Statistika našeho portálu

  • 101 405 Akcí v kalendáři
  • 5 391 Ubytovacích zařízení
  • 24 208 Míst a památek

Hotel Angela - Byst?ice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem

Hotel se nachází v centru m?sta Byst?ice nad Pernštejnem. Naše hotelové pokoje jsou umíst?ny jak na nám?stí, tak p?edevším v klidové zón? za nám?stím. Jsou všechny nov? vybudované a p?kn? vybavené. V každém pokoji najdete samoz?ejm? koupelnu s WC. Pro naše hosty p?ipravujeme stále nové pobytové balí?ky a uskute??ujeme i pobyty podle individuálních požadavk? našich host?. Nejv?tší pochvalou pro ná…

Adresa a kontaktní informace

Adresa:
Masarykovo nám?stí 56, Bystřice nad Pernštejnem
Oblast
Jihovýchod
Kraj
Kraj Vysočina
Okres
Žďár nad Sázavou
Obec
Bystřice nad Pernštejnem

Fotogalerie k článku

Hotel se nachází v centru m?sta Byst?ice nad Pernštejnem. Naše hotelové pokoje jsou umíst?ny jak na nám?stí, tak p?edevším v klidové zón? za nám?stím. Jsou všechny nov? vybudované a p?kn? vybavené. V každém pokoji najdete samoz?ejm? koupelnu s WC. Pro naše hosty p?ipravujeme stále nové pobytové balí?ky a uskute??ujeme i pobyty podle individuálních požadavk? našich host?. Nejv?tší pochvalou pro nás je, že se naši hosté rádi vracejí.

Možnosti stravování

Hotelová restaurace je oblíbená díky p?íjemnému prost?edí, kde budete rádi odpo?ívat, povídat si s p?áteli nebo vychutnávat odpolední ob?d s kolegy. M?žete p?ijít na polední menu, nebo pro Vás máme p?ipravenou širokou nabídku výborných pokrm? a alkoholických i nealkoholických nápoj?. Pro skupinky host?, kte?í cht?jí mít více soukromí, máme p?ipravený salonek. V??íme, že se Vám bude u nás líbit, i proto že máme v restauraci WiFi FREE ZONE, a že se budete rádi vracet.

Popis okolí

Vážení hosté, v okolí našeho hotelu Angela v Byst?ici nad Pernštejnem se nachází opravdu velmi mnoho možností sportovního a kulturního vyžití a turistických atrakcí pro všechny generace. B?hem Vašeho pobytu se rozhodn? nebudete nudit a rádi Vám p?ipravíme pobyt podle Vašich p?ání. Druhé podobné místo v ?eské republice budete jen st?ží hledat P?ije?te se p?esv?d?it sami.

Tipy na výlet po okolí

Tady je jen malý vý?et z mnoha míst v blízkém okolí, které stojí za návšt?vu: Hrad Pernštejn - jeden z nejzachovalejších a nejkrásn?jších hrad? st?ední Evropy, Z?ícenina Zubštejn - Pravideln? se zde po?ádají bitvy o hrad Zubštejn, Zd?ná rozhledna - Karasín, Rozhledna Horní les - Rove?né, Z?ícenina hradu Skály - Štarkov, Olešnický modrotisk - dílna u Danzinger? - expozice a prodejna - Olešnice, Novorenesan?ní zámek se stálou expozicí d?l socha?? Jana Štursy a Vincence Makovského - Nové M?sto na Morav?, Zámek Kunštát - Kunštát známý kunštátskou keramikou - pravidelné keramické trhy, Pískovcová jeskyn? blanických rytí?? - Rudka, St?edov?ký hrad - Svojanov, Santiniho chrám - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho?e UNESCO - Ž?ár nad Sázavou, Klášter Porta Coeli - Tišnov, Westernové m?ste?ko Šikl?v mlýn - Nejv?tší zábavný park v ?eské republice, Nov? zrekonstruované koupališt? v Byst?ici nad Pernštejnem - Jen pár set metr? od hotelu, Motokrosové závody Píse?ná zmole, Westernový ran? "S" ve Smr?ku - Po?ádají se zde vyjíž?ky na koních, rytí?ské turnaje, Vírská p?ehrada, Domanínský rybník - rozloha 20 ha - p?ím?stská rekrea?ní oblast - rybolov, Skalský rybník - koupání a rybolov, Propast Macocha a jeskyn? Moravského krasu - krásný výlet autem, Muzeum veterán? aut a motocykl?.

Mapa

Související kategorie

« zpět na seznam položek

Sdílet

Na Atlase Česka dále najdete