Statistika našeho portálu

  • 85 449 Akcí v kalendáři
  • 5 370 Ubytovacích zařízení
  • 24 151 Míst a památek

Turistické cíle

Zobrazuji výsledky 41 - 50 z celkem 295

Vodní nádrž Brno

17.02.2013 Brno

Na sevrozápadním okraji Brna při městské čtvrti Bystrc můžeme najít vodní nádrž Brno.Výstavba nádrže proběhla v letech 1936-1940 na řece Svratce. Vznikla nádrž o délce až 10 km, ploše 259 ha a celkovém objemu 21 mil. m3 vody.Betonová tížná hráz je dlouhá 120 m a vysoká 34,5 m. Slouží k ochraně před povodněmi, výrobě elektrické energie a…

Vodojem u Sychrova

17.02.2013 Sychrov

Nedaleko oranžerie zámeckého parku stojí vodárenská věž v historizujícím stylu.Válcová stavba postavena podle návrhu stavitele Františka Wordrena v roce 1891. Vodu čerpala pomocí čerpacího stroje z říčky Mohelky a zásobovala zámecký park. Věž byla postavena z kyklopského zdiva a je zakončená jehlancovou střechou s lucernou. Prostor s…

Vodní nádrže Nové Mlýny

16.02.2013 Pasohlávky

Historie výstavby zdejších nádržína řece Dyji, jako ochrana před povodněmi sahá až do 18. století, ale reálný podklad pro výstavbu vznikl až vodohospodářským plánem z roku 1954. Výstavba celé vodní nádrže skládající se ze tří částí proběhla ve dvou etapách. První etapa byl vznik horní a střední nádrže, druhou etapou vznikla nádrž dolní.…

Atomová elektrárna Temelín

15.02.2013 Temelín

Temelínská atomová elektrárna stojí jižně od Týna nad Vltavou.Její výstavba započala v roce 1987, změna režimu a následně energetické koncepce prodloužila notně výstavbu elektrárny. Do provozu byla uvedena až v letech 2002-2003. Její instalovaný výkon činí 2x1000 MW. Při elektrárně stojí zámeček Vysoký Hrádek. V něm se nachází informační…

Siedlerův větrný mlýn ve Městě Libavá

15.02.2013 Libavá

Na okraji obce Město Libavá, nedaleko kostela stojí bývalý větrný mlýn holandského typu.Doba založení větrného mlýna není známo. První zmínka je o něm až z roku 1875, ale to již byl patrně nějakou dobu v provozu. Po druhé světové válce byl již ve špatném stavu. I když se mlýn ocitnul ve vojenském újezdě, přesto přečkal do změny režimu. V…

Vodárenské věže - Mladá Boleslav

15.02.2013 Mladá Boleslav

Na rozhraní ulic Starofarní a Vodkova stojí původní stará vodárenská věž. Byla postavena roku 1723 na místě již dříve stojících vodárenských věží, podle plánů Pavla Ignáce Bayera. Roku 1894 byla postavena za dnešním sídlem městského úřadu nová pseudorenesanční vodárenská věž. Původně byla zásobována vodou z parní vodárny v údolí, od roku…

Větrný mlýn Větrník u Donína

15.02.2013 Toužetín

Bývalý větrný mlýn holandského typu, jeden z největších u nás stojí jižně od obce Donín.Mlýn byl vystavěný roku 1846 byl v roce 1879 poškozen vichřicí, která ulámala jeho lopatky. Na konci 19. století v roce 1894 a 1898 vyhořel. Po posledním požáru byl ukončen jeho provoz. Následně mezi dvěma světovými válkami sloužil jako sýpka a…

Lom u Hudčic

15.02.2013 Hudčice

Jižně od železniční zastávky se nachází žulový lom, ve kterém se těží již přes 100 let i když v současné době je to již oproti dřívější době již činnost částečná.Lámaní žuly tu začalo zhruba v polovině 19. století, vylámaný kámen se používal i na stavbu blízké železnice. Na počátku 20. století se vyráběly žulové dlažební kostky pro…

Vodní nádrž Želivka (Švihov)

15.02.2013 Zruč nad Sázavou

Vodní nádrž Švihov-Želivka je vybudována na řece Želivce před soutokem se Sázavou. Nádrž byla vybudována v letech 1965-1975 a jejím primárním účelem je zásobování Prahy pitnou vodou. Vystavěna byla přímá, zemní hráz s hlinitým těsněním, vysoká 58,3 m a dlouhá 680 m. Její návodní strana je zatravněna. Délka nádrže činí až 39 km, celkový…

Vodní nádrž Láz

15.02.2013 Láz

Vodní nádrž byla vystavěna v letech 1818-1822 na říčce Litavce. Jejím tehdejším účelem bylo přivádění vody pro doly a hutě v okolí Březových Hor. V roce 1959 bylo vodní dílo rekonstruováno, pro stále zhoršující se stav pak ještě v letech 1991-1992. Objem nádrže činí 0,83 mil. m3 vody a ploše 15,5 ha. Zemní sypaná hráz má výšku 15 m a…

Na Atlase Česka dále najdete