Statistika našeho portálu

  • 96 120 Akcí v kalendáři
  • 5 390 Ubytovacích zařízení
  • 24 199 Míst a památek

Klatovy

Klatovy

Město Klatovy.Přibližně 40 km jižně od Plzně se rozkládá okresní město Klatovy, které je lidově označováno jako "brána Šumavy". S katastrální výměrou 80,67km2 a počtem obyvatel okolo 23 tisíc, jsou Klatovy po Plzni druhým největším městem Plzeňského kraje. Jejich bohatá historie se odráží i v neopakovatelné atmosféře městského centra, kde se moderní architektura vhodně promíc…

Adresa a kontaktní informace

Oblast
Jihozápad
Kraj
Plzeňský kraj
Okres
Klatovy
Obec
Klatovy

Fotogalerie k článku

Město Klatovy.

Přibližně 40 km jižně od Plzně se rozkládá okresní město Klatovy, které je lidově označováno jako "brána Šumavy". S katastrální výměrou 80,67km2 a počtem obyvatel okolo 23 tisíc, jsou Klatovy po Plzni druhým největším městem Plzeňského kraje. Jejich bohatá historie se odráží i v neopakovatelné atmosféře městského centra, kde se moderní architektura vhodně promíchává s historickou, zastoupenou mnoha stavebními slohy od gotického až po empírový.

Historie Klatov.

Příznivá poloha Klatov vedla naše předky k osídlení této oblasti již v pravěké době, jak tomu napovídají archeologické nálezy. Přímým předchůdcem dnešního města pak byla trhová osada, stojící zde již v době před založením města v roce 1260. Učinil tak jeden z nejhorlivějších zakladatelů měst v naších dějinách, Přemysl Otakar II.

Nově vzniklé město těžilo ze své výhodné polohy, kdy jím procházela důležitá obchodní cesta z Čech do Bavorska a výhodou též byla blízkost západní hranice českého státu. Během 13. století byl vystaven děkanský kostel v gotickém stylu a město bylo opevněno příkopy a hradbami. Větší rozkvět pak přináší vláda Lucemburků, kteří městu přidělili právo mílové, právo užívání příjmů z pozemků a právo výročního trhu na neděli či právo odúmrtí.

Původně převážně německé obyvatelstvo bylo postupně nahrazeno českým etnikem a v době husitských válek se Klatovy dokonce staly pevnou husitskou baštou. Není bez zajímavosti, že dle chiliastické víry měly být pěti městy, které budou ušetřeny před zkázou blížícího se konce světa. I v době po Lipanské bitvě se klatovští jasně přihlásili k podpoře krále Jiřího z Poděbrad. 16. století bylo pro město obdobím prosperity hospodářské i architektonické. V centru byla postavena renesanční radnice, Černá věž, farní chrám a rozsáhlá zástavba městských domků.

Tragické období pro Klatovy přišlo společně s třicetiletou válkou. Kromě rozsáhlých konfiskací, násilné rekatolizace a četných požárů bylo město devastováno opakovanými vpády cizích vojsk, které na vzhledu Klatov zanechaly četné negativní stopy. Pozitivním momentem pak byl rok 1636, kdy do města přichází jezuitský řád a díky němu je postavena řádová kolej se seminářem, či barokní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce. Největší ranou pro architektonickou podobu Klatov pak byl rozsáhlý požár v roce 1689. Od 1. poloviny 19. století se silně začal rozvíjet textilní průmysl, byly zakládány přádelnické a plátenické manufaktury. Velikého ohlasu dosáhlo pěstování specifických karafiátů, tzv. klatovských karafiátů, které dosáhli velkého ohlasu na mnoha soutěžích.

20. století přineslo pro Klatovy mnoho nových architektonických staveb, jako např.: Okresní úřad, muzeum, záložna atd. Za druhé světové války bylo město připojeno k německé Říši a při osvobozování americkou armádou došlo k těžkému poškození v důsledku bombardování.

Co je v Klatovech k vidění.

Dominantou celého města je Černá věž – 81 metrů vysoké dílo Antonia de Salla. Návštěvník by zajisté neměl vynechat ani prohlídku jezuitského barokního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce, pod kterým vedou rozsáhlé podzemní katakomby, které sloužily jako pohřebiště mnichů. Z původní jezuitské koleje je dnes sídlo nákupního centra a městské knihovny. Renesanční sloh reprezentuje budova městské radnice, na jejíž přestavbě se podílel i architekt Josef Fanta.

Zajímavost

V podzemních katakombách je zachováno 33 mumifikovaných těl, které jsou největší turistickou atrakcí současných Klatov. Jihovýchodně od města se nacházejí historický zbytek hradu Rábí, severně zajímavý vodní hrad Švihov.

Mapa

Zajímavé akce v okolí

Filmové Kašperské Hory - Kašperské …

29.10.2021 - 31.10.2021
Kino Kašperské Hory

Filmový festival v kašperskohorském kině.

« zpět na seznam položek

Sdílet

Na Atlase Česka dále najdete