Statistika našeho portálu

  • 102 169 Akcí v kalendáři
  • 5 391 Ubytovacích zařízení
  • 24 208 Míst a památek

Hluk

Hluk

Město Hluk leží ve Zlínském kraji, jihovýchodním směrem od okresního města Uherské Hradiště. Rozkládá se podél toku říčky Okluky, pod severními výběžky Bílých Karpat, v oblasti Hlucké pahorkatiny. Ve zdejší malebném kraji Slovácka se každoročně konají vyhlášené národopisné slavnosti, jejichž vrcholem je oblíbená Jízda králů. V okolí Hluku najdeme desítky vinohradů s přidruženými vinnými sklípky a…

Adresa a kontaktní informace

Město Hluk leží ve Zlínském kraji, jihovýchodním směrem od okresního města Uherské Hradiště. Rozkládá se podél toku říčky Okluky, pod severními výběžky Bílých Karpat, v oblasti Hlucké pahorkatiny. Ve zdejší malebném kraji Slovácka se každoročně konají vyhlášené národopisné slavnosti, jejichž vrcholem je oblíbená Jízda králů. V okolí Hluku najdeme desítky vinohradů s přidruženými vinnými sklípky a také mnoho ovocných sadů. Jižním směrem od středu města pak stojí Hlucká tvrz, která je v současné době využívána jako kulturní středisko města. K letní rekreaci lze využít vodní nádrž Nové Díly, nacházející se jižním směrem od města. Ve stejných místech počínají dvě chráněné oblasti (přírodní památka Okluky a Pod Husí horou). V těchto ojedinělých oblastech se v hojné míře vyskytují desítky teplomilných ohrožených druhů rostlin a živočichů. Ve městě se lokální značené cyklostezky s dálkovou Uhersko-hradišťskou stezkou. V současné době žije v Hluku přibližně 4 600 obyvatel na území o katastrální výměře 28,39 km².

Historie

Osada Hluk patří k nejstarším na území naší republiky. Osídlení zdejší oblasti se datuje již do doby 2 500 let před naším letopočtem. Jako zeměpanská ves byl Hluk součástí Lucké provincie. Prvním známý majitelem osady byl Oldřich z Hradce. Václav II. v roce 1303 Hluk daroval Zdislavu Měšcovi. V té době zde již existovala původní dřevěná tvrz. Od roku 1460 zde vládli Zástřizlové a od počátku 16. století páni z Kunovic. V roce 1625 odkoupil ostrožské panství Gundakar z Lichtenštejna. V druhé polovině 17. století zde opakovaně plenila turecká vojska. Na počátku 18. století pak zdejší obyvatelé čelili ničivým nájezdům kuruckých vojsk Ference Rákocziho. Lichtenštejnové spravovali zdejší panství i s městečkem Hluk až do 20. let minulého století. Zasloužili se i o přestavbu dřevěné tvrze na barokní zámek. Statut města získal Hluk v roce 1970.

Co je k vidění

Městu dominuje barokní tvrz, která byla nově zrekonstruována v 60. letech minulého století. V současné době slouží k pořádání kulturních a společenských akcí. Ze sakrálních staveb upozorňujeme na barokní kostel svatého Vavřince, pocházející z roku 1741. Za prohlídku jistě stojí i několik lidových domů, postavených v soudobé architektuře konce 19. století. Z významných osobností narozených ve městě, upozorňujeme na spisovatele Františka Kožíška.

Zajímavost

Každé tři roky se v obci koná vyhlášená jízda králů. První víkend v červenci tak může návštěvník shlédnout tradiční lidovou slavnost, při které přes město na opentlených koních vezou malou chlapce, doprovázeného krojovanými legruty.

Památky

Tvrz

Ve středu obce na pravém břehu potoka Okluky je zmiňována (jako důvěrná) v darovací smlouvě z roku 1303. Byla v držení drobné šlechty, od roku 1460 Zástřizlové, pak páni z Kunovic (erb na nádvoří r. 1559) a od roku 1625 náleží Lichtensteinům až do 20. let 20. století. Pak v majetku obce, v 60. letech opravena a slouží jako kulturní středisko celého města.

V současné době jsou využity téměř všechny prostory tvrze. Přímo z nádvoří se vchází do knihovny, obřadní síně, zámecké kavárny, do věže a ke schodišti do prvního patra, kde jsou v provozu dva sály pro pořádání různých společenských nebo i soukromých akcí. Ve věži je zřízeno muzeum a "selská jizba" pro akce s menším počtem účastníků.

Kostel

Chrám sv. Vavřince v Hluku postavil lichtenštejnský ranně barokní stavitel italského původu, Antonín Erhard Martinelli v letech 1736 - 1741 na místě starého vyhořelého kostela stejného svěcení.

Podélná jednolodní stavba vystavěná podél osy severovýchod-jihozápad s odsazeným půlkruhovým kněžištěm. Stavební plastiky přisuzovány italskému architektu Antoniu Beduzzimu. Ve středu vypouklého parapetu kůru zasazena kamenná deska s nápisem o stavbě kostela z roku 1741. Chrám postaven za olomouckého kardinála Jana Nepomuka z Lichtensteina, za stavebního dozoru hospodářského správce Lichtensteinů - Jana Maxmiliána Žižky.

Sochařskou výzdobu provedla rodina Martina Ignáce Morávka jehož předci pocházeli z Hluku. Ve středu hlavního oltáře umístěn patron kostela sv. Vavřinec, na bocích svatí Rochus, Václav, Florián a Vendelín. Boční oltář P. Marie se sochami sv. Kateřiny a sv. Apoleny. Druhý boční oltář sv. Barbory se sv. Janem Nepomuckým a sv. Janem Sarkanderem. Oltáře jsou doplněny plastikami andílků a okřídlenými hlavičkami, ve vrcholu figurami andělů, autorsky shodnými s hlavním oltářem. Sochy P.Marie a sv. Barbory byly nově osazeny v roce 1893. Práce sochyřské dílny J. Krejčíka z Prahy. Osazením posledně jmenovaných soch byla doplněna rozsáhlá obnova kostela započatá v roce 1854 nástavbou oratoře. Socha P.Marie Hostýnské umístěná nad vchodem na kůr, pochází z oltáře v kostele krátkodobě umístěném v roce 1925. Pro svůj gotický ráz, nevhodný do barokní stavby kostela, byl oltář zrušen. Křížovou cestu zhotovil řezbářský mistr František Charvát z Kutné Hory.

Na hranolovité věži napojené na podélnou osu stavby od severovýchodu jsou tři zvony: sv. Šimona a Judy, zvon Gloria a umíráček, pořízený v roce 1964. Zvon sv. Šimona a Judy a zvon Gloria byly dodány ministerstvem průmyslu v roce 1947 za tři zvony konfiskované k válečným účelům v roce 1942.

Poslední renovace kostela byla provedena v letech 1993-1994, kdy byla dána nová střecha a provedeny nové venkovní omítky. V roce 1996 provedeny vnitřní úpravy a kostel znovu vymalován.

Kaplička pod Babíma Horama

"Pod Babíma horama,pod Babíma horama.." zpívá se v jedné písni z Hluku. Pod Babíma horama směrem na jih od Hluku stojí už pár století kaplička. Do nedávné doby byla zde tabulka, na které byl nápis: "Tato Boží muka byla postavena na památku dvou bitev v r. 1116 a 1421." Kaplička byla postavena v roce 1525 v upomínku na množství zde padlých bojovníků v obou bitvách. I když od bitev uběhla řada let, ještě dnes je možné zde najít podkovy a různé druhy zbraní-mečů, kopí a jiných, jak svědčí i řada zápisů o nálezech v hlucké obecní kronice. Dodnes se můžeme dovědět z vyprávění předávaného z generace na generaci, že po koupi Hluku pány z Lichnštejnů nechali tito na polích sbírat (po každé orbě) kosti padlých bojovníků a jejich koní.

Tato bitva byla předmětem bádání mnoha odborníků proto, že nebyla nikde dost dobře popsána až na výjimku listin psaných králem Zikmundem, uložených v Krajinském archivu v Budapešti. Nebyla popsána snad proto, že nebylo ani vítězů, ani poražených. Husité se probojovali z obklíčení Zikmundových vojsk, které vedl Pipo Spano z Ozory a odtáhli do Čech. PhDr. V. Fialová, ale i jiní uvádí tuto bitvu k datu 28.října 1421. Dále rozebírá jednu z listin psaných králem Zikmundem, která se týká střetu hrádištského hejtmana Ladislava Blagaje s jedním z husitských velitelů.Podle všeho se jednalo o husitského kněze Tomáše z Vizovic, který zde padl po probodení hrudi kopím. Další zprávy o něm se po tomto datu nevyskytují. Dle ústního podání byl pohřben v místech bývalého "obrázku" v polní trati Kráčiny. Kaplička byla v letech 1999-2000 opravena nákladem MěÚ v Hluku. Bude tak i nadále památkou na padlé bojovníky, ale i ozdobou jednoho z nejpěknějších míst hluckého katastru.

Památkové domky

Památník lidové architektury, ukázky bydlení v selských staveních od 17. století do poloviny 20. století.

Kontakt: 732 855 257, 603 322 641.

Vinný sklep

Ukázka lidového umění.

Dolňácké slavnosti a jízda králů

Dolňácké slavnosti písní a tanců pořádané v Hluku jednou za tři roky (už téměř sedm desítek let) probíhají souběžně s každoročním Slováckým festivalem dechových hudeb a jsou neodmyslitelně spojeny s národními kroji a s jízdou králů. V období Slavností žije celý Hluk několikadenním programem komponovaným pro široký okruh milovníků zpěvu, tance, dechovky, dobrého jídla, pití a folkloru.

Okolní vinohrady a ovocné sady jsou zásobárnou pro občerstvení a obveselení nejen v době Slavností, ale i po celý zbytek roku. Hluk je známý zejména produkcí vína, slivovice a jako líheň mladých muzikantů. Nejen Hluk samotný, ale jeho široké okolí jsou bohatou folklorní oblastí, kde snad každá vesnička má svůj svébytný kroj, svoje zvyky a svoje nářečí, podle kterých se dají při troše pozornosti přesně rozlišit, byť by od sebe ležely jen pár kilometrů. Hluk je sice nejmladším městem na Slovácku, ale jeho historie je bohatší a sahá nejméně do 13. století o čemž svědčí středověká tvrz, která je jednou z dominant města.

Turistika a sport

Hluk svým rozložením téměř ve středu Moravského Slovácka se nabízí jako turistická základna pro výlety do okolí za sportem i za poznáním. Hlukem prochází tratě cyklistických stezek Strážnické a Moravské. Na Slovensko je to taky "co by kamenem dohodil" - Nové Mesto nad Váhom (37 km) nebo Trenčín (41 km).

Sportovní hala

TJ SPARTAK Hluk je tělovýchovná jednota, která využívá zařízení sportovní haly Hluku. Pro všechny sálové sporty slouží hlavní sál (25 x 48 m, výška 10 m) se 730 místy pro diváky. K dispozici je automatická dvoudráhová kuželna, posilovna, sauna, herna stolního tenisu (8 stolů). V těsné blízkosti se nachází fotbalový a atletický stadion TJ SPARTAK HLUK.

Koupaliště

V areálu jsou dva bazény - pro plavce a brouzdaliště pro děti. Oba bazény jsou vybaveny různými doplňky pro zpestření pobytu ve vodě. Možnost příjemně strávit letní čas mají děti i mimo vodní plochu v zajímavě řešeném dětském koutku. V areálu koupaliště je bfet s krytým posezením. Oproti roku 2003 je rozšířen počet parkovacích míst pro osobní automobily. V sezóně je otevřeno denně od 9.00-21.00 hodin.

Stravování a ubytování

Sportovní hala

Je největší ubytovací kapacitou ve městě. Pokoje hotelového typu s příslušenstvím (dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje). Turistická ubytovna s 62 lůžky, v objektu je restaurace, vinárna s hudbou a snackbar. K dispozici je velký přednáškový sál (120 míst) a malá zasedací místnost.

Camping Babí hora

Leží cca 4 km od města v zalesněné rekreační oblasti.Areál zahrnuje 50 turistických čtyřlůžkových chatek bez příslušenství ( WC a sprchy ve vedlejší budevě), 4 rodinné chaty ( pro 6-7 osob ) s příslušenstím a kompletním vybavením, 30 míst pro karavany s el.přípojkou a místa pro stanování. Ideální pro školení, kurzy, soustředění a školy v přírodě. Dobré jídlo dostanete v přilehlé restauraci. Sportovní vyžití - stolní tenis, volejbal, jeu de boules, turistika, cyklistika.

www.mestohluk.cz

Mapa

« zpět na seznam položek

Sdílet

neděle 14. duben

Dnes má svátek Vincenc

Aktuálně z Atlasu Česka

Předpověď počasí pro ČR

Počasí v České republice dnes
Počasí v České republice zítra
Počasí v České republice pozítří
Počasí v České republice popozítří

Na Atlase Česka dále najdete