Statistika našeho portálu

  • 85 449 Akcí v kalendáři
  • 5 370 Ubytovacích zařízení
  • 24 151 Míst a památek

Turistické cíle

Zobrazuji výsledky 81 - 90 z celkem 295

Vodní nádrž Ejpovice

03.12.2012 Ejpovice

Přeskačské podzemí

20.11.2012 Přeskače

 Výjimečné a velmi zachovalé městské podzemí bylo v Přeskačích objeveno v prosinci 2004 při budování splaškové kanalizace. Při arechologickém průzkumu byly objeveny další archeologické objekty a zároveň zastupitelstvem rozhodnuto zpřístupnit tyto prostory. V roce 2009 tak byl postaven za přispění dotací vstupní objekt do podzemí.Podzemí…

Vodárenská věž - Třeboň

06.09.2012 Na Kopečku, Třeboň

V roce 1909 byl v Třeboni vystavěn nový vodovod, jelikož původní zásobování vodou již nestačilo tehdejším potřebám. V souvislosti s ním byla vybudována i vodárenská věž v lokalitě Na kopečku, východně od centra Třeboně. Jejím autorem je známý architekt Jan Kotěra. Postavena v secesním stylu je jednou z pouze dvou staveb tohoto druhu,…

Zlatá stoka

06.09.2012 Majdalena

Umělý plavební kanál o délce 48 km založil na přelomu 15. a 16. století Štěpán Netolický. Jde o jedinečné vodohospodářské dílo tehdejší doby. Stoka neboli kanál sloužila jako propojení četných rybníků s řekou Lužnicí, k pohánění mlýnů a pil, plavení dřeva, zdroj závlahy okolních luk při suchém období a svého času dokonce…

Železniční ocelový most - Znojmo

03.09.2012 Znojmo

Nad údolím řeky Dyje se klene ocelový železniční most příhradové konstrukce osazený na tři kamenné pilíře. Vystavěn byl roku 1871 na železniční trato do rakouského Retzu. Jeho maximální výška nad terénem činí 47 m a délka přemostění 220 m. Po sto letech však konstrukce již téměř dosloužila a musela být radikálně snížena rychlost vlaků.…

Červený železniční most - Znojmo

03.09.2012 Znojmo

Nad údolím potoka Lesky se klene zajímavý železniční most na trati směrem na Mikulov. Svými zhruba 25 metry výšky byl tehdy nejvyšším cihelným mostem v Evropě. Vystavěn byl v letech 1869-1870 italskými dělníky, kteří také pod mostem postavili novogotický objekt, slouží zřejmě jako jejich kostelík. Z části dnes čtyřobloukový, 90 m dlouhý…

Citonický vodovod s akvaduktem - Znojmo

03.09.2012 Znojmo

V 18. a 19. století velmi rostl počet obyvatel Znojma a s tím byl i spjat problém se zásobování vodou. Po epidemii cholery v roce 1832 bylo rozhodnuto o vybudování nového gravitačního vodovodu, který přivedl do města vodu z oblasti Cínové hory u Citonic. Stavba vodovodu byla dokončena v roce 1832 a sloužila velmi dlouho. Její význam…

Železniční most Dolní Loučky

03.09.2012 Dolní Loučky

Na jižním okraji obce Dolní Loučky se klene nad údolím říčky Libochovky 282 m dlouhý železniční most s největším železničním mostovým obloukem. Most se nachází na trati Brno – Havlíčkův Brod. Výstavba byla započata na počátku druhé světové války v roce 1939, původně jako železný. Výstavba však byla záhy pozastavena a projekt…

Dřevěný most Černvír

03.09.2012 Černvír

Krytý dřevěný most se klene přes řeku Svratku pod barokním kostelem v obci Černvír.Patří mezi ty nejstarší doložené dřevěné mosty na Moravě, tento pochází z roku 1718. Jako materiál bylo použito jedlové a dubové dřevo. Most je roubený, krytý štípaným šindelem o délce 32 m, šířce 2,6 m a jeho výška nad hladinou je průměrně 4 metry.…

Barokní silniční most - Jindřiš

03.09.2012 Rodvínov

V obci Jindřiš můžeme najít technickou památku a to barokní kamenný most z doby okolo roku 1856. Dvouobloukový most (oblouky o rozpětí 5 m) je dlouhý přibližně 15 m. Na jeho parapetu stojí socha sv. Jana Nepomuckého.Most nacházející se na západním okraji obce, klenoucí se přes Hamerský potok je dodnes funkční pro dopravu.

Na Atlase Česka dále najdete