Statistika našeho portálu

  • 98 167 Akcí v kalendáři
  • 5 391 Ubytovacích zařízení
  • 24 206 Míst a památek

Kostel sv. Petra a Pavla

Praha

Kostel sv. Petra a Pavla založil ve druhé polovině 11. století kníže Vratislav I. Počátkem 12. století, do roku 1129, byl rozhodnutím knížete Soběslava I. přestavěn a jeho interiér byl nákladně vybaven. Další přestavbu kostel proděla ve druhé polovině 13. století. Mimo jiné bylo vystavěno rozsáhlé kněžiště. Jeho pozůstatky byly nalezeny při archeologických vykopávkách u východní zdi vyšehradského…

Adresa a kontaktní informace

Adresa:
Praha
Oblast
Praha
Kraj
Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Telefon

Kostel sv. Petra a Pavla založil ve druhé polovině 11. století kníže Vratislav I. Počátkem 12. století, do roku 1129, byl rozhodnutím knížete Soběslava I. přestavěn a jeho interiér byl nákladně vybaven. Další přestavbu kostel proděla ve druhé polovině 13. století. Mimo jiné bylo vystavěno rozsáhlé kněžiště. Jeho pozůstatky byly nalezeny při archeologických vykopávkách u východní zdi vyšehradského hřbitova. Další rozsáhlou přestavbu v gotickém slohu chrám prodělal za vlády Karla IV. ve druhé polovině 14. století. Bylo vybudováno současné trojlodí, boční kaple a klášterní chór. O necelých sto let později, ve druhé polovině 15. století, kostel zchátral a opraven byl až v roce 1495. Další rozsáhlá rekonstrukce pod vedením stavitele O. Aostalise následovala v letech 1575 – 1576. V letech 1594 – 1599 byl postaven nový chór kostela a v letech 1607 – 1610 k němu byla přistavěna sakristie. Další rozšiřování kostela následovalo ve druhé polovině 17. století. U chóru byla postavena volně stojící raně barokní zvonice. V polovině 18. století, jako řada těchto staveb, byl kostel pod vedením F. M. Kaňky barokizován. Projekt vypracoval J. Santini. Stavbu řídil V. Bejšovec. Byla odstraněna gotická klenba hlavní lodi a nahrazena kopulemi. Na malířské výzdobě kostela se podílel F. von Sernatio a na řezbářské J. Schlansowský. Ve druhé polovině 19. století byl kostel regotizován stavitelem J. Mockerem. Byl také přestavěn chór, trojlodí bylo prodlouženo západním směrem a byla odstraněna zvonice z roku1678. Počátkem 20. století, v letech 1902 – 1903, byly podle projektu F. Mikše postaveny pseudogotické věže kostela. Hlavní portál kostela je vyzdoben v tympanonu reliéfem Posledního soudu. Je dílem Š. Zálešáka, který ho v roce 1901 vytesal podle kresby A. Krisana. Historie stavby kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě vytvořila svatyni, která je syntézou gotického trojlodí pocházejícího ze 14. století a chóru, průčelí a hlavní lodi z přelomu 19. a 20. století. Impozantní je i interiér kostela. Je vyzdoben ornamentální a figurální nástěnnou malbou od M. a F. Ulrichových z let 1902 – 1903. Vybavení kostela je novogotické a secesní. Ze 17. století se dochovaly kanovnické lavice, socha Panny Marie Šancovské, šest obrazů světců v bočních kaplích a obraz Všech svatých v kněžišti. Dochovala se zde také románská rakev z počátku 12. století, která je přisuzována sv. Longinu a tabulový obraz Panny Marie Dešťové, který je umístěn na oltáři ve třetí kapli vpravo. Obraz pochází ze 14. století a byl namalován pod vlivem janovského malíře B. de Camogliho. Zajímavostí také je, že patřil do sbírek císaře Rudolfa II. V roce 1606 tento obraz kostelu věnoval Ondřej Hennevald. V levé boční lodi, na závěrové straně, zůstala zachována barokní malba znázorňující představu o tom, jak vypadal Vyšehrad ve 14. století. Hlavní oltář kostela vyřezal podle návrhu J. Mockera v letech 1884 – 1889 J. Hrubeš. Ve druhé kapli vlevo najdeme velkolepé secesní dílo, kterým je oltář Českých patronů. Pochází z počátku 20. století a jeho autorem je J. Kastner, Kostel sv. Petra a Pavla je také díky své poloze významnou pražskou dominantou na pravém břehu Vltavy.

Kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě je původně kostelem postaveným kolem roku 1070. V roce 1129 dal kostel rozšířit kníže Soběslav. Po zhoubném požáru v roce 1249 byl kostel po desetiletí opravován. Ještě královna Eliška Přemyslovna zahájila přestavbu chrámu na gotickou trojlodní baziliku, z níž se dodnes dochovalo pět pilířů v lodi kostela. Novou gotickou podobu získal kostel po roce 1369 za velkorysé přestavby Vyšehradu Karlem IV. Své urtpěl chrám i při plenění husitů v roce 1420. Nebyl však zničen úplně neboť ještě roku 1423 byl odtud vypraven prohřeb Václava IV. při jeho převozu na Zbraslav. Později byl střídavě opravován a poškozován při různých bojích. V roce 1654 bylo v důsledku budování nových barokních hradeb značně zasaženo okolí chrámu – byly strženy zbytky královského paláce a zbouráno na 31 domů. Od počátku 18. století byl kostel znovu opravován a upravován při těchto úpravách dostal svoji barokní podobu, kterou můžeme na velmi starých fotografiích ještě vidět. Dnešní tvář kostela se začala rodit roku 1877, kdy na žádost probošta Štulce začal arch. Josef Mocker připravovat plány regotizace kostela. Přestavba trvala více než 20 let. Plány na průčelí kostela se dvěma věžemi předložil Mocker až v roce 1895, realizace se však nedočkal. Tu dokončil až podle vlastních plánů jeho žák arch. František Mikš v letech 1900-03. Regotizací vznikla stavba nija neobvyklá vždyť novogoticky se stavělo i na zelené louce. Ale v případě vyšehradského chámu šlo zásah do nesmírně cenné památky s románskými kořeny. Ať už chrám působí opravdu velmi vznosně a mohutně, právě touto mohutností potlačil dosavadní dojem hradu na skále nad řekou. Ze vzdálenějších pohledů skálu i sebe sama opticky snižuje. Novodobí stavitelé tu prostě nedokázali to co právě baroku a zvláště bývalému zdejšímu baroknímu kostelu bylo vlastní – dokonalou symbiózu stavby s okolním terénem. Přesto však už si dnes asi nedovedeme Vyšehrad bez této stavby představit. Ještě před samostatným vstupem nás zaujme novogotický tympanon nad hlavním vchodem. Práce sochaře Zálešáka z roku 1902 znázorňující poslední soud. Nad postraními vchody jsou umístěny Šindelářovy mozaiky se symboly začátku a konce – řeckými písmeny Alfa a Omega. Zajímavé jsou i zdobné masivní dveře s motivy českého lva, moravské orlice a znaky kapituly.
Interiér dle plánku
1) novogotický dřevěný oltář podle plánů J. Mockera z roku 1887. Na vrcholu je umístěna Kalvárie.
2) obraz Nanebevzetí P. Marie z doby po roce 1620
3) kaple sv. Josefa: novogotický křídlový oltář sv. Josefa z let 1894/5, barokní obraz sv. Josefa s Ježíškem
4) kaple P.Marie Dešťové: novogotický oltář Madony z roku 1894 s kopií gotického deskového obrazu P.Marie Dešťové. V době sucha prý přivolával vláhu.
5) kaple M.Magdalény: novogotický oltář sv. Máří Magdalény od Karla Rudla z roku 1894; obraz Jan Evangelista ze 70. let 17. století od Karla Škréty
6) kaple českých patronů: novogotický oltář z roku 1910; obraz sv. Václav od K. Škréty
7) kaple sv. Klimenta: plastiky podle návrhu Františka Mikše s malbami K. Rudla; obraz sv. Klimenta od K. Škréty ml. a pod ním románský sarkofág Longinova tumba
8) kaple P.Marie Bolestné: novogotický oltář z let 1898/9 se soškou Piety od Ferdinanda Stuplessera.
9) kaple sv. Jana Křtitele: novogotický oltář z roku 1933; obraz Jana Křtitele z okruhu K. Škréty
10) kaple sv. Jana Nepomuckého: ostatkový oltář v novogotické skříni s malbami Josefa Mathausera a Gustava Miksche; barokní obraz sv. Jana Nepomuckého snad od K.Škréty ml.
11) kaple sv. Anny: oltář z roku 1895 od Josefa Mathausera; obraz sv. Martina od K. Škréty
12) kaple sv. Františka Serafínského: novogotický oltář s titulárním obrazem sv. Františka a s výjevy ze světcova života od Fr. Sequense a J. Krisana z roku 1894. Také je tu manýristická malba z doby kolem roku 1600 sv. František Serafínský přijímá stigmata.
13) kaple P.Marie Šancovní: je vyzdobena cyklem fresek s mariánskými motivy od vídeňského malíře Karla Jobsta. Na oltáři z let 1891/3 je umístěna barokní řezba P.Marie Šancovní z roku 1725 a korunka z roku 1763.
14) Sakristie: vybavena barokními skříněmi z roku 1754 a lavabem ( liturgickým umyvadlem ).

Zajímavé akce v okolí

Příměstský in-line kemp s angličtin…

15.08.2022 - 19.08.2022
Praha Malešice - SOU U…

In- line kemp je veden formou příměstského tábora a nabízí program denně od 8:00 do 16:30. Děti jsou rozděleny do…

Příměstský cyklo kemp 2022 - Praha

15.08.2022 - 19.08.2022
Areál Cukrkandl -…

Cyklo kempy jsou oblíbené pětidenní příměstské tábory určené pro děti ve věku od 5 do 15 let. Jsou zaměřeny na výuku…

Hvězdné prázdniny 2022 - Praha

15.08.2022 - 19.08.2022
Praha

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy pořádá v době letních prázdnin pět příměstských astronomických táborů pro děti od…

Dělej co tě baví: Příměstský tábor…

15.08.2022 - 19.08.2022
Výstaviště Praha 7

Příměstský tábor pro děti, které mají rády nejen jízdu na kole.

Související kategorie

« zpět na seznam položek

Sdílet

Kategorie

úterý 16. srpen

Dnes má svátek Jáchym

Aktuálně z Atlasu Česka

Předpověď počasí pro ČR

Počasí v České republice dnes
Počasí v České republice zítra
Počasí v České republice pozítří
Počasí v České republice popozítří

Na Atlase Česka dále najdete