroknímu opevnění, které chránilo Prahu až do 19. století. Strahovskou ulicí sejdeme ke gymnáziu J. Keplera a vydáme se k bastionu č. XI se zbytky náhrobních kamenů ze zrušeného vojenského hřbitova. Projdeme ulici Mariánské hradby, mineme Píseckou bránu a budeme směřovat ke Kramářově vile postavené na bastionu č. XIX, sv. Maří Magdaleny. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro předem přihlášené se vstupenkou z předprodeje! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před hlavním vstupem do zahrady Kinských na náměstí Kinských. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová29. so. POJĎTE, DĚTI, DO BETLÉMA. Akce pro děti. Z Prahy do Betléma je sice daleko a Nový Svět leží za oceánem, ale do "betléma" na Novém Světě s námi přece jen vstoupíte. Stačí se vydat s námi na Hradčany. Uslyšíte příběh o loretánských zvoncích, prohlédnete si zajímavá domovní znamení. Dozvíte se, co bylo v roubené chaloupce pod hradbami. Prohlédnete si opravdové dělové koule. Nakonec s námi doputujete až ke kostelíku Panny Marie Andělské, v jehož kapli se skrývají nejstarší pražské jesličky, do kterých opravdu budete moci vstoupit a společně s pastýři doputovat až k Jezulátku. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! - omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u pomníku Hvězdářů (zastávka tram. č. 22 "Pohořelec"). Cena 100/70 Kč (%). Monika Koblihová, Mgr. Pavla Bartásková

ZE ZADNÍ TŘEBAŇE NA KARLŠTEJN. Tradiční zimní vycházka nás povede zvlněnou krajinou Českého krasu ze Zadní Třebaně do obce Karlštejn. Otevřou se nám malebné pohledy na krajinu, kudy projížděly královské průvody i nepřátelská vojska, a hrad Karlštejn se před námi vynoří ze zcela nečekaného úhlu pohledu. V podhradí pak navštívíme Muzeum betlémů, v jehož expozici najdeme nejen betlémy pečené, tepané či mechanické, ale také veliký podkrovní betlém inspirovaný dějinami hradu Karlštejna. Pěší trasa cca 4 km. Začátek akce cca v 11:00 na žel. zastávce "Zadní Třebaň" po příjezdu vlaku (jede z "Prahy Hl. nádraží" v 10:20). Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do Muzea betlémů 30 Kč. Pavla Lešovská

KOSTEL VŠECH SVATÝCH. Na Pražském hradě vystavěl Petr Parléř krásný gotický kostel, dle vzoru pařížské Sainte-Chapelle, který však zcela vzal za své při velkém požáru Malé Strany. Komentovaná prohlídka vás seznámí s nedochovanou i dnešní podobou tohoto kostela. Čeká na vás renesanční loď kostela s barokním zařízením a vzpomínka na sv. Prokopa. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 u kašny sv. Jiří na III. nádvoří Pražského hradu. Cena 100/70 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal30. ne. KAMPA – OSTROV ZA ČERTOVKOU. Zákampí, campus, pán z Kampu – podle čeho se nazývá nejstarší pražský ostrov? Povídání o historii i známých obyvatelích tohoto romantického místa. Začátek akce v 10:00 v atriu stanice metra A "Malostranská". Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do Lorety 100 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal31. po. STAROMĚSTSKÁ STRAŠIDLA. Pojďte se s námi v potemnělé Praze bát a vydejte se za strašidly! Bezhlavý rytíř, vltavští vodníci, přízraky Židovského Města a mnoho dalších se před vámi vynoří ve vyprávění o staroměstských strašidlech. Začátek akce v 16:00 před Stavovským divadlem na Ovocném trhu. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

STRAŠIDLA NA HRADČANECH A MALÉ STRANĚ. Tradiční silvestrovská vycházka s povídáním o tajemných bytostech, které se podle pověstí zabydlely v hradčanských a malostranských ulicích. Začátek akce v 16:00 u pomníku Hvězdářů na Pohořelci (zastávka tram. č. 22 "Pohořelec"). Cena 100/70 Kč (%). Monika Koblihová, Mgr. Pavla Bartásková

Vstupenky

 

Těšíme se na vás!

Další akce v okolí

První udržitelný obchoďák:Týdenní s…

13.09.2021 - 19.09.2021
pražská tržnice v…

Swap? Nový trend, ale také úspora pro životní prostředí i vaši peněženku. Týdenní swap od 13. do 19. září v pražské…

První udržitelný obchoďák: týdenní …

13.09.2021 - 19.09.2021
V Pražské tržnici v…

Akce nabídne hravou alternativu nakupování v řetězcích. Bude nabitá workshopy a diskusemi, v nichž každý zjistí, že…

První udržitelný obchoďák - Praha

13.09.2021 - 19.09.2021
Bubenské nábř. 306/13,…

Největší swap ve střední Evropě, workshopy a diskuze na téma změny spotřebních návyků proběhne od 13. do 19. září.

Struny dětem: Pocta Duke Ellingtovi…

18.09.2021 - 18.09.2021
DOX - Centrum…

Rodinný festival Struny dětem vzdá tuto sobotu 18. září pražského DOXu poctu ikoně americké hudby 20. století Duke…

Související kategorie

« zpět na seznam položek

Sdílet

Kategorie

sobota 18. září

Dnes má svátek Kryštof

Aktuálně z Atlasu Česka

Předpověď počasí pro ČR

Počasí v České republice dnes
Počasí v České republice zítra
Počasí v České republice pozítří
Počasí v České republice popozítří

Na Atlase Česka dále najdete