Statistika našeho portálu

  • 102 559 Akcí v kalendáři
  • 5 390 Ubytovacích zařízení
  • 24 208 Míst a památek

Liberec

Liberec

Město Liberec.Liberec je statutární město na severu Čech v okrese Liberec a je metropolí Libereckého kraje. Město, kterým protéká řeka Nisa má téměř sto tisíc obyvatel a leží pouhých 25 km od hranic s Polskem a Německem. Je východiště cest do Jizerských hor a Ještědského hřbetu. Díky výhodné poloze mezi oběma pohořími má město vynikající možnosti pro letní a zejména zimní sporty.Historie Liberce.…

Adresa a kontaktní informace

Oblast
Severovýchod
Kraj
Liberecký kraj
Okres
Liberec
Obec
Liberec

Fotogalerie k článku

Město Liberec.

Liberec je statutární město na severu Čech v okrese Liberec a je metropolí Libereckého kraje. Město, kterým protéká řeka Nisa má téměř sto tisíc obyvatel a leží pouhých 25 km od hranic s Polskem a Německem. Je východiště cest do Jizerských hor a Ještědského hřbetu. Díky výhodné poloze mezi oběma pohořími má město vynikající možnosti pro letní a zejména zimní sporty.

Historie Liberce.

Historie města sahá do doby, kdy těmito místy vedly obchodní cesty. Jelikož přechod Ještědského hřebene byl pro obchodníky se zbožím příliš náročný, bylo nutné vytvořit místo pro odpočinek. První zmínka o této obci je z roku 1352. V té době byl Liberec proti dalším městům regionu, především Hrádku nad Nisou, nebo Frýdlantu bezvýznamný. Malá trhová osada, se začala pomalu měnit na malé městečko. Prvními významnými vlastníky okolního území byli Biberštejnové. O rozvoj města se však zasloužili Redernové, kteří zde založili liberecký zámek s nádhernou kaplí, špitál a další stavby a za jejichž panování císař Rudolf II. roku 1577 povýšil Liberec na město.

Na konci 16. století díky mimořádné stavební aktivitě vznikly první kamenné stavby. Po bitvě na Bílé hoře získal toto panství Albrecht z Valdštejna. Ten město změnil v továrnu na sukno, do kterého oblékal svou armádu. Právě díky textilní výrobě zažil Liberec v 18. a 19. století svůj zlatý věk. Cechovní a manufakturní výroba se změnila na tovární, která přinesla velký rozvoj i průmyslové architektury, což napomohlo k získání statutu samostatného města. V té době vznikla řada reprezentativních budov, které městu dodávaly majestátnost odpovídající jeho významu.

Liberec býval 2. největším městem v Čechách hned po Praze. Liberec byl v této době převážně německým městem se 7% českou menšinou. Tento fakt znamenal pro meziválečné dějiny města velký národnostní problém a stálo mnoho úsilí, aby Liberec nebyl po 1.světové válce připojen k Německu.

Co je v Liberci k vidění.

Liberec díky své historii a středověkému charakteru spíše obchodního a později průmyslového centra neoplývá zachovalými památkami, to ovšem neznamená, že by neměl co nabídnout. Naopak. Město se pyšní mnoha významnými budovami, např. radnicí, postavenou v novorenesančním stylu a dokončenou v roce 1893, jež je symbolem bohatství a hospodářského i kulturního rozvoje města. Za budovou radnice se nachází Divadlo F. X. Šaldy z roku 1893. Budova spořitelny, muzea a obchodní komory z let 1901 - 02 tvoří zlaté jádro historické části města, jehož ozdobou je pak vilová čtvrť Lidových sadů z přelomu 19. a 20. století, která dokresluje tehdejší rozmach Liberce.

Dominantou a symbolem města je hora Ještěd.. Vrchol Ještědu vzpínající se do výše 1012 metrů, zdobí moderní věž, která se stala dominantou celého kraje. Originální konstrukce architekta Karla Hubáčka byla oceněna prestižní Perretovou cenou a stala se českou "Stavbou století". Za příznivého počasí, poskytuje vrchol hory překrásný výhled. Zdejší botanická zahrada je nejlepší u nás, zoologická zahrada je v naší zemi nejstarší. Za návštěvu stojí Severočeské muzeum s unikátními sbírkami i zdejší galerie. Město je rájem milovníků zimních i letních sportů. V poslední době se do Liberec jezdí i za zábavou, kterou nabízí komplex Babylon s velkým aquaparkem. Město má i svou vysokou školu, je jí Technická univerzita.

Liberecká nej…

Jako každé město, tak i Liberec se může pochlubit mnoha nej - např. nejstarší zoologickou zahradou v republice, která byla zpřístupněna již roku 1919, nejvyšším počtem, lépe řečeno přímo záplavou, nádherně kvetoucích rododendronů, nejlepší stavbou 20.století – Horským hotelem Ještěd, největším aquaparkem v Čechách, první tížnou, zděnou přehradní hrází v Evropě, prý nejsložitější křižovatkou, která vás čeká na Šaldově náměstí, největší nebo alespoň nejkrásnější základní uměleckou školou a nejstarší dosud fungující lanovou dráhou v Čechách, která vás pohodlně dopraví na vrchol Ještědu. To vše jsou ovšem jen některá nej …z mnoha, která v našem městě objevíte.

Radnice

Novorenesanční radnici postavila v letech 1888-1893 známá firma Sachers a Gärtner podle návrhu vídeňského architekta Franze Neumanna, a tak není divu, že svým vzhledem budova připomíná radnici vídeňskou. Nad mohutným vstupním portálem nás upoutá kamenný reliéf znázorňující založení staré i nové radnice a balustrádový balkón, ze kterého hovořily mnohé významné osobnosti. Zajímavá je 65 metrů vysoká hlavní věž, kterou zakončuje plastika rytíře, pozornost si však zaslouží i bohatě zdobené fasády, vzácné vitráže a nádherná obřadní síň, která je skvělou ukázkou precizní řemeslné práce. Přes svůj věk proto zůstává radnice i nadále jedním z nejvzácnějších architektonických klenotů města pod Ještědem.

Valdštejnské domky

Půvab lidové architektury v Liberci přibližují tři hrázděné jednopatrové domky z let 1678-1681, kterým se říká Valdštejnské na počest slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna, ačkoliv byly postaveny teprve několik desetiletí po jeho smrti. Větrná ulička, kde domky stojí, znamená tedy pro Liberečany totéž co v Praze ulička Zlatá. Přitahuje jedinečným kouzlem místa, kde se zastavil čas. Díky péči Střední průmyslové školy stavební, která sídlí v sousedním tzv. Appeltově domě, zůstaly zachovány do dnešních dní, a tak i Vy máte možnost obdivovat krásu těchto nejstarších dochovaných domů ve městě, typických představitelů architektury 17. století.

Oblastní galerie

Na místě dnešní galerie stával původně dům ředitele továrny na sukno Römhelda z roku 1814, který v letech 1871-72 přestavěl jeho pozdější majitel Johann Liebieg mladší dle vzoru italských renesančních paláců s bohatou výzdobou interiérů do podoby, jak ji známe coby budovu Oblastní galerie. Díky činnosti Severočeského muzea a odkazu Heinricha Liebiega (Johannova bratra) byly položeny základy sbírkového fondu, který se po roce 1953 osamostatnil a dále rozvíjel již jako Oblastní galerie. Dnes se právem pyšní rozsáhlými soubory nizozemského malířství 16.-18. století, francouzské krajinomalby 19. století, německého malířství 19. století a expozicí českého umění - od přelomu 20. století až po současnost.

Severočeské muzeum

Činnost původně umělecko-průmyslového muzea byla zahájena v roce 1873. Dnešní budova byla postavena v letech 1897 – 98 podle návrhu B. Ohmanna v novorenesančním slohu a na první pohled upoutá zejména štíhlou věží, která je přesnou kopií věže původní liberecké radnice. V muzeu je přírodovědná, archeologická a historická expozice severních Čech. Zvláštní pozornost je věnována vývoji textilní výroby v regionu a další stálá expozice zahrnuje vývoj uměleckých řemesel od antiky po současnost. Sbírka orientálních koberců je největší v ČR a významná je i současná autorská tapisérie. Za pozornost jistě stojí také expozice mechanických hudebních automatů, kde je dokonce většina exponátů plně funkčních.

Zoologická zahrada

Zoologická zahrada v Liberci z roku 1919 je nejstarší svého druhu v ČR. V současné době se specializuje na chov vzácných a v přírodě často kriticky ohrožených druhů zvířat, z nichž největší zájem návštěvníků poutá liberecká rarita – bílí tygři. Pozornost si jistě zaslouží i vzácní orangutani sumaterští, panda červená, takini zlatí nebo největší kolekce dravých ptáků v Evropě. Atraktivní podívanou nabízí krmení lachtanů, pro děti je připravena zajímavá stezka skřítků, pestrobarevný vláček nebo tzv. kontaktní ZOO, kde si mohou sáhnout na krotká domácí zvířátka a pozorovat je z bezprostřední blízkosti. Liberecká ZOO tak nabízí svým návštěvníkům nejen zábavu a poučení, ale i možnost příjemné relaxace.

Botanická zahrada

Botanická zahrada byla zpřístupněna již roku 1895, avšak zásluhou nedávné rozsáhlé rekonstrukce je nyní nejmodernější zahradou v Čechách a její výstavní skleníky jsou opravdovým rájem rostlin. Svou krásou vás jistě nadchnou noblesní orchideje, půvabná květnice, miniaturní svět bonsají nebo unikátní expozice masožravých rostlin. Tvář prehistorie planety zachycuje pavilon Pravěk, atmosféru zámeckých oranžérií si pro změnu vychutnáte u pozoruhodné sbírky kamélií. Zajímavý svět ticha pod vodní hladinou pak nabízí soustava akvárií s rejnoky nebo žraloky, ale i třeba mnohem běžnějšími skalárami a neonkami.V létě nepřehlédnete venkovní rosárium a velké alpinum s teplomilnou květenou severních Čech.

Liberecká přehrada

Přehrada na Harcovském potoce byla vybudována v letech 1902–1904 jako reakce na mohutnou ničivou povodeň, která roku 1897 nemilosrdně zaplavila město. Projekt vypracoval zkušený budovatel přehrad prof. Dr. Intze z Cách, který upustil od tradičních sypaných hrází a navrhl vystavět vůbec první zděnou přehradní hráz v Evropě. Kromě této přehrady mělo být postaveno ještě dalších 5 hrází v Jizerských horách a tento plán byl, až na jedinou výjimku, také realizován. Harcovská přehrada je i s podzemními základy vysoká 20,5 metru, 157 metrů dlouhá a koruna se zvedá 13 metrů nad terén. Celá stavba patří k zajímavým technickým památkám z období secese a dodnes slouží k rekreačním účelům obyvatel města.

Ještěd

Dominantou Liberce je 1012 m vysoký Ještěd, korunovaný podivuhodnou siluetou televizního vysílače a horského hotelu. Neobvyklá stavba si žádala také neobvyklé stavební postupy, z nichž některé byly v praxi vyzkoušeny vůbec poprvé. Autor projektu architekt Karel Hubáček byl za své dílo oceněn vysoce prestižní Perretovou cenou. I samotná budova již získala díky své originalitě mnohá ocenění: např. národní kulturní památka, stavba 20. století a nyní dokonce usiluje o zápis mezi památky UNESCO. Z vrcholu hory, kam se dostanete pěšky nebo kabinovou lanovkou, se naskýtá překrásný výhled do okolí. Na svazích najdete ideální podmínky pro letní i zimní sporty, proto Ještěd celoročně vábí mnoho turistů.

Krajská vědecká knihovna, synagoga

Vědecká knihovna je velice významným kulturním centrem města i celého regionu. Díky miliónovému literárnímu fondu, rozsáhlým sbírkám norem, hudebnin, map a přístupem do on-line informačních databází představuje skutečně vydatný zdroj informací. Pro nejširší veřejnost jsou zde připraveny soubory krásné a populárně-naučné literatury, odborná i dětská literatura, studovna a hudební kabinet. Součástí této budovy je také židovská synagoga ve tvaru poloviny Davidovy hvězdy s pláštěm, který symbolicky připomíná Zeď nářků. Knihovna spolu se synagogou byly vystavěny na místě synagogy původní – vypálené v osudnou "Křišťálovou noc" roku 1938. Celý komplex proto dnes nese výmluvný název – "Stavba smíření".

Hrady a zámky

K významným kulturním památkám regionu patří Státní hrad a zámek Frýdlant, který je úzce spjat s postavou vojevůdce Albrechta z Valdštejna a představuje zajímavé spojení středověkého hradu a renesančního zámku. Mnoho návštěvníků láká také novogotický Státní zámek Sychrov, jenž patří mezi národní kulturní památky a je celoročně otevřen. Kromě klasických prohlídek se v areálu zámku konají např. dobové trhy, koncerty nebo sokolnické ukázky. Za pozornost určitě stojí i Státní hrad Grabštejn se zámeckou kaplí sv. Barbory, která je vyzdobena vzácnými freskami ze 16. století a Státní zámek Lemberk s expozicí moderního uměleckého sklářství a expozicí věnovanou sv. Zdislavě, slavné světici tohoto kraje.

Jizerské hory

Jizerské hory jsou nejsevernějším pohořím České republiky s řadou vrcholů převyšujících 1000 m. n. m., a tak jsou stále více vyhledávanou oblastí pro všestranné sportovní a rekreační vyžití. V zimních měsících jsou rájem lyžařů – proslulá je především zdejší běžecká magistrála v délce cca 80 km., v létě pak hory nabízí ideální podmínky pro turistiku a cykloturistiku. Zajímavostí Jizerských hor je neobvykle velká koncentrace rozhleden (jmenujme např. Štěpánku, Královku, Slovanku, Bramberk nebo Smrk), která již nemá v žádné oblasti naší země obdobu. Daleké rozhledy do okolí nabízí i skalní vyhlídky – např. Ořešník či Paličník a krásným výletem je i putování za vodopády Velkého a Malého Štolpichu.

Významné osobnosti

Mezi nejslavnější rodáky bezesporu patří Vlasta Burian, který se zapsal do paměti několika generací jako nenapodobitelný "král komiků". V hudební oblasti se proslavili Liberečané Karel Vacek a Jaroslav Řídký, několik libereckých institucí nese jméno kritika a jednoho ze zakladatelů české moderny Františka Xavera Šaldy. Ve Vratislavicích nad Nisou se narodil světoznámý automobilový konstruktér Ferdinand Porsche a v oblasti automobilismu se výrazně prosadil i další liberecký rodák Tomáš Enge. Herectvím jsme začali, a proto jím také skončíme. V Liberci totiž poprvé spatřil světlo světa i další fenomenální herec a komik – tentokráte však již náš současník – nezapomenutelný Oldřich Kaiser.

www.liberec.cz

Mapa

Zajímavé akce v okolí

Královský košt Liberec 2024

29.11.2024 - 29.11.2024
Liberec

Největší pultová degustace českých a moravských vín.

« zpět na seznam položek

Sdílet

úterý 25. červen

Dnes má svátek Ivan

Aktuálně z Atlasu Česka

Předpověď počasí pro ČR

Počasí v České republice dnes
Počasí v České republice zítra
Počasí v České republice pozítří
Počasí v České republice popozítří

Na Atlase Česka dále najdete