Statistika našeho portálu

  • 100 976 Akcí v kalendáři
  • 5 393 Ubytovacích zařízení
  • 24 207 Míst a památek

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Město Ústí nad Labem.Ústí nad Labem je statutární město na severozápadě Čech, průmyslové centrum Ústeckého kraje s téměř 100 tisíci obyvateli. Rozlehlé město s historickými stavebními památkami, mohutnou Mariánskou skálou v samém centru leží na soutoku řek Býliny a Labe, v srdci Českého středohoří. Na sever od města se nacházejí Krušné hory a Labské pískovce s turisticky vyhledávanou oblastí Česk…

Adresa a kontaktní informace

Fotogalerie k článku

Město Ústí nad Labem.

Ústí nad Labem je statutární město na severozápadě Čech, průmyslové centrum Ústeckého kraje s téměř 100 tisíci obyvateli. Rozlehlé město s historickými stavebními památkami, mohutnou Mariánskou skálou v samém centru leží na soutoku řek Býliny a Labe, v srdci Českého středohoří. Na sever od města se nacházejí Krušné hory a Labské pískovce s turisticky vyhledávanou oblastí Česko-Saského Švýcarska. Město je proslulé převážně svým průmyslovým charakterem se zaměřením na chemii a těžbu hnědého uhlí. Po útlumu těžby hnědého uhlí a omezení některých výrob se životní prostředí výrazně zlepšilo. Z původní zástavby i díky bombardování spojenců v dubnu 1944 se příliš nedochovalo.

Historie Ústí nad Labem.

Město Ústí nad Labem vzniklo před více než tisíci lety. Do historie ale vstoupila nedaleká ves Stadice. Český kronikář Kosmas právě sem přisuzuje děj pověsti o založení české královské dynastie, rodu Přemyslovců. Podle jeho vyprávění byl právě zde bájný Přemysl Oráč vyzván, aby opustil svůj pluh, oženil se s kněžnou Libuší a usedl na knížecí stolec. Přemysl Otakar II. povýšil Ústí na město, v druhé polovině 13. století. Výsady, které město dostalo od svého zakladatele, potvrdil a rozšířil Jan Lucemburský. Město se řídilo magdeburským právem, mělo svobodné právo plavby i právo mílové. Přesto jeho význam zůstával pouze regionální. Vrcholného rozvoje dosáhlo město v druhé polovině 16. a na začátku 17. století.

Díky tomu, že se nezúčastnilo prohraného povstání proti Ferdinandovi I. roku 1547, nebylo potrestáno a domohlo se alespoň relativní hospodářské prosperity. Od druhé poloviny 16. století dochází v Ústí k značnému posílení německého živlu, který postupně převládl. Třicetiletá válka přinesla městu velký úpadek. Město bylo několikrát pleněno. Nastala vleklá populační krize trvající déle než dvě století. V následujících dvou století zůstalo Ústí nad Labem jen malým zemědělským střediskem s počtem obyvatel nepřesahujícím 2 000 a to až do roku 1830, kdy v důsledku bouřlivého průmyslového rozvoje začala populace neobvykle narůstat.

Ve 2. polovině 19. století, díky splavnění Labe, železniční křižovatce a bohatým zdrojům hnědého uhlí, se Ústí změnilo ze zaostalého provinčního města v důležitou průmyslovou, obchodní a dopravní metropoli severu Rakousko – uherské provincie. Středověké a renesanční městské hradby, jimiž bylo Ústí nad Labem obehnáno, byly v průběhu čtyřicátých let 19. století zbořeny a město se rozrůstá. Vyrůstají zde dva přístavy a město se stává největším přístavem monarchie co do počtu přepraveného zboží. Mimořádná ekonomická prosperita přinášela však i vlivy nepříznivé, vedle znečišťování životního prostředí a zničení většiny historických památek to bylo také vzrůstající vyhrocování sociálních a národnostních konfliktů mezi českou a německou populací.

I přes devastaci města těžkým průmyslem a bombardování za Druhé světové války, si město zachovalo řadu památek. Kostel Nanebevzetí panny Marie byl postaven kolem r. 1318. V době husitských válek byla zničena jeho věž a trojlodí. S obnovou se začalo až po r. 1452. V 80. letech 19. století byl přestavěn v pozdněgotickém stylu. Bombardování města v dubnu 1945 vážně narušilo základy chrámové věže a od té doby je věž vychýlena od kolmé osy téměř o 2 m. Další sakrální památku je kostel sv. Vojtěcha. Barokní kostel s dominikánským klášterem postavil v letech 1715-1730 významný severočeský stavitel Octavio Broggio na místě stejnojmenné stavby z r. 1070. V roce 1972 zde byly instalovány druhé největší varhany v České republice. Svého zástupce má mezi sakrálními stavbami i protestantská víra. Novorománský kostel apoštola Pavla postavili r. 1906. Stavba je pozoruhodná ozdobnou cihlovou fasádou. Z původních tří kostelních zvonů zbyl pouze největší, s vyobrazením Martina Luthera. K dalším lákadlům patří Městské divadlo, postavené v novobarokním stylu, počátkem 20.století, muzeum města Ústí nad Labem a sluneční hodiny na Lidickém náměstí, které jsou součástí fontány. Z moderních staveb, které stojí za povšimnutí, patří zajímavý Mariánský most postavený v roce 1998.

Co je k vidění

Hrad Střekov

Hrad z počátku 14. století přilákal svým nádherným umístěním v Českém středohoří řadu známých osobností. Jeho obdivovateli byli např. malíř Ernst Gustav Doerel, básník Karel Hynek Mácha a světoznámý hudební skladatel Richard Wagner, jehož romantická atmosféra Střekova inspirovala ke zkomponování opery Tannhäuser.

Výletní zámeček Větruše

Pocházející z konce 19. století nabízí překrásné výhledy na labské údolí, České středohoří, Krušné hory i samotné město. V okolí byl vybudován volnočasový areál s přírodním a zrcadlovým bludištěm, dětským koutkem a sportovištěm. Tato ústecká dominanta často slouží jako výchozí bod turistických aktivit.Od prosince spojuje Větruši a centrum města lanová dráha.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Proslavený spíše jako "kostel se šikmou věží" se nachází přímo v centru města. Počátky této neogotické stavby se datují do poloviny 14. století. Bombardování na konci druhé světové války způsobilo vychýlení kostelní věže. Od té doby je v Ústí nad Labem nejšikmější věž v zemích na sever od Alp.

Mariánský most

Tento architektonicky zajímavý most přes řeku Labe byl dokončen v roce 1998 a ihned se stal jedním ze symbolů města. V roce 2001 byl zařazen mezi 10 nejkrásnějších světových staveb posledního desetiletí 20. století.

Lanová dráha na Větruši

Větruše patří mezi nejvýznamnější dominanty města Ústí nad Labem. Využití lanové dráhy je ideálním řešením, jak usnadnit a urychlit dopravu pěších a cyklistů z centra města na tento oblíbený turistický cíl. Lanová dráha je dlouhá 330 metrů a přepravuje v patnáctiminutových intervalech cestující pomocí dvou moderních prosklených kabinek. Turisté jsou přepravováni rychlostí až 6 metrů za sekundu a na Větruši se tak dostanou během dvou minut.

Ústí nad Labem jako by bylo předurčeno turistickým výletům. Nachází se zde mnoho rozhleden, vyhlídkových míst a plošin (např. Vysoký Ostrý, Erbenova vyhlídka, rozhledna Varhošť, atd.) Na nejkrásnější zajímavosti upozorní oblíbené naučné stezky (např. Pod Vysokým Ostrým, Větruše-Vrkoč, nebo Bertino údolí). Dalším dominantním prvkem této krajiny je jednoznačně údolí řeky Labe. Jeho nejkrásnější jedinečnosti pak získává v bráně Čech - "Porta Bohemica".

Lodní doprava na Labi

Překrásné výhledy na České středohoří si mohou návštěvníci vychutnat i trochu netradičně z lodní paluby! Rekreační plavby po Labi zajišťuje od dubna do října loď Porta Bohemica 1, která pluje mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi. Během okružní plavby lodí Porta Bohemica 2 z Vaňova přes Masarykova zdymadla pod Mariánskou skálu a zpět si můžete pokochat výhledem na hrad Střekov, výletní zámeček Větruše a centrum města. Lodí Ústí nad Labem se můžete vydat do Litoměřic nebo přes Děčín a Hřensko až do Bad Schandau. Informace o jízdních řádech naleznete na www.labskaparoplavba.cz nebo www.labskaplavebni.cz

Sportovní aktivity

V letním období nabízí Ústecko řadu možností pro volný čas. Členitá kopcovitá krajina poskytuje ideální podmínky pro turistiku, cyklistiku, horolezectví a hippoturistiku. Plavecké areály a přírodní koupaliště zvou ke koupání, Labská cyklostezka je využívána rekreačními cyklisty a pro in-line bruslení. Na Ústecku také končí hřeben Krušných hor, který umožňuje vyžití také v zimní sezóně, nejbližším lyžařským střediskem je Telnice.Ve městě je též široká nabídka sportovních areálů a zařízení.

Kultura

Ústí nad Labem působí řada kulturních institucí. Severočeské divadlo opery a baletu dosahuje řady národních i mezinárodních úspěchů. Jednou ze specialit divadla je i pořádání "open air" oper. Významnou divadelní scénou v Ústí nad Labem je též Činoherní studio, kterým prošla řada slavných českých herců. Ústí nad Labem je také sídlem University Jana Evangelisty Purkyně.

Zajímavosti v okolí Ústí nad Labem

Zoo Ústí nad Labem

Vznikla v roce 1908 jako soukromá ptačí rezervace. Najdete zde unikátní kolekci zvířat z celého světa ve více než 220 druzích. Na návštěvníky čeká pestrý doprovodný program jako cvičení lachtanů, cvičení a procházka slonů po Zoo, krmení a enrichment orangutanů a mnohé další.

Historická místa

K nejstarším příběhům českých dějin patří pověst o Přemyslu Oráči, který byl povolán z nedalekých Stadic kněžnou Libuší, aby panoval českému lidu. Dnes ho zde připomíná pomník z roku 1841, který je národní kulturní památkou. Místem významné historické události na Ústecku jsou též Napoleonská bojiště u Chlumce, kde se odehrály jedny z největších bitev napoleonských válek.

Jezero Milada

Jezero, které vzniklo zatopením hnědouhelného lomu, v budoucnu přesáhne svoji rozlohou velikost Máchova jezera. Návštěvník zde má ojedinělou příležitost poznat krajinu vytvořenou lidskou rukou. V blízkosti jezera vede cyklotrasa, ze které je možno obdivovat jedinečnost tohoto fenoménu.

Skalní město v Tisé

Tiské stěny jsou bránou k romantickému kraji Labských pískovců. Přivítá nás zde fantastické skalní město s mnoha bizarními pískovcovými útvary s názvy jako Dědečkova stolice, Hřib či Napoleonova bota. Skalní město je nejen rájem turistů a horolezců, ale stalo se i dějištěm fantasy filmu Letopisy Narnie.

Skalní útvar Vrkoč

Skalní útvar Vrkoč je pozoruhodný geologický útvar se sloupkovitým rozpadem čediče. Tato národní přírodní památka se řadí mezi unikátní přírodní útvary světového významu.

Zámek Velké Březno

Novorenesanční zámek Velké Březno je spojen především se životem a působením významného politika19. století Karla Chotka.Jeden z nejmladších a nejmenších zámků u nás je obklopen nádherným, na Ústecku jedinečným, přírodním anglickým parkem a množstvím vzácných stromů a keřů.

Zubrnice

V Zubrnicích se nachází nejmladší skanzen v Čechách, který ukazuje vesnický způsob života v oblasti Českého středohoří. Je zde připraveno několik expozic, dokládajících staré zvyky dávných předků jako např. expozice zemědělské usedlosti, nebo staré vesnické školy. Do skanzenu byly přeneseny také významné a ohrožené exponáty z celého Ústecka. Atmosféru dávných časů si návštěvníci mohou vychutnat během mnohých kulturních akcí, které skanzen v průběhu celého roku organizuje. Nejoblíbenějšími akcemi jsou Zubrnický májový jarmark a Zubrnické Velikonoce a Vánoce.

Sportovní vyžití

  • Letní sezóna turistika, cykloturistika, hippoturistika, vodní sporty, horolezectví, in-line bruslení)
  • Zimní sezóna zimní sporty (sjezdové lyžování, běžecké lyžování, snowboarding, apod.)

Informační středisko města Ústí nad Labem

Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem

+420 475 271 700

info.stredisko@mag-ul.cz

www.usti-nad-labem.cz

Mapa

Zajímavé akce v okolí

Vernisáž Karel Chotek, fotograf s m…

27.09.2023 - 27.09.2023
Muzeum města Ústí nad…

Vernisáž výstavy věnované tvorbě hraběte Karla Chotka, který ve své době patřil k uznávaným fotografům přelomu 19. a…

Mezinárodní den seniorů 2023 - Ústí…

03.10.2023 - 03.10.2023
Muzeum města Ústí nad…

Den plný přednášek, komentovaných prohlídek, zábavných aktivit, promítání krátkých filmů starého Ústí a živé hudby. Pro…

Ejhle, Ústí 2023 - Ústí nad Labem

07.10.2023 - 07.10.2023
Ústí nad Labem

Poznejte ústecké památky a zajímavosti. Vaším úkolem bude určit významné či zajímavé objekty v Ústí, navštívit je a…

Náš miláček - výstava drobného zvíř…

08.10.2023 - 08.10.2023
Muzeum města Ústí nad…

V rámci výstavy drobného zvířectva, kterou spolupořádáme s Českým svazem chovatelů Ústí nad Labem, budou k vidění…

« zpět na seznam položek

Sdílet

úterý 26. září

Dnes má svátek Andrea

Aktuálně z Atlasu Česka

Předpověď počasí pro ČR

Počasí v České republice dnes
Počasí v České republice zítra
Počasí v České republice pozítří
Počasí v České republice popozítří

Na Atlase Česka dále najdete