Statistika našeho portálu

  • 101 923 Akcí v kalendáři
  • 5 391 Ubytovacích zařízení
  • 24 208 Míst a památek

Čáslav

Čáslav

10 km JV od K. Hory Město založil ve 13. století král Přemysl Otakar II. v blízkosti románského Hrádku. Na Hrádku kdysi stával i hrad osídlený německými rytíři, kterým byla roku 1253 postoupena i kaple P. Marie. Zpočátku byla Čáslav hornickým městem, přes které vedla obchodní stezka mezi Čechami a Moravou tzv. Haberská. Historické jádro města – městské opevnění, zbytek hradiště &nda…

Adresa a kontaktní informace

Fotogalerie k článku

10 km JV od K. Hory Město založil ve 13. století král Přemysl Otakar II. v blízkosti románského Hrádku. Na Hrádku kdysi stával i hrad osídlený německými rytíři, kterým byla roku 1253 postoupena i kaple P. Marie. Zpočátku byla Čáslav hornickým městem, přes které vedla obchodní stezka mezi Čechami a Moravou tzv. Haberská. Historické jádro města – městské opevnění, zbytek hradiště – Hrádek, areál kostela sv. Petra a Pavla, pomník Jana Žižky, radnice – síň s částí lebky J. Žižky z Trocnova, pomník Matouše Ulického, Otakarova bašta, Městské muzeum, Galerie, bývalá synagoga.

Královské město Čáslav vzniklo okolo poloviny 13. století za vlády Přemysla Otakara II. při jedné z hlavních zemských stezek spojujících Čechy s Moravou. Dodnes je patrný gotický vnitřní půdorys - velké centrální náměstí, kterému dominuje radnice a pravoúhlá uliční síť. Město bylo po svém založení vybaveno základními právy, které z něho učinily samostatnou obec.

Městský areál byl vymezen hradbami, které jsou zachovány v jedné třetině jejich délky. Do města se přitom v dávných dobách vcházelo čtyřmi branami. Ojedinělou památkou čáslavského gotického opevnění je válcová tzv. Otakarova věž, která stávala při Brodské bráně. Čáslavské hradby jako dochovaný celek si jistě zaslouží patřičnou pozornost i vzhledem k tomu, že opravdu starých městských opevnění, na rozdíl od hradů, existuje dnes velmi málo. Důvod je zřejmý - města, až na ojedinělé případy, stále rostla a vyvíjela se a své středověké hradby v 19. století přerostla a pohltila, či se jich úplně zbavila. Proto je možno čáslavské hradby považovat za unikátní památku svého typu, která nebyla pozdějšími přestavbami výrazněji zasažena a je dosti čistou ukázkou městského opevnění z 13. až 14. století.

Církevní život ve městě byl v minulosti spojen převážně s farním kostelem sv. Petra a Pavla. Stavba raně gotického kostela byla zahájena na konci 13. století a byl do ní začleněn románský kostel sv. Michala z 11. století (dnešní sakristie), který zde původně stál. Od poloviny letních prázdnin roku 2007 je věž kostela přístupná veřejnosti. Město tak získalo unikátní rozhlednu, jež poskytuje nečekaný výhled do nádherné krajiny. Za příznivého počasí lze vidět i vrcholky Krkonoš. V těsném sousedství kostela je nachází také památník Matouše Ulického, popraveného čáslavského kaplana, který se účastnil povstání roku 1627. Památník byl postaven roku 1924 podle návrhu Ing. arch. Bohumíra Kozáka.

Zájemci o vstup do věže kostela se mohou hlásit v Informačním středisku na kostelu nejbližším rohu Náměstí Jana Žižky z Trocnova. Tamtéž je zároveň možné domluvit i prohlídku Otakarovy bašty, která je součástí dochované části historického městského opevnění, či Žižkovy síně. Zde se - v budově radnice - nacházejí pietně uložené ostatky Jana Žižky spolu s exponáty, vypovídajícími o době jeho života a boje.

Další historicky cennou stavbou církevního charakteru ve městě je evangelický kostel vystavěný v letech 1864 - 69. Jedná se o dílo známého architekta Františka Schmoranze st. Výčet církevních staveb je možné doplnit i o kostel svaté Alžběty, jenž sousedí s budovou nynějšího domova důchodců. V této souvislosti je třeba připomenout i židovskou synagogu, která je nyní již několik let v rekonstrukci. Její majitel, tedy Židovská obec, se snaží navrátit jí její někdejší podobu. Po dokončení prací by měla stavba sloužit kulturním účelům.

Náměstí a jeho těsné okolí zdobí - kromě již zmiňovaného památníku Matouše Ulického i barokní mariánský sloup z roku 1745, neodmyslitelná socha Jana Žižky z Trocnova, jejímž autorem je J. V. Myslbek či půvabná barokní kašna, obklopená nedávno instalovanými sochami.

Neopomenutelnou památkou města je bezesporu budova Dusíkova divadla. Jeho historie sahá až do roku 1869, kdy bylo slavnostně otevřeno. Ve foyer divadla jsou dnes pořádány výstavy výtvarného umění. V roce 2001 byl opraven vnější plášť divadla - včetně výměny špaletových oken a střechy. Proto si nyní mohou (nejen) turisté naplno vychutnat podobu tohoto historicky cenného objektu.

Při návštěvě Čáslavi určitě nelze vynechat prohlídku městského muzea, které sídlí v nejstarší venkovské budově, určené k tomuto účelu na našem území. Muzeum bylo vystavěno již v roce 1884 pro cenné přírodovědné sbírky Josefa Kaunického. Kromě původních exponátů jsou zde v současnosti k vidění i mnohé další expozice. Návštěvníci mohou vidět průmyslovou část, zoologickou, archeologicko-historickou či národopisnou expozici, stejně jako nejnovější stálou výstavu historického nábytku.

Pod správu vedení městského muzea patří i výstavní síň na Náměstí Jana Žižky z Trocnova a galerie, která sídlí ve zrekonstruovaných bývalých kasárnách v Jeníkovské ulici. Výstavní síň i galerie slouží krátkodobým výstavám, v galerii jsou navíc umístěny i stálé expozice. Najdeme zde ukázku sochařských děl paní Blaženy Borovičkové - Podpěrové, výběr z tvorby slavného čáslavského rodáka, scénografa a divadelního výtvarníka pana Josefa Svobody či obrazy zdejšího krajináře Jindřicha Pruchy. Svůj prostor zde nalezly i expozice s názvem Jan Ladislav Dusík a jeho doba a konečně i Rodáci Čáslavska a okolí. Galerie městského muzea tak spolu se samotným muzeem mohou poskytnout návštěvníkům Čáslavi ucelený přehled o historii města.

Nepřehlédnutelnou stavbou na hlavním čáslavském náměstí Jana Žižky z Trocnova je budova radnice. Jde o hodnotnou barokní stavbu z let 1766 - 1769, postavenou stavitelem Šedivým z Vilémova podle projektu Jana Josefa Wircha. V přízemí byla budova původně ozdobena podloubím, jenž bylo později zazděno. Přesto působí radnice dodnes vznešeným dojmem.

Čáslav však nežije jen historií. Její současnost je neméně barvitá. Ve městě jsou rekonstruována či vznikají nová sportoviště, v roce 2003 zde byla slavnostně otevřena zcela nová moderní základní škola. Mnoho dříve vojenských objektů bylo rekonstruováno a dnes slouží jako nové byty pro čáslavské občany či kulturní zařízení. V posledním objektu bývalých kasáren by měla v průběhu následujících let vzniknout zcela nová čáslavská čtvrť. V okrajových částech desetitisícového města velmi rychle pokračuje individuální výstavba rodinných domů.

Čáslav je ideálním výchozím bodem k výletům do blízkého okolí, které zaujme například překrásným žlebským zámkem či neméně malebným zámkem Kačina. Svoje místo na slunci si důkladnou rekonstrukcí vydobyl zpět i unikátní zámecký komplex ve Filipově, srovnávaný s takovým skvostem, jakým je zámek Hluboká.

Novinky a informace o aktuálním dění ve městě, stejně jako informace pro turisty ohledně možností ubytování v Čáslavi, dopravy či stravování, jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách www.meucaslav.cz.

Výčet pamětihodností ani dalších zajímavostí města určitě není a snad ani nemůže být zcela kompletní. Proto jsou všichni zváni k návštěvě a prohlídce historického města Čáslavi, aby mohli na vlastní oči posoudit jeho krásu a zvláštní atmosféru.

Co je k vidění

Nejvýznamnější církevní stavbou v Čáslavi je gotický kostel sv. Petra a Pavla. Zákristie tohoto kostela pochází již z 11. století. Pozoruhodnou historii mají mnohé domy na náměstí, které opakovaně měnily svůj vzhled. Prošly si gotickým, renesančním, barokním, empírovým či rokokovým slohem, což jim do dnešních dnů ponechává osobitý půvab. Barokní radnice má úžasné zdobené průčelí s věží. Návštěvník si jistě povšimne Žižkova pomníku na náměstí či klasicistní kašny. Nedaleko od náměstí se nachází Husovo muzeum, které nabízí expozici archeologických nálezů a mnoho dalších expozicí.

Zajímavost

Navštívíte-li městské muzeum, věřte, že se jedná o nejstarší venkovskou budovu muzea v České republice.
K tradičním kulturním akcím patří každoroční festival Banjo jamboree.

Mapa

« zpět na seznam položek

Sdílet

úterý 5. březen

Dnes má svátek Kazimír

Aktuálně z Atlasu Česka

Předpověď počasí pro ČR

Počasí v České republice dnes
Počasí v České republice zítra
Počasí v České republice pozítří
Počasí v České republice popozítří

Na Atlase Česka dále najdete