Statistika našeho portálu

  • 102 559 Akcí v kalendáři
  • 5 390 Ubytovacích zařízení
  • 24 208 Míst a památek

České Budějovice

České Budějovice

České Budějovice – každý den Už jste navštívili královské město České Budějovice? Nakonec na odpovědi nezáleží, protože při každé další návštěvě této stotisícové metropole jižních Čech zažijete a poznáte něco nového, ať jste milovníci památek a historie, kulturních zážitků, sportovních aktivit, turistiky nebo gastronomie.Nejlepší přehled o městě budete mít z ptačí perspektivy, vystoupej…

Adresa a kontaktní informace

Fotogalerie k článku

České Budějovice – každý den

Už jste navštívili královské město České Budějovice? Nakonec na odpovědi nezáleží, protože při každé další návštěvě této stotisícové metropole jižních Čech zažijete a poznáte něco nového, ať jste milovníci památek a historie, kulturních zážitků, sportovních aktivit, turistiky nebo gastronomie.

Nejlepší přehled o městě budete mít z ptačí perspektivy, vystoupejte proto na dominantu města – 72 metrů vysokou Černou věž a rozhlédněte se z ochozu. Tu nechali radní postavit v polovině 16. století v renesančním slohu jako zvonici a hlásku. Vpravo vedle věže uvidíte katedrální kostel sv. Mikuláše. Architektonicky nenáročná barokní stavba z poloviny 17. století vyrostla poté, co byl nádherný pozdně gotický chrám zničen požárem.
Při pohledu z věže vás překvapí téměř pravidelný čtvercový tvar náměstí Přemysla Otakara II. o rozloze jednoho hektaru, ze kterého vybíhá kolmo síť ulic. Takto geniálně bylo město založeno českým králem Přemyslem Otakarem II. roku 1265 na soutoku řek Malše a Vltavy. Dominantou mezi barokními a renesančními domy s podloubími na náměstí je barokní radnice. Čtyři kamenné sochy mezi třemi věžemi radnice jsou alegorie měšťanských ctností Spravedlnosti, Statečnosti, Moudrosti a Opatrnosti.
Jako perla se skví uprostřed náměstí barokní Samsonova kašna, největší toho druhu v Čechách, se sochou bájného hrdiny Samsona, zápasícího se lvem.
Sestupte z věže a projděte se ulicemi města. Na Piaristickém náměstí vás stupňovitým štítem zaujme městská zbrojnice, která sloužila také jako sklad soli a obilí. Hned vedle je nejstarší stavba města – gotický kostel Obětování P. Marie s dominikánským klášterem se vzácnými památkami v interiéru. Za prohlídku stojí přilehlé ulice se starobylými domy, například Česká nebo Panská, ve které se na konci tyčí Rabenštejnská věž – pozůstatek městského opevnění.
Další věž z bývalého opevnění objevíte na břehu řeky Malše a jmenuje se Železná panna stejně jako mučící nástroj, který prý v ní byl umístěn. Podle pověsti byl použit jen jednou a pak se zmizel. Když se projdete kolem Malše, uvidíte dvě modernější stavby: Jihočeské divadlo a Jihočeské muzeum.
Každoročně se České Budějovice stávají živým centrem kultury. Bezpočet unikátních vystoupení v rámci hudebních a divadelních festivalů, kdy jako jeviště slouží historické centrum města – jeho náměstí, ulice, parky i vodní plochy, přitahuje návštěvníky z Čech i zahraničí.
Od roku 2011 máme ve městě novou atrakci: plavbu lodí z Č. Budějovic do Hluboké. Romantickou projížďku můžete zkombinovat s cykloturistikou po stezce, které vede podél Vltavy.
Výhodná poloha uprostřed regionu, velké množství značených turistických a cyklistických tras umožňují vydat se z Č. Budějovic po zajímavých trasách a památkách v okolí. V blízkosti města je to novogotický zámek Hluboká s bohatými sbírkami uměleckých předmětů v interiéru. Za návštěvu určitě stojí místa zapsaná ve světovém kulturním dědictví UNESCO: Holašovice s architekturou selského baroka a historický skvost Český Krumlov. Pro milovníky přírody je to oblast Blanského lesa s nejvyšší horou Kleť, Třeboňska a Novohradska.

Turistické informační centrum

Nám. Přemysla Otakara II. č. 2

370 92 České Budějovice

Tel. +420 386 801 413

Fax +420 386 801 414

e-mail: infocb@c-budejovice.cz

www.cb-info.cz

TIPY NA VÝLETY

PROHLÍDKA HISTORICKÉ RADNICE

Dominantou náměstí Přemysla Otakara II. je budova barokní radnice, v jejíž výstavnosti se odráží tehdejší význam a hospodářský rozmach města.

Dovolujeme si vás pozvat na prohlídku této významné památky, při které uvidíte mimo jiné zajímavé skloubení historického a moderního interiéru, originály soch měšťanských ctností od Josefa Dietricha, původně umístěné na atice radnice, originál sochy Samsona ze Samsonovy kašny, obřadní síň s nástropní freskou Šalamounova soudu a z vyhlídkové terasy na střeše radnice budete mít krásný pohled na město.

O radnici se v našem městě hovoří od roku 1387. První budova radnice byla postavena na rohu dnešní Biskupské a Radniční ulice. O její podobě se nezachovaly žádné informace. Po roce 1433 byla radnice přemístěna na dnešní náměstí Přemysla Otakara II. do tzv. Knollova a Terczenbuchovského domu, které byly stavebně propojeny a v 15. a 16. století několikrát přestavovány.

V 17. století byla radnice poškozena požáry a proto bylo rozhodnuto o její barokní přestavbě podle plánů italského stavitele Antonia Edharda Martinelliho v letech 1727 – 30. Barokní přestavbou získala radnice dnešní podobu.

Rozložitá fasáda nese nad prostředním oknem městský znak, obklopený zemskými znaky Moravy, Čech a Slezska. Čtyři alegorické sochy umístěné na atice znázorňují měšťanské ctnosti Spravedlnost, Statečnost, Moudrost a Opatrnost.

Na fasádě nelze přehlédnout měděné chrliče ve tvaru draků. Na levém nároží je zazděn vídeňský loket, který měří 0,77 m a sloužil při trzích jako kontrolní míra. Na průčelí radnice je osazena pamětní deska z roku 1935 a připomíná návštěvu prezidenta T. G. Masaryka v roce 1918 při návratu z emigrace.

V roce 1995 v rámci oslav 730. výročí založení města byla na prostřední věž instalována zvonkohra, která může zahrát 41 melodií a lze je různě kombinovat.

Poslední rozsáhlá rekonstrukce radnice proběhla v letech 1997 – 2000, při které bylo dostavěno nové radniční křídlo. Veřejnosti se otevřelo radniční nádvoří, kde můžete spatřit sochu Augusta Zátky, významného politika, podnikatele a vlastence. V létě se na nádvoří pořádají kulturních akce pro děti i dospělé.

Nenechte si ujít možnost prohlédnout si historickou budovu radnice s odborným výkladem a odnést si tak z Českých Budějovic nevšední zážitek.

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR

Tradice pivovarnictví v Č. Budějovicích spadá do středověku, kdy jim bylo uděleno právo várečné a od té doby se honosí se přívlastkem "město piva". V současnosti jsou v provozu dva pivovary, z nich větší a známější je Budějovický Budvar n. p., který byl založen v roce 1895 předními českými měšťany a průmyslníky.

Budvar nabízí návštěvníkům dvě atrakce: prohlídku pivovaru a multimediální expozici "Příběh budějovického piva". Při prohlídce nahlédnete do varny a budete svědky toho, jak se vaří tento světoznámý mok v různých modifikacích. Po skončení prohlídky ho budete moci ochutnat přímo z pivovarských tanků.

V multimediální expozici uvidíte "příběh piva" na velkých plazmových obrazovkách, unikátních hologramech a při projekci 3D filmu. Díky moderní technice vás čeká setkání s historií i současností města a pivovarnictví.

Naplněni zážitky a teorií zakončete svoje putování v pivnici Budvar, která je součástí pivovaru a ochutnejte různé druhy Budvaru ke specialitě české nebo mezinárodní kuchyně. Nebo v centru města navštivte vyhlášenou historickou restauraci Masné krámy a ochutnejte zde kroužkovaný ležák přímo z tanku.

Kontakt a rezervace: Návštěvnické centrum Budějovického Budvaru n.p., Karolíny Světlé 4, tel.: +420 387 705 347, e- mail: exkurse@budvar.cz.

SELSKÉ BAROKO

Lidová architektura zvaná selské baroko patří neodmyslitelně k jižním Čechám. Tento unikátní styl vznikl na přelomu 18. a 19. století přenesením prvků baroka na selská stavení. Nejzdobnější části byly štíty domů a špýcharů. Perlou selského baroka je obec Holašovice, vzdálená 15 km západně od Č. Budějovic, která je zapsána do světového kulturního dědictví UNESCO. Nádherné domy v tomto stylu jsou soustředěny kolem návsi a tvoří kulisu jako z pohádky. Ale i další obce se mohou chlubit těmito památkami, například Bavorovice, Munice, Plástovice, Záboří a Opatovice.

OKOLÍ MĚSTA

Z mnoha památek v blízkém, okolí města vybíráme: Hosín s novorománským kostelem svatého Petra a Pavla, Rudolfov, který je spjat zejména s těžbou stříbra a ražením mincí ve středověku, o čemž pojednává místní muzeum a naučná stezka, Dobrá voda – původně lázně, kde se nachází významná barokní památka - poutní kostel Panny Marie Bolestné z 18. století od architekta K. I. Dientzenhofera. Kolem kostela jsou kapličky křížové cesty s moderními obrazy.

Perlou mezi památkami je Hluboká/Vltavou s krásným zámkem v novogotickém windsorském stylu. Jsou zde shromážděny nádherné sbírky gobelínů, obrazů, vyřezávaného nábytku, skla, porcelánu a historických zbraní. Zámek je otevřen celoročně a můžete si vybrat z několika průvodcovaných okruhů. V bývalé zámecké jízdárně se nachází Alšova jihočeská galerie se sbírkami jihočeské gotiky a malířskými díly vlámských mistrů 17. století. Zámek obklopuje nádherný park se vzácnými dřevinami z celého světa. Nedaleko zámku u rybníka Bezdrev je barokní lovecký zámek Ohrada, dnes lovecké, rybářské a myslivecké muzeum. V jeho sousedství je zoologická zahrada, kde najdete nejen zvířátka, ale spoustu atrakcí pro rodiče a děti.

PERLY NA VLTAVĚ

Tak můžeme nazvat hrady, zámky a historická sídla, která na Vltavě leží. Pojedeme-li z Českých Budějovic proti proudu, jako první objevíme zříceninu hradu Dívčí kámen, který byl založen ve čtrnáctém století rodem Rožmberků. Od šestnáctého století je hrad zpustlý.

Další památka je cisterciánský klášter ve Zlaté koruně, založený králem Přemyslem Otakarem II. Jen pár kilometrů a jsme v Českém Krumlově, v jednom z nejlépe zachovalých historických měst s druhým největším hradem v Čechách po Pražském hradě. Byl založen ve 13. století pány z Rožmberka a naposled náležel rodu Schwarzenbergů. Díky množství zachovalých historických památek je město zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

KLEŤ

Oblíbeným výletním místem Jihočechů je nejvyšší vrchol chráněné krajinné oblasti Blanský les 1084 metrů vysoká Kleť. Vrcholu dosáhneme několika způsoby: na kole a pěšky po několika značených trasách nebo lanovkou z Krásetína. Ta byla postavena v roce 1961 stejně jako hvězdárna, která slouží k pozorování hvězd, komet a planet a mají tady velké úspěchy v jejich objevech. Z roku 1822 pochází 35 metrů vysoká kruhová rozhledna, nejstarší kamenná rozhledna v Čechách. Z ní je nádherný výhled na Šumavu a za dobrého počasí jsou vidět i vrcholky Alp.

Mapa

Zajímavé akce v okolí

Hypnotizér v Budějovicích | listopa…

03.11.2024 - 03.11.2024
Senovážné nám. 2, 370…

Přijďte se uvolnit a prožít si něco velice výjimečného na představení HYPNOTIZÉR!

Královský košt České Budějovice 2024

16.11.2024 - 16.11.2024
Clarion Congress Hotel…

Největší pultová degustace českých a moravských vín.

« zpět na seznam položek

Sdílet

úterý 25. červen

Dnes má svátek Ivan

Aktuálně z Atlasu Česka

Předpověď počasí pro ČR

Počasí v České republice dnes
Počasí v České republice zítra
Počasí v České republice pozítří
Počasí v České republice popozítří

Na Atlase Česka dále najdete