Statistika našeho portálu

  • 85 510 Akcí v kalendáři
  • 5 370 Ubytovacích zařízení
  • 24 151 Míst a památek

Turistické cíle

Zobrazuji výsledky 1 - 10 z celkem 38

Poutní chrám Narození P. Marie. - Štípa

06.09.2013 Zlín

Poutní chrám Narození Panny Marie a přilehlý klášter se nachází na Mariánském náměstí ve Štípě, která je městskou částí Zlína. Vznik poutního kostela je spojen s objevem sošky Panny Marie s Ježíškem ve středověku, údajně již na počátku 11. století. Podle legendy zde měl při orbě jakýsi muž z nedalekého Kostelce zjevení Panny Marie, která…

Klášter sv. Josefa s poutním kostelem - Zašová

06.09.2013 Zašová

Římskokatolický kostel Navštívení Panny Marie se nachází ve středu obce Zašová, přibližně 1 km severním směrem od železniční zastávky Zašová.Nedaleko místa, kde se dnes nachází kostel Navštívení Panny Marie, stával pravděpodobně již od 14. století kostelík zasvěcený sv. Anně, při němž byla také zřízena fara. Obě stavby byly vážně…

Dřevěný evangelický kostel - Velká Lhota

28.04.2013 Velká Lhota

Prostý dřevěný toleranční kostelík ve Velké Lhotě byl postaven v období po vydání Tolerančního patentu (1781). První bohoslužba se konala v roce 1783. Objekt je srouben ze smrkových klád, interiér je stejně prostý jako stavba sama, bez obrazů a soch. Nemá vytápění ani elektrické osvětlení. Přesto je ojedinělý a to svými zachovanými…

Kostel sv. Jakuba - Těčovice

28.04.2013 Tečovice

Raně gotický kostel sv. Jakuba v Tečovicích má svoje počátky v 60. letech 13. století. Stavba kostela je tvořena čtvercovým presbyteriem, lodí a sakristií. Kryje ji šindelová střecha s malou vížkou zakončenou cibulovitou bání. Významným prvkem je gotický portál pocházející patrně od stavební huti cisterciáckého kláštera na Velehradě. V…

Svatý Kliment

04.03.2013 Osvětimany

Bývalé hradiště s pozůstatky augustiniánského kláštera se nacházejí zhruba 4 km severozápadně od Osvětiman.Původní hradisko opředené pověstmi a spojované s cyrilometodějskou tradicí bylo osídleni zřejmě nejpozději v 9. století. Nebylo nijak rozsáhlé, obytná část tvořila je několik desítek metrů. Jeho účelem bylo patrně jako opevněné…

Křížová cesta v Kvasicích

27.02.2013 Kvasice

Jižně od obce Kvasice, podél silnice na Novou Dědinu se nachází barokní zastavení Křížové cesty vedoucí na vrch Kalvárie, kde se dnes tyčí stožár vysílače.

Kostel sv. Jana - Modrá

18.02.2013 Modrá

Malý kamenný kostelík sv. Jana stojí při archeologickém skanzenu, je hypotetickou replikou Velkomoravského kostela z 9. století, jehož základy jsou odkryty v těsné blízkosti této stavby. Replika byla vystavěna v letech 1998-2000.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Cyrilka - Velehrad

18.02.2013 Velehrad

Při ulici Hradišťská, severně od velehradského klášterního komplexu stojí menší církevní stavba, kostel sv. Cyrila a Metoděje (zvaný též Cyrilka).Objekt pochází z první poloviny 13. století a původně byl farním  kostelem Večeře Páně, neboť klášterní komplex sloužil výhradně mnichům. Tento objekt pak sloužil tehdy jako farní kostel pro…

Kaple sv. Alžběty - Uherské Hradiště

10.02.2013 Uherské Hradiště

Kaple sv. Alžběty se nachází na konci Vodní ulice. Kaple byla vystavěna ji roku 1362. V průběhu 17. století byla barokně přestavěna. Z původní gotické stavby se zachovalo jen presbyterium.

Základy kostela Sady - Uherské Hradiště

10.02.2013 Uherské Hradiště

Na jižním okraji města, na malém návrší lokality Sady bylo v letech 1959-1963 archeologickým průzkumem odkryty základy opevněného dvorce, patrně církevního charakteru.Základy ukazují na kostel (8-9. století) ve tvaru kříže nad jehož středem vystupovala mohutná čtverhranná věž. Stavba byla omítnuta, vymalována a opatřena maltovou…

Na Atlase Česka dále najdete