Statistika našeho portálu

  • 96 120 Akcí v kalendáři
  • 5 390 Ubytovacích zařízení
  • 24 199 Míst a památek

Uherské Hradiště

Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště.Uherské Hradiště je okresním městem ve Zlínském kraji. Leží na jihovýchodní Moravě, východním směrem od Brna. Rozkládá se mezi Vizovickou vrchovinou a pohořím Chřiby a na levém břehu řeky Moravy. Několik kilometrů východním směrem od města začíná oblast přírodního parku Prakšická vrchovina. Město je přirozeným střediskem slováckého regionu, populárního pro dodržování tradic…

Adresa a kontaktní informace

Fotogalerie k článku

Město Uherské Hradiště.

Uherské Hradiště je okresním městem ve Zlínském kraji. Leží na jihovýchodní Moravě, východním směrem od Brna. Rozkládá se mezi Vizovickou vrchovinou a pohořím Chřiby a na levém břehu řeky Moravy. Několik kilometrů východním směrem od města začíná oblast přírodního parku Prakšická vrchovina. Město je přirozeným střediskem slováckého regionu, populárního pro dodržování tradic, svébytného folklóru a pěstování skvostného vína.

Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Pro turisty je připraveno velké množství značených cest. Nejznámější je trasa vedoucí na severozápad, která nás zavede ke známému klášteru v městečku Velehrad. Ve všech městských čtvrtích Uherského Hradiště žije více než 26 000 obyvatel na katastrální výměře 21,26 km².

Historie Uherského Hradiště.

Příznivé klimatické podmínky umožnily osídlení zdejší oblasti již ve starší době kamenné. Na počátku 9. století byly tři pusté ostrovy na řece Moravě osídleny Slovany. Klíčovým ostrovem byl ten Svatojiřský, nazývaný podle kaple sv. Jiří. Osídlení dnešního Uherského Hradiště patřilo jistě nejvýznamnější centra tehdejší Velkomoravské říše. Společně s jejím zánikem došlo i k úpadku zdejšího sídelního areálu.

Význam jihovýchodní Moravy začal opět stoupat ve 13. století, kdy tudy pronikaly skupiny nepřátelských vojsk. A právě v místě Svatojiřského ostrova bylo založeno město, které mělo působit jako ochrana nedalekého velehradského kláštera i zemské hranice. Prvními obyvateli nového města byli osadníci z okolních trhových vsí. Původní název města zněl Nový Velehrad. Označení Hradiště se poprvé objevilo až na konci 13. století. Přívlastek Uherské přibyl na konci století 16.

Hradišti se dařilo plnit vojenské i hospodářské cíle a panovník mu poskytl mnoho výsad a privilegií. Konání dvou výročních trhů zařadilo město k nejrozvinutějším tržním městům v celém království. V polovině 14. století bylo Hradiště opevněno kamenným valem, který byl v následujících desetiletích postupně vylepšován.

Ve finální fázi bylo opevnění tvořeno vnitřní kamennou hradbou se sedmi věžemi, hradebním příkopem a vnější kamennou hradbou s bastiony. Rozvoj města však nebyl pouze idylický. V 16. století odolávalo nájezdu kumánských hord, o století později čelilo mnoha armádám během třicetileté války, na přelomu 17. a 18. století tureckým vpádům a v první polovině 18. století pruskému tažení. Za celou dobu těchto strastí však bylo pouze jednou dobyto, a to v roce 1742 pruskými vojsky.

Mohutné hradby byly postupně odstraňovány v polovině 19. století v souvislosti s rozšířením půdorysu města a novou výstavbou. Mezi nejdůležitější budovy patřila nová radnice, gymnázium, krajský soud s věznicí či Justiční palác. Příznivý vývoj města byl narušen až vypuknutím první světové války.

Co je v Uherském Hradišti k vidění.

Velkým lákadlem pro návštěvníky je historické centrum města, tvořené několika náměstími. V 19. století byla přestavěna pozoruhodná budova radnice s věží. V sousedství městského špitálu najdeme gotickou kapli svaté Alžběty. Barokní budova zbrojnice pochází z první poloviny 18. století. Pozoruhodnou památkou ve městě je barokní lékárna, představovaná včetně původního interiéru a výzdoby. Národní kulturní památkou jsou Špitálky-Sady, velkomoravská akropole, kde najdeme pozůstatky významného církevního komplexu z období Velkomoravské říše. Ze sakrálních staveb upozorňujeme na kostel sv. Františka Xaverského, kostel Nanebevzetí Panny Marie či na kapli sv. Šebestiána na náměstí Palackého. V roce 2002 byla obnovena židovská synagoga.

Zajímavost Uherského Hradiště.

Na udržování historický tradic se podílejí především Slovácké divadlo, Slovácké muzeum či Klub kultury, který zaštituje činnost několika hudebních i uměleckých souborů.

Současnost města

Jsou města, která jsou nasvícena neony, ze všech stran na vás něco bliká a vy nevíte, kam se dřív podívat. A jsou městečka, kde nic okázalého na první pohled nenajdete, ale kde můžete zažít daleko více dobrodružství a objevit kouzla, která vám vyrazí dech. Zveme vás do Uherského Hradiště - města na řece Moravě s cyrilometodějským duchem plného pohostinných lidí, nepřeberného množství cimbálových muzik, dobrého vína, starých příběhů a krásných děvčat.

Ať přijedete kdykoliv, najdete si to své - fascinující večery ve Slováckém divadle, letní filmový svátek, kde na náměstí nebo u kašny potkáte světové hvězdy filmu jen tak bez červených koberců, turistickou vodní cestu Baťův kanál, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek nebo řadu jarmarků, kde spatříte um lidí, kteří stále ovládají stará řemesla.

Přijměte pozvání do Uherského Hradiště a každý den i večer se promění v zážitek.

Nová doba sice přinesla zánik některých podniků, ale naopak podpořila vznik nových subjektů, Uherské Hradiště si za místo svého působení vybralo i několik zahraničních firem. Díky čilé podnikatelské aktivitě Uherské Hradiště i celý region viditelně vzkvétají. Vznikají nové významné projekty - byl dokončen obchvat města, ožila průmyslová zóna Jaktáře, areál bývalých kasáren se změnil ve velké vzdělávací centrum. Uherské Hradiště začíná psát novou kapitolu své historie - stává se univerzitním městem.

Kultura v Uherském Hradišti navazuje na bohaté tradice položené předchozími generacemi. Díky velmi dobrému zázemí zde působí řada folklorních souborů a cimbálových muzik, dětských folklorních souborů, pěvecké sbory včetně studentského a řada dalších amatérských hudebních uskupení. Uherské Hradiště má dvě profesionální divadelní scény - Slovácké divadlo a Hoffmannovo divadlo. Svým významem překračuje hranice regionu i Slovácké muzeum a jeho galerie. Ve zdejší Knihovně B. B. Buchlovana se zrodila dnes již evropská akce Noc s Andersenem. Ve městě aktivně působí Klub kultury, Městská kina, místní kulturní zařízení i soukromé galerie.

Uherské Hradiště žije také sportovními aktivitami, vyrostla moderní sportoviště - fotbalový a atletický stadion, sportovní hala, tenisové kurty, bowlingové dráhy, squashové kurty a v neposlední řadě nové cyklostezky a dobře značené turistické trasy. Uherské Hradiště je městem, kde se historie a současnost setkávají v harmonické podobě.

Tento soulad pozitivně vnímají jak návštěvníci, tak obyvatelé města.

Město Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 19

686 70 Uherské Hradiště

tel.: +420 572 525 111

www.mesto-uh.cz

Městské informační centrum

Masarykovo náměstí 21

686 01 Uherské Hradiště

tel.: +420 572 525 525 – 6

www.uherske-hradiste.cz

Mapa

« zpět na seznam položek

Sdílet

Na Atlase Česka dále najdete